Falsuri în înscrisuri | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni de fals -
CAPITOLUL III
Falsuri în înscrisuri

Falsul material în înscrisuri oficiale

Art. 320. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (6)

(1) Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecințe juridice, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Falsul prevăzut în alin. (1), săvârșit de un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Sunt asimilate înscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecințe juridice. Jurisprudență

(4) Tentativa se pedepsește.

Falsul intelectual

Art. 321. - Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (6)

(1) Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcționar public aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu știință de a insera unele date sau împrejurări, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Tentativa se pedepsește. Jurisprudență

Falsul în înscrisuri sub semnătură privată

Art. 322. - Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (7)

(1) Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 sau art. 321, dacă făptuitorul folosește înscrisul falsificat ori îl încredințează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (2)

(2) Tentativa se pedepsește. Jurisprudență

Uzul de fals

Art. 323. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (5)

Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, când înscrisul este oficial, și cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, când înscrisul este sub semnătură privată. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Falsificarea unei înregistrări tehnice

Art. 324. - Jurisprudență, Doctrină (6)

(1) Falsificarea unei înregistrări tehnice prin contrafacere, alterare ori prin determinarea atestării unor împrejurări necorespunzătoare adevărului sau omisiunea înregistrării unor date sau împrejurări, dacă a fost urmată de folosirea de către făptuitor a înregistrării ori de încredințarea acesteia unei alte persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează folosirea unei înregistrări tehnice falsificate în vederea producerii unei consecințe juridice. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Prin înregistrare tehnică, în sensul prezentului articol, se înțelege atestarea unei valori, greutăți, măsuri ori a desfășurării unui eveniment, realizată, în tot sau în parte, în mod automat, prin intermediul unui dispozitiv tehnic omologat și care este destinată a proba un anumit fapt, în vederea producerii de consecințe juridice.

Falsul informatic

Art. 325. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6)

Fapta de a introduce, modifica sau șterge, fără drept, date informatice ori de a restricționa, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență

Falsul în declarații Modificări (1)

Art. 326. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (8), Modele (2), Proceduri (1)

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

Falsul privind identitatea

Art. 327. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Doctrină (6)

(1) Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identități altei persoane, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau transmisă unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea prin folosirea frauduloasă a unui act ce servește la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a menține în eroare un funcționar public, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Când prezentarea s-a făcut prin întrebuințarea identității reale a unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Încredințarea unui act ce servește la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile spre a fi folosit fără drept se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Infracțiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin

Art. 328. - Reviste (6), Doctrină (6)

Dispozițiile cuprinse în prezentul capitol se aplică și atunci când fapta privește acte emise de o autoritate competentă a unui stat străin sau de o organizație internațională instituită printr-un tratat la care România este parte sau declarații ori o identitate asumate în fața acesteia.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Infracțiune complexă sau doua infracțiuni aflate în concurs real? - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 20.01.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr.3/20.01.2020 în dosarul nr.1412/1/2019 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași – Secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul penal nr. 5916/99/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „În cazul infracțiunii prevăzută de art.18 indice 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, comisă în modalitatea alternativă a folosirii sau prezentării cu rea-credință de documente false, în condițiile în care documentele respective sunt înscrisuri sub semnătură privată, este o infracțiune complexă, ce absoarbe în conținutul său infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, atunci când aceasta este săvârșită (în forma autoratului sau a instigării) de aceeași persoană care folosește aceste înscrisuri și obține ulterior, pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei sau cele două infracțiuni își păstrează autonomia, existând un concurs real de infracțiuni între infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată și infracțiunea prevăzută de art. 18 indice 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție”.
[ Mai mult... ]

ÎCCJ și-a motivat decizia privind existența infracțiunii complexe - Mădălina Moceanu
Decizia ÎCCJ nr. 3/20.01.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.138/21.02.2020 și menționăm faptul că, potrivit art.art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală, dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanța care a solicitat dezlegarea de la data pronunțării deciziei, iar pentru celelalte instanțe, de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I (adică de la data de 21.02.2020). [ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale reia cuprinsul art. 288 C. pen. din 1968 cu o ajustare a sferei subiectului activ în cazul variantei agravate, precum și cu două modificări în ceea ce privește regimul sancționator: 
    - subiect activ al infracțiunii în varianta agravată, prevăzută la alin. (2), va fi numai un funcționar public, spre deosebire de reglementarea anterioară, în care subiect activ putea fi orice funcționar; [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Art. 320 C. pen.. are corespondent în art. 288 C. pen. din 1969, al cărui conținut îl reia. Înscrisul oficial este definit în art. 178 alin. (2) C. pen.. ca fiind orice înscris care emană de la autoritățile publice, instituțiile publice sau alte persoane juridice care administrează sau exploatează bunuri proprietate publică ori de la o persoană care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului sau supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public. Totodată, sunt asimilate înscrisurilor oficiale, conform art. 320 alin. (3) C. pen.., biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecințe juridice (a se vedea supra art. 312, pct. 2 pentru bilete, foi de călătorie sau transport). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială II, ediția 2
    Prin intermediul acestei infracțiuni se sancționează fapta de a confecționa un înscris sau a modifica un înscris existent, astfel încât acestea să producă efectele juridice proprii unui înscris oficial real. 
    Alterarea ori plăsmuirea unor înscrisuri aduce atingere încrederii publicului în înscrisurile care emană de la o instituție publică. 
    Infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale are oreglementare asemănătoare celei prevăzute în art. 288 C. pen. din 1969.Din punct de vedere strict formal au fost modificate limitele de pedeapsă și subiectul activ în cazul variantei agravate, în textul actual acesta fiind „funcționarul public”, și nu „funcționarul”, așa cum prevedea legislația anterioară. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 320 CP, "(1) Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecințe juridice, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. 
   (2) Falsul prevăzut în alin. (1), săvârșit de un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani și interzicerea exercitări unor drepturi. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu unele modificări, infracțiunea analizată are corespondent în incriminarea prevăzută în art. 288 CP, cu aceeași denumire marginală. 
    Forma de bază a infracțiunii din alin. (1) are conținut identic formei de bază din reglementarea anterioară [alin. (1) al art. 288 CP 1969]. Deosebiri apar sub aspectul regimului sancționator, prin sporirea limitei minime a pedepsei cu închisoarea, de la 3 luni în reglementarea anterioară, la 6 luni în noua reglementare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Tâlhăria și pirateria
Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Distrugerea și tulburarea de posesie
Infracțiuni contra autorității
Infracțiuni privind frontiera de stat
Infracțiuni de corupție
Infracțiuni de serviciu
Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Falsuri în înscrisuri
Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Infracțiuni contra sănătății publice
Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
Infracțiuni contra familiei
Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate
Infracțiuni săvârșite de militari
Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. Infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) din Legea nr. 241/2005. Infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată/uz de fals
Abuz în serviciu. Subiect activ calificat psihologul cu drept de liberă practică ce elaborează avizul psihologic necesar înscrierii la școala de șoferi
Constituirea unui grup infracțional organizat
Analiza infracțiunii de bancrută frauduloasă (II)
Clasarea pentru lipsa vinovăției în cazul infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată/[Not prosecuting given the lack of guilt in the offence of falsification of private documents]
Desființarea înscrisurilor și anularea actelor juridice în procesul penal^1 /L'annuellement des documents et l'annulation des actes juridiques dans la procedure penale/Cancellation of documents and annulment of acts in criminal proceedings
Particularitățile răspunderii penale a executorului judecătoresc
Desființarea înscrisurilor și anularea actelor juridice în procesul penal
21. Plângere împotriva ordonanței de clasare. Fals în declarații cu ocazia administrării interogatoriului civil. Neîntrunirea elementelor constitutive
Infracțiunea de bancrută frauduloasă în reglementarea Noului Cod Penal, Partea a II-a
Doctrină:
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială II, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială II, ediția 3
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Vânzare-cumpărare imobil.
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegearea regimului separației de bunuri
Proceduri:
Procedură privind obținerea unui permis de conducere
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 3/2020 privind pronunțarea asupra sesizării formulate de Curtea de Apel Iași - Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 5.916/99/2016, prin care se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție dezlegarea unei chestiuni de drept
Decizia nr. 20/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timișoara în Dosarul nr. 195/252/2014, prin Încheierea de ședință din data de 11 mai 2014, pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea problemei de drept privind interpretarea dispozițiilor art. 327 alin. (2) din Codul penal
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 19/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la încadrarea juridică a faptei de folosire de acte vamale false la Registrul Auto Român, în vederea verificării unui autoturism adus din străinătate cu scopul înmatriculării acestuia.
Legislație conexă :
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Legea nr. 191/2003 privind infracțiunile la regimul transportului naval
Convenția privind criminalitatea informatică din 23.11.2001 *)
;
se încarcă...