Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni de fals -
CAPITOLUL II
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare

Falsificarea de instrumente oficiale

Art. 317. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6)

(1) Falsificarea unui sigiliu, a unei ștampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc persoanele prevăzute în art. 176 sau persoanele fizice menționate în art. 175 alin. (2) se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Falsificarea unui sigiliu, a unei ștampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc alte persoane decât cele prevăzute în alin. (1) se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(3) Tentativa se pedepsește.

Folosirea instrumentelor false

Art. 318. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6)

Folosirea instrumentelor false prevăzute în art. 317 se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

Falsificarea de instrumente de autentificare străine

Art. 319. - Reviste (1), Doctrină (6)

Dispozițiile cuprinse în prezentul capitol se aplică și atunci când fapta privește instrumente de autentificare sau de marcare folosite de autoritățile unui stat străin.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Alin. (1) al art. 317 noul C. pen. nu prezintă diferențe majore prin raportare la prevederile art. 286 C. pen. din 1968, singurele modificări privind individualizarea persoanelor care folosesc instrumentele oficiale (pe lângă autoritățile publice, instituțiile publice sau alte persoane juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate publică fiind introduse și persoanele fizice care exercită un serviciu de interes public pentru care au fost învestite de autoritățile publice sau care sunt supuse controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public) [Potrivit art. 176 noul C. pen., „prin termenul public se înțelege tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice sau alte persoane juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate publică”, în timp ce art. 175 alin. (2) noul C. pen. cuprinde în sfera funcționarilor publici (în sensul legii penale) și „persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public”] și introducerea pedepsei alternative a amenzii. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Art. 317 alin. (1) C. pen.. are corespondent în art. 286 C. pen. din 1969. Cerința esențială, aceea ca instrumentul falsificat să corespundă unui instrument oficial de autentificare sau marcare, este exprimată prin trimiterea la definiția legală a termenului public (art. 176 C. pen..), funcționar public [art. 175 alin. (2) C. pen..; a se vedea supra articolele menționate]. Legea nouă prevede și pedeapsa alternativă a amenzii, ceea ce face ca, în abstract, să fie lege penală mai favorabilă; în concret, va fi lege penală mai favorabilă în măsura în care instanța va opta pentru sancționarea faptei cu amenda; în măsura în care instanța va opta pentru sancționarea cu închisoarea, limitele de pedeapsă fiind identice, nu va exista o lege mai favorabilă (în măsura în care nu există alte criterii care să permită identificarea uneia dintre legi ca fiind favorabilă, fapta va fi încadrată conform legii noi). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială II, ediția 2
    Prin intermediul acestei infracțiuni se protejează încrederea publică în autenticitatea instrumentelor de marcare folosite. Această incriminare joacă în general rolul unei infracțiuni obstacol pentru alte infracțiuni, cum sunt, spre exemplu, cele de fals în înscrisuri (atunci când înscrisurile ce urmează a fi falsificate poartă un sigiliu sau o ștampilă), cea de înșelăciune, cea de falsificare sau substituire de alimente sau alte produse etc., atunci când este vorba de instrumente de marcare. Deși activitățile sancționate prin intermediul acestei infracțiuni constituie acte preparatorii pentru alte infracțiuni, ele au fost incriminate de legiuitor prin intermediul unui text de sine stătător, tocmai pentru importanța valorilor protejate, deoarece înscrisurile, obiectele, mărfurile care poartă un sigiliu, o ștampilă, o marcă prezintă o garanție în plus în ceea ce privește autenticitatea sau însușirile lor. Falsificarea unui sigiliu, a unei ștampile sau a unui instrument de marcat constituie nu numai o alterare a adevărului cu privire la sigiliul, ștampila sau instrumentul de marcat, ci și o sursă de alterare a adevărului în privința tuturor înscrisurilor sau obiectelor pe care sigiliul, ștampila sau instrumentul de marcat falsificat va fi aplicat660. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 317 CP, "(1) Falsificarea unui sigiliu, a unei ștampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc persoanele prevăzute în art. 176 sau persoanele fizice menționate în art. 175 alin. (2) se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 
   (2) Falsificarea unui sigiliu, a unei ștampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc alte persoane decât cele prevăzute în alin. (1) se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu unele deosebiri, infracțiunea analizată are corespondent în prevederile art. 286 CP 1969. 
    Obiectul material este identic celui din Codul penal anterior, constând într-un sigiliu, o ștampilă sau un instrument de marcare. 
    În condițiile Codului penal din 1969, sigiliul, ștampila sau instrumentul de mar­care falsificat trebuia să facă parte din categoria celor de care se foloseau unitățile la care se referea art. 145, spre deosebire de noul Cod penal, în condițiile căruia sigiliul, ștampila sau instrumentul de marcare trebuie să facă parte din categoria celor de care se folosesc persoanele prevăzute în art. 176 sau persoanele fizice menționate în art. 175 alin. (2). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Furtul
Tâlhăria și pirateria
Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Distrugerea și tulburarea de posesie
Infracțiuni contra autorității
Infracțiuni privind frontiera de stat
Infracțiuni de corupție
Infracțiuni de serviciu
Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Falsuri în înscrisuri
Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Infracțiuni contra sănătății publice
Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
Infracțiuni contra familiei
Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate
Reviste:
Particularitățile conținutului constitutiv al infracțiunilor silvice în situația subiectului activ persoană juridică
Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul infracțiunii complexe și în cazul faptelor cu un pericol social redus
Contestație la executare. Invocarea prescripției răspunderii penale. Respingere
Concursul de infracțiuni: o succintă analiză comparativă între noua și vechea reglementare
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială II, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială II, ediția 3
Legislație conexă :
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
Ordonanța de urgență nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România
;
se încarcă...