Exploatarea cerșetoriei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra persoanei - Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile -
Exploatarea cerșetoriei

Art. 214. - Legislație conexă (2), Reviste (8), Doctrină (7)

(1) Fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilități fizice ori psihice să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiază de foloase patrimoniale de pe urma acestei activități se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta este săvârșită în următoarele împrejurări:

a) de părinte, tutore, curator ori de către cel care are în îngrijire persoana care cerșește; Doctrină (1)

b) prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. a preluat din legislația specială [art. 132 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (în varianta publicată în M.Of. nr. 557 din 23 iunie 2004)], cu unele adaptări și sistematizări, infracțiunea de exploatare a cerșetoriei, apreciindu-se că aceasta reprezintă un mecanism ferm pentru limitarea sau chiar eliminarea unor situații din ce în ce mai frecvente în ultimii ani: exploatarea faptelor de cerșetorie practicate de un minor sau de o persoană cu dizabilități. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Infracțiunea de exploatare a cerșetoriei este nou apărută în Codul penal. Introducerea acestei infracțiuni trebuie pusă în legătură cu opțiunea legiuitorului de a renunța la incriminarea faptei de bază, respectiv cerșetoria, prevăzută la art. 326 C. pen. din 1969. Această schimbare de optică represivă este logică și binevenită; cei care cerșesc sunt de regulă victime și, în locul reprimării acestor persoane exploatate, este mai important să fie sancționați cei care profită de pe urma lor. Infracțiunea de exploatare a cerșetoriei a avut un corespondent parțial în infracțiunea prevăzută de art. 132 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Incriminarea din legea specială, în varianta tip, se referea la „îndemnul ori înlesnirea practicării cerșetoriei de către un minor sau tragerea de foloase de pe urma practicării cerșetoriei de către un minor” (cu pedeapsa închisorii de la 1 la 3 ani); în varianta specială era prevăzută „recrutarea ori constrângerea unui minor la cerșetorie” (cu pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani), iar varianta agravată, care se raporta la ambele variante precedente, sancționa mai sever fapta „săvârșită de un părinte sau de reprezentantul legal al minorului” (cu pedeapsa închisorii de la 2 la 5 ani, prin raportare la varianta tip, respectiv închisoarea de la 2 la 7 ani, prin raportare la varianta specială). Art. 132 din Legea nr. 272/2004 a fost abrogat prin dispozițiile art. 148 din Legea nr. 187/2012. În măsura în care se păstrează corespondența între incriminări, atât pentru varianta tip, cât și pentru variantele agravate, dispozițiile din noul Cod penal sunt mai favorabile și acestea se vor aplica în cazul situațiilor tranzitorii. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Infracțiunea de exploatare acerșetoriei este nou apărută în Codul penal. Introducerea acestei infracțiuni trebuie pusă în legătură cu opțiunea legiuitorului de arenunța la incriminarea faptei de bază, respectiv cerșetoria, prevăzută la art. 326 C. pen. din 1969.Această schimbare de optică represivă este logică și binevenită; cei care cerșesc sunt de regulă victime și, în locul reprimării acestor persoane exploatate, este mai important să fie sancționați cei care profită de pe urma lor. Infracțiunea de exploatare acerșetoriei aavut un corespondent parțial în infracțiunea prevăzută de art. 132 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. Incriminarea din legea specială, în varianta tip, se referea la „îndemnul ori înlesnirea practicării cerșetoriei de către un minor sau tragerea de foloase de pe urma practicării cerșetoriei de către un minor”; în varianta specială era prevăzută „recrutarea ori constrângerea unui minor la cerșetorie”, iar varianta agravată, care se raporta la ambele variante precedente, sancționa mai sever fapta „săvârșită de un părinte sau de reprezentantul legal al minorului”. Art. 132 din Legea nr. 272/2004 afost abrogat prin dispozițiile art. 148 din Legea nr. 187/2012. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 214 CP, "(1) Fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilități fizice ori psihice să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiază de foloase patrimoniale de pe urma acestei activități se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 
   (2) Dacă fapta este săvârșită în următoarele împrejurări: [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Infracțiunea având denumirea marginală "Exploatarea cerșetoriei" nu se regăsește în Codul penal din 1969, însă, cu unele deosebiri, incriminarea analizată are corespondent parțial în incriminările de la art. 132(26) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. 
    Exploatarea cerșetoriei are strânse legături și cu infracțiunea de cerșetorie prevăzută în art. 326 CP 1969. Deosebirea esențială dintre cele două constă în aceea că prin reglementare anterioară (art. 326 CP 1969) era incriminată fapta persoanei care, având capacitatea de a munci, apela în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, în timp ce prin noua reglementare (art. 214 NCP) este incriminată fapta de a determina un minor sau o persoană cu dizabilități fizice ori psihice să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material, precum și fapta de a beneficia de foloase patrimoniale de pe urma acestei activități. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Împiedicarea ajutorului
Lipsirea de libertate în mod ilegal
Amenințarea
Șantajul
Hărțuirea
Sclavia
Traficul de persoane
Traficul de minori
Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Proxenetismul
Exploatarea cerșetoriei
Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Sancționarea tentativei
Violul
Agresiunea sexuală
Actul sexual cu un minor
Coruperea sexuală a minorilor
Racolarea minorilor în scopuri sexuale
Hărțuirea sexuală
Violarea de domiciliu
Reviste:
Exploatarea cerșetoriei în legea penală română
Traficul de persoane în lumina noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală
Delimitarea infracțiunii simple de alte infracțiuni
Unele aspecte referitoare la protecția multidisciplinară și interinstituțională a copiilor exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, a copiilor victime ale traficului de persoane, precum și a copiilor români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
Infracțiunea de trafic de minori. Criminalitate seculară
Trafic de persoane și proxenetism. Exploatarea persoanei. Aspecte controversate. Problema concursului de infracțiuni
Concursul dintre protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene și protecția intereselor financiare ale statelor membre
ICCJ va contesta la CCR legea pentru modificarea Codul Penal care se referă la interzicerea eliberării condiționate
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Legislație conexă :
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
;
se încarcă...