Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiunea - Cauzele justificative -
Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații

Art. 21. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală constând în exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligații impuse de lege, cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de aceasta. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(2) Este de asemenea justificată fapta prevăzută de legea penală constând în îndeplinirea unei obligații impuse de autoritatea competentă, în forma prevăzută de lege, dacă aceasta nu este în mod vădit ilegală. Reviste (3), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Supunând analizei dispozițiile art. 21 noul C. pen., constatăm că nu au corespondent în C. pen. din 1968, dar nu reprezintă onoutate absolută în legislația noastră penală. Aceasta, deoarece exercitarea unui drept și îndeplinirea unei obligații au aceeași sferă de cuprindere ca și „ordinul sau autorizarea legii și comanda autorității legitime”, consacrate de C. pen. din 1864 (art. 255) și de C. pen. din 1936 (art. 137), dar într-o formulare pentru care au optat majoritatea legislațiilor străine. Pentru ca această cauză să opereze în mod concret, trebuie să se constate îndeplinirea anumitor condiții: fapta trebuie să fie comisă în exercitarea unui drept recunoscut de lege, cu ocazia îndeplinirii unei obligații (care poate fi izvorâtă din lege sau poate fi impusă de oautoritate, cu respectarea condițiilor legale pentru oastfel de situație). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Potrivit Expunerii de motive (2.6), reprezintă o formulare modernă a cauzei justificative din Codul penal din 1936, respectiv ordinul legii și comanda autorității legitime (art. 137). În Codul penal din 1969 nu a existat o astfel de cauză justificativă; s-a considerat că este de domeniul evidenței caracterul justificativ (o faptă ordonată de lege sau autoritatea legitimă nu este infracțiune), astfel încât o reglementare în acest sens ar fi redundantă (V. Dongoroz II, p. 44). În acest context, în raport cu Codul penal anterior, reglementarea actuală care prevede expres o asemenea cauză justificativă este mai favorabilă. Expunerea de motive (pct. 2.6) precizează că întinderea acestei cauze justificative este identică cu cea a celei prevăzute în Codul penal din 1936. Sub aceeași denumire cauza justificativă reglementată de prezentul articol se regăsește în legislația europeană [art. 20 alin. (7) C. pen.. spaniol, art. 51 alin. (1) C. pen.. italian]. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Conceptul de exercitare a unui drept sau îndeplinire a unei obligații 

    În dispozițiile art. 21 C. pen. sunt reglementate două cauze justificative: exer­citarea unui drept recunoscut de lege și îndeplinirea unei obligații impuse de lege ori de autoritatea competentă. 
    În acest text se prevede: "(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală constând în exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligații impuse de lege, cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de aceasta. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dispoziția din art. 21 NCP nu are echivalent în vreun text din partea generală a Codului penal din 1969(58), însă își găsește precedent (parțial) în sistemul de drept penal român mai vechi (Codul penal din 1936, Codul penal din 1864)(59). Legiuitorul penal autohton din 1968 a apreciat că evidența împrejurării potrivit căreia o faptă permisă sau impusă de lege ori ordonată legal de autoritatea ierarhic superioară nu poate constitui infracțiune în aceste condiții (chiar dacă, în afara lor, ea corespunde unei norme de incriminare) se impunea de la sine, în mod firesc, cu o asemenea putere încât nu mai era necesară reglementarea sa expresă. Rezolvările teoretice/practice oscilau, în asemenea ipoteze, între a considera fie că fapta concret săvâr­șită nu era prevăzută în legea penală, fie că îi lipsea pericolul social concret. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Conceptul de exercitare a unui drept sau îndeplinire a unei obligații 

    În dispozițiile art. 21 C. pen. sunt reglementate două cauze justificative: exer­citarea unui drept recunoscut de lege și îndeplinirea unei obligații impuse de lege ori de autoritatea competentă. 
    În acest text se prevede: "(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală constând în exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligații impuse de lege, cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de aceasta. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Legalitatea incriminării
Legalitatea sancțiunilor de drept penal
Trăsăturile esențiale ale infracțiunii
Vinovăția
Săvârșirea infracțiunii comisive prin omisiune
Dispoziții generale
Legitima apărare
Starea de necesitate
Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații
Consimțământul persoanei vătămate
Dispoziții generale
Constrângerea fizică
Constrângerea morală
Excesul neimputabil
Minoritatea făptuitorului
Iresponsabilitatea
Intoxicația
Eroarea
Cazul fortuit
Reviste:
Executarea ordinului de serviciu (din perspectiva dreptului muncii). Propuneri de lege ferenda
Conflictul de interese - O analiză comparativă
Codul muncii - Art. 247. Abaterile disciplinare (comentariu)
Excesul neimputabil. Evoluția istorică a conceptului, aspecte de drept comparat și practică judiciară
Medicii din spitalele publice nu au dreptul legal de a primi plăți suplimentare sau donații de la pacienți
Jurisprudența Curții Constituționale a României relevantă în domeniul dreptului medical
Reflecții cu privire la noțiunea de funcționar public în noul Cod penal
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Dezlegarea de principiu a problemei de drept: "dacă fapta medicului, care are calitatea de funcționar public, de a primi plăți suplimentare sau donații de la pacienți, în condițiile art. 34 alin. 2 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, constituie sau nu o exercitare a unui drept recunoscut de lege, având ca urmare incidența dispozițiilor art. 21 alin. 1 teza I din C. pen."
Discuții privind răspunderea disciplinară a magistraților
Infracțiunile prevăzute în art. 272 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 19/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea Militară de Apel București - prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă fapta medicului, care are calitatea de funcționar public, de a primi plăți suplimentare sau donații de la pacienți, în condițiile art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, constituie sau nu o exercitare a unui drept recunoscut de lege, având ca urmare incidența dispozițiilor art. 21 alin. (1) teza I din Codul penal
;
se încarcă...