Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pedepsele principale - Amenda -
Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității

Art. 64. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Modele (2)

(1) În cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimțământul acesteia, instanța înlocuiește obligația de plată a amenzii neexecutate cu obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă. Unei zile-amendă îi corespunde o zi de muncă în folosul comunității. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Dacă amenda înlocuită conform dispozițiilor alin. (1) a însoțit pedeapsa închisorii, obligația de muncă în folosul comunității se execută după executarea pedepsei închisorii. Modele (1)

(3) Coordonarea executării obligației de muncă în folosul comunității se face de serviciul de probațiune. Jurisprudență

(4) Executarea muncii în folosul comunității dispusă în condițiile alin. (1) încetează prin plata amenzii corespunzătoare zilelor-amendă rămase neexecutate. Jurisprudență

(5) Instanța înlocuiește zilele-amendă neexecutate prin muncă în folosul comunității cu un număr corespunzător de zile cu închisoare, dacă: Jurisprudență, Modele (1)

a) persoana condamnată nu execută obligația de muncă în folosul comunității în condițiile stabilite de instanță; Jurisprudență, Reviste (8), Modele (1)

b) persoana condamnată săvârșește o nouă infracțiune descoperită înainte de executarea integrală a obligației de muncă în folosul comunității. Zilele-amendă neexecutate prin muncă în folosul comunității la data comiterii noii infracțiuni, înlocuite cu închisoarea, se adaugă la pedeapsa pentru noua infracțiune. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (7), Modele (1)

(6) Dacă persoana condamnată, aflată în situația prevăzută în alin. (1), nu își dă consimțământul la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, amenda neexecutată se înlocuiește cu pedeapsa închisorii conform art. 63. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 64 noul C. pen. sunt fără precedent în legislația noastră penală, consacrând oinstituție de noutate: munca neremunerată în folosul comunității ca formă substitutivă de executare apedepsei amenzii. 
    Instanța va înlocui obligația de plată a amenzii cu obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Situații tranzitorii. Legea nr. 187/2012 prevede în art. 14 alin (2) că dispozițiile art. 64 C. pen.. nu se aplică în cazul infracțiunilor săvârșite anterior intrării sale în vigoare, chiar dacă amenda afost aplicată în baza art. 61 C. pen.. 
    2. Natură juridică. Munca neremunerată în folosul comunității este un mod de executare a pedepsei amenzii, și nu o pedeapsă. Executarea are un caracter reversibil în sensul că munca neremunerată în folosul comunității poate fi înlocuită cu închisoarea, dacă: [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității constituie o nouă modalitate de executare a pedepsei amenzii introdusă prin noul Cod penal. Împre­jurarea că munca în folosul comunității nu este remunerată reprezintă elementul de constrângere specific unei pedepse penale. 
    Când pedeapsa amenzii nu poate fi executată de către condamnat din motive care nu îi sunt imputabile, instanța înlocuiește această pedeapsă cu munca neremunerată în folosul comunității, cu condiția ca persoana condamnată să își dea acordul cu privire la această înlocuire. Existența consimțământului condamnatului este foarte importantă, pentru a se evita ca această modalitate de executare a pedepsei amenzii să fie considerată muncă forțată. Înlocuirea amenzii este obli­ga­torie în toate cazurile când condițiile de mai sus sunt îndeplinite. Instanța nu poate dispune însă înlocuirea dacă starea de sănătate a condamnatului nu îi permite executarea unei astfel de obligații. Cu ocazia înlocuirii, unei zile-amendă îi corespunde o zi de muncă în folosul comunității. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Imunitatea de jurisdicție
Extrădarea
Regimul detențiunii pe viață
Neaplicarea detențiunii pe viață
Înlocuirea detențiunii pe viață
Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață
Regimul închisorii
Stabilirea amenzii
Amenda care însoțește pedeapsa închisorii
Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității
Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi
Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Degradarea militară
Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Circumstanțe atenuante
Efectele circumstanțelor atenuante
Circumstanțe agravante
Reviste:
Brevetele pentru soiuri, obiect al proprietății industriale. Contrafacerea noilor soiuri de plante*
Studiu de caz privind infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 în jurisprudența Curții de apel Alba Iulia
Decizie de încetare de drept a raporturilor de muncă, nedesființată. Respingere cerere de reintegrare în funcția de preot
Constituirea unui grup infracțional organizat
Cerere de amânare. Primul termen de judecată. Cazul de casare prevăzut în art. 385 indice 9 alin. (1) pct. 10 C. pr. pen.
Accident de circulație. Culpa șoferului de pe ambulanță. Inexistența unor elemente de fapt care să conducă la concluzia că asistenta a contribuit la decesul victimei ce se afla în ambulanță. Respectarea principiului prezumției de nevinovăție. Achitarea inculpatei. Soluționarea acțiunii civile în cadrul procesului penal
Infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. Achiziții intracomunitare de autoturisme second-hand. Determinarea regimului fiscal aplicabil operațiunilor comerciale sub aspectul obligației fiscale de plată a TVA și a impozitului pe profit corespunzător Directivei 112/2006. Operațiuni triunghiulare/ The tax evasion offense stated at art. 9 par. (1) let. b) of Law no. 241/2005. Intra-Community acquisitions of used cars. Determination of the tax regime applicable to commercial operations regarding the fiscal obligation to pay VAT and the profit tax according to Directive 112/2006. Triangular operations
Hotărâri penale care nu se pot concilia, pronunțate în materia contestației la executare
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Executare pedepse aplicate unor persoane prin hotărâri judecătorești pronunțate în alte state. Intervenirea unei legi penale noi. Declinare competență de soluționare a cererii în favoarea tribunalului
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care se dispune înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunității cu închisoarea
Sentința prin care se dispune înlocuirea pedepsei amenzii cu munca neremunerată în folosul comunității
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...