Eroarea | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiunea - Cauzele de neimputabilitate -
Eroarea

Art. 30. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (5)

(1) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu cunoștea existența unei stări, situații ori împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și faptelor săvârșite din culpă pe care legea penală le pedepsește, numai dacă necunoașterea stării, situației ori împrejurării respective nu este ea însăși rezultatul culpei. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Nu constituie circumstanță agravantă sau element circumstanțial agravant starea, situația ori împrejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o în momentul săvârșirii infracțiunii. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul necunoașterii unei dispoziții legale extrapenale. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(5) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită ca urmare a necunoașterii sau cunoașterii greșite a caracterului ilicit al acesteia din cauza unei împrejurări care nu putea fi în niciun fel evitată. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În comparație cu norma corespondentă din art. 51 C. pen. din 1968, art. 30 noul C. pen. promovează unele soluții identice: reglementează eroarea de fapt și eroarea de drept extrapenală ca fiind asimilate erorii de fapt; eroarea (sub ambele forme) operează și în cazul faptelor săvârșite din culpă, dar numai dacă necunoașterea stării, situației ori împrejurării respective nu este ea însăși rezultatul culpei. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Actuala reglementare are corespondent în art. 51 C. pen. din 1969.De altfel, primele trei alineate ale art. 51 C. pen. din 1969 sunt preluate în primele trei alineate ale art. 30 C. pen..; nu există decât diferențe terminologice minore, soluția legislativă fiind păstrată. Noutatea actualei reglementări oreprezintă consacrarea erorii de drept nepenal/eroarea asupra unei norme extrapenale – art. 30 alin. (4), respectiv eroarea asupra antijuridicității faptei – art. 30 alin. (5). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Potrivit art. 30 din noul Cod penal, având ca titlu marginal Eroarea: „(1) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu cunoștea existența unei stări, situații ori împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei. (2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și faptelor săvârșite din culpă pe care legea penală le pedepsește, numai dacă necunoașterea stării, situației ori împrejurării respective nu este ea însăși rezultatul culpei. (3) Nu constituie circumstanță agravantă sau element circumstanțial agravant starea, situația ori împrejurarea pe care infractorul nu acunoscut-o în momentul săvârșirii infracțiunii. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător și în cazul necunoașterii unei dispoziții legale extrapenale. (5) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită ca urmare anecunoașterii sau cunoașterii greșite acaracterului ilicit al acesteia din cauza unei împrejurări care nu putea fi în niciun fel evitată”. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Conceptul de eroare în dreptul penal 

    Eroarea este reglementată în Codul penal în vigoare în art. 30, care are următorul cuprins: "(1) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu cunoștea existența unei stări, situații ori împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei. 
   (2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și faptelor săvârșite din culpă pe care legea penală le pedepsește, numai dacă necunoașterea stării, situației ori împrejurării respective nu este ea însăși rezultatul culpei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Reglementarea analizată își găsește corespondent parțial în dispozițiile art. 51 CP 1969, cu denumirea marginală "Eroarea de fapt", care, în funcție de aspectul material (de fapt sau juridic) asupra căruia se manifesta eroarea, distingea între eroare de fapt și eroare de drept(91). De lege praevia, eroarea de fapt constituia o cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei, legea stabilind că "nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, când făptuitorul, în momentul săvârșirii acesteia, nu cunoștea existența unei stări, situații sau împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei", fiind reglementată și situația în care eroarea înlătura caracterul penal al faptelor săvârșite din culpă, pe care legea penală le pedepsea "numai dacă necunoașterea stării, situației sau împrejurării respective nu este ea însăși rezultatul culpei" [art. 51 alin. (1) și (3) CP 1969]. Eroarea de fapt asupra unei circumstanțe agravante nu afecta - în codificarea anterioară, ca și de lege lata - existența infracțiunii, producând ca efecte doar înlăturarea agravantei, în condițiile legii [art. 51 alin. (2) și (3) CP 1969, art. 30 alin. (3) NCP]. Eroarea de drept extra-penal era asimilată (în raport de efectele produse în domeniul penal) erorii de fapt, ceea ce rezulta din interpretarea per a contrario a dispozițiilor art. 51 alin. (4) CP 1969, potrivit cărora "necunoașterea sau cunoașterea greșită a legii penale nu înlătură caracterul penal al faptei". [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Starea de necesitate
Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații
Consimțământul persoanei vătămate
Dispoziții generale
Constrângerea fizică
Constrângerea morală
Excesul neimputabil
Minoritatea făptuitorului
Iresponsabilitatea
Intoxicația
Eroarea
Cazul fortuit
Tentativa
Pedepsirea tentativei
Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului
Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe
Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă
Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Concursul de infracțiuni
Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni
Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
Reviste:
Clasarea pentru lipsa vinovăției în cazul infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată/[Not prosecuting given the lack of guilt in the offence of falsification of private documents]
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2018
Cum a devenit abuzul în serviciu cea mai frecventă infracțiune de corupție
Infracțiunea de spălare a banilor. Elemente constitutive. Cunoașterea provenienței ilicite a bunurilor
Executarea ordinului de serviciu (din perspectiva dreptului muncii). Propuneri de lege ferenda
Răspunderea disciplinară a polițiștilor
Contestație în anulare. Inadmisibilitate. Încheierea unui acord de mediere între persoana vătămată și inculpat. Imposibilitatea reanalizării unei cauze de încetare a procesului penal în cazul în care instanța de apel a dezbătut și a analizat incidența acestei probleme
Vătămare corporală din culpă. Încadrare juridică. Părăsirea locului accidentului
Riscurile necunoașterii: granița dintre eroarea neimputabilă, dubiul și ignoranța
Considerații privind importanța și efectele incriminării în legislația română a infracțiunii prevăzute de art. 216 C. pen. – folosirea serviciilor unei persoane exploatate/Considerations on the importance and effects of incrimination in the Romanian laws, of the crime provided for by art. 216 of the Criminal Code – Use of services of an exploited person
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...