Efectele grațierii | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei -
Efectele grațierii

Art. 160. - Referințe (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Grațierea are ca efect înlăturarea, în totul sau în parte, a executării pedepsei ori comutarea acesteia în alta mai ușoară. Jurisprudență

(2) Grațierea nu are efecte asupra pedepselor complementare și măsurilor educative neprivative de libertate, în afară de cazul când se dispune altfel prin actul de grațiere.

(3) Grațierea nu are efect asupra măsurilor de siguranță și asupra drepturilor persoanei vătămate.

(4) Grațierea nu are efecte asupra pedepselor a căror executare este suspendată sub supraveghere, în afară de cazul în care se dispune altfel prin actul de grațiere.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Supunând unei analize comparative dispozițiile penale succesive, constatăm că ele sunt relativ similare. Notăm, totuși, trei schimbări intervenite. 
    Prima constă în mențiunea cuprinsă în art. 160 alin. (4) noul C. pen., potrivit căreia grațierea nu are efecte asupra pedepselor acăror executare este suspendată sub supraveghere, în afară de cazul în care se dispune altfel prin actul de grațiere. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Așa cum s-a arătat anterior (a se vedea art. 152), actualul Cod penal, reorganizând Titlul VII al Codului penal anterior, plasează grațierea în cadrul cauzelor care înlătură sau modifică executarea pedepsei, alături de prescripția executării pedepsei. Noua opțiune este justificată de natura juridică a grațierii de cauză personală de înlăturare sau modificare a executării pedepsei (I. Oancea, în Explicații II, ed. I, 1970, p. 345) ori măsură de clemență ce constă în înlăturarea, total sau în parte, a executării pedepsei aplicate de instanță ori în comutarea acesteia în una mai ușoară, conform art. 1 din Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii, republicată (M.Of. nr. 287 din 18 aprilie 2014). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Definiție. Grațierea este măsura de clemență ce constă în înlăturarea, în totul sau în parte, a executării pedepsei aplicate de instanță ori în comutarea acesteia în una mai ușoară (art. 1 din Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii(1073)). Așa cum rezultă din definiția legală, grațierea presupune renunțarea din partea statului la pretenția de a executa o pedeapsă, renunțare ce poate fi totală sau parțială, ori comutarea pedepsei în una mai ușoară. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Potrivit art. 1 din Legea nr. 546/2002(350), grațierea este măsura de clemență ce constă în înlăturarea, în total sau în parte, a executării pedepsei aplicate de instanță ori în comutarea acesteia în una mai ușoară. În lumina dispozițiilor constituționale, grațierea poate fi acordată colectiv - de către Parlament, prin lege organică [art. 73 alin. (3) lit. i) teza a II-a] - sau individual - prin decret al Președintelui României [art. 94 lit. d)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Efectele amnistiei
Prescripția răspunderii penale
Termenele de prescripție a răspunderii penale
Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale
Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale
Lipsa plângerii prealabile
Retragerea plângerii prealabile
Împăcarea
Efectele grațierii
Prescripția executării pedepsei
Termenele de prescripție a executării pedepsei
Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Reabilitarea de drept
Reabilitarea judecătorească
Calculul termenului de reabilitare
Condițiile reabilitării judecătorești
Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Reviste:
Grațierea colectivă, o măsură necesară și urgentă
1. Grațierea colectivă, o măsură necesară și urgentă
Unele aspecte referitoare la grațiere
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Cerere de înlăturare sau modificare a pedepsei.
Legislație conexă :
Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii
;
se încarcă...