Efectele comasării și divizării persoanei juridice | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea penală a persoanei juridice - Dispoziții comune -
Efectele comasării și divizării persoanei juridice

Art. 151. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4)

(1) În cazul pierderii personalității juridice prin fuziune, absorbție sau divizare intervenită după comiterea infracțiunii, răspunderea penală și consecințele acesteia se vor angaja: Jurisprudență, Reviste (2)

a) în sarcina persoanei juridice create prin fuziune; Reviste (1)

b) în sarcina persoanei juridice absorbante;

c) în sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau care au dobândit fracțiuni din patrimoniul persoanei divizate. Reviste (1)

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), la individualizarea pedepsei se va ține seama de cifra de afaceri, respectiv de valoarea activului patrimonial al persoanei juridice care a comis infracțiunea, precum și de partea din patrimoniul acesteia care a fost transmisă fiecărei persoane juridice participante la operațiune. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Legiuitorul introduce un text legal cu caracter de noutate, care prevede practic transferarea răspunderii penale a persoanei juridice desființate asupra entităților noi create prin fuziune, absorbție sau divizare, ulterior săvârșirii infracțiunii. 
    Ne exprimăm rezerve serioase față de această inovație a legiuitorului, în condițiile în care se încalcă principiul fundamental al personalității răspunderii penale, aplicabil indiferent dacă se antrenează răspunderea persoanei fizice sau juridice, decesul persoanei fizice echivalând cu pierderea personalității juridice. Mai mult decât atât, lipsa oricărei reglementări care să stabilească eventuale criterii de constatare a unei încercări de sustragere de la răspunderea penală a persoanei juridice sporește aleatoriul acestei prevederi. De altfel, textul legal este și lacunar – nu reglementează situația în care persoana morală decide să se dizolve și să se supună procedurii de lichidare sau să-și reducă în mod esențial capitalul social înainte ca organele judiciare să poată interveni în aceste proceduri (A. Jurma, Persoana juridică – subiect al răspunderii penale, Ed. C.H. Beck, București, 2010, p. 265-266). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Dacă, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a persoanei juridice și până la executarea pedepselor aplicate, intervine un caz de fuziune, absorbție, divizare, dizolvare, lichidare sau reducere a capitalului social al acesteia, autoritatea ori instituția căreia îi revine competența de a autoriza sau înregistra această operațiune procedează potrivit art. 496 din Legea nr. 135/2010. Executarea pedepselor aplicabile persoanei juridice condamnate continuă față de persoana juridică rezultată prin fuziune, absorbție sau care a dobândit fracțiuni din patrimoniul persoanei divizate și care preia obligațiile și interdicțiile persoanei juridice condamnate. Pedeapsa amenzii sau partea rămasă neachitată din aceasta la data efectuării uneia dintre operațiunile prevăzute anterior se va executa de către persoana sau persoanele juridice rezultate din această operațiune, proporțional cu partea dobândită din patrimoniul persoanei condamnate (art. 42 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Articolul 151 C. pen. reglementează efectele pierderii personalității juridice a persoanei juridice asupra răspunderii penale a acesteia. 
    Astfel, în cazul fuziunii dintre persoana juridică a cărei răspundere penală se angajează și o altă persoană juridică, consecințele răspunderii penale se vor angaja asupra persoanei juridice create prin fuziune. 
    În situația absorbției persoanei juridice ce urmează a fi trasă la răspundere penală de către o altă persoană juridică, consecințele răspunderii penale se vor angaja asupra persoanei juridice absorbante. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În situația în care persoana juridică își pierde personalitatea juridică prin fuziune sau absorbție care a intervenit după comiterea infracțiunii, răspunderea penală va aparține persoanei juridice noi create prin fuziune, respectiv persoanei juridice absorbante, cea care a absorbit persoana juridică ce a comis infracțiunea(316). Și în cazul pierderii personalității juridice prin divizare, răspunderea penală se transmite noilor persoane juridice care au fost create prin divizare sau persoanelor juridice preexistente divizării, care au dobândit fracțiuni din patrimoniul persoanei divizate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice
Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice
Plasarea sub supraveghere judiciară
Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Recidiva în cazul persoanei juridice
Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Prescripția răspunderii penale
Prescripția executării pedepsei
Reabilitarea persoanei juridice
Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Omorul
Omorul calificat
Uciderea la cererea victimei
Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Uciderea din culpă
Lovirea sau alte violențe
Vătămarea corporală
Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Vătămarea corporală din culpă
Relele tratamente aplicate minorului
Reviste:
Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale și executării pedepselor
Răspunderea penală a societăților
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Aplicarea legii insolvenței în procesele penale
7. Aspecte privind răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul mediului
Particularitățile conținutului constitutiv al infracțiunilor silvice în situația subiectului activ persoană juridică
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Durata măsurilor preventive în cazul persoanei juridice. O critică a Deciziei nr. 139/2016 a Curții Constituționale
Studiu comparativ introductiv asupra noului Cod penal român și Codului penal român din 1969
Măsura preventivă prevăzută de art. 493 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. nu vizează dizolvarea sau lichidarea din procedura falimentului prevăzută de Legea nr. 85/2014
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...