Efectele cauzelor de atenuare și agravare | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Minoritatea - Dispoziții comune -
Efectele cauzelor de atenuare și agravare

Art. 128. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

În cazul infracțiunilor săvârșite în timpul minorității, cauzele de atenuare și agravare sunt avute în vedere la alegerea măsurii educative și produc efecte între limitele prevăzute de lege pentru fiecare măsură educativă.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 128 noul C. pen. nu au corespondent în reglementarea anterioară. Ele completează regimul măsurilor educative, prevăzând modul în care incidența unei cauze de atenuare sau agravare influențează aplicarea măsurii respective (C. Bulai, în Explicații preliminare ale noului Cod penal, vol. II, p. 359). 
    Având în vedere faptul că în C. pen. din 1968 regimul sancționator al minorilor prevedea atât măsuri educative, cât și pedepse, vom compara prevederile art. 128 noul C. pen. cu efectele cauzelor de atenuare sau agravare în cazul celor două categorii de sancțiuni din vechea reglementare. Prin raportare la efectele acestor cauze în reglementarea anterioară, în ceea ce privește regimul măsurilor educative, în C. pen. din 1968 nu exista o asemenea prevedere. În schimb, raportat la pedepsele pentru minori din reglementarea anterioară, diferența este clară. Potrivit C. pen. din 1968, efectele cauzelor de atenuare sau agravare atrăgeau fie coborârea pedepsei sub minimul special, fie aplicarea unei pedepse peste maximul special, fie înjumătățirea limitelor de pedeapsă etc. În actuala reglementare, incidența cauzelor de atenuare și agravare produce efecte între limitele prevăzute de lege pentru fiecare măsură educativă (adică, în funcție de preponderența acestor cauze, durata măsurii poate fi orientată spre minim sau spre maxim, dar fără depășirea acestor limite). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Precedent legislativ. Textul reafirmă principiul individualizării judiciare prin valorificarea tuturor cauzelor de atenuare și agravare incidente în cazul regimului sancționator al minorilor. Distincția față de situația majorului, în care incidența acestor cauze generează modificarea limitelor minimului și maximului între care se va individualiza sancțiunea, constă în aceea că pentru minor individualizarea se va realiza exclusiv în interiorul limitelor prevăzute de lege pentru măsura educativă aleasă. Această soluție legislativă nu poate ridica probleme pe considerentul principiului constituțional al egalității în fața legii întrucât regimul sancționator pentru minor este distinct și complet diferit față de cel al majorului, plecând de la un alt tip de sancțiuni, situație ce a impus și o altă soluție în considerarea efectului cauzelor de atenuare și agravare.

[ Mai mult... ]
 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Ca și în situația pedepselor, cauzele de atenuare și de agravare a răspunderii penale, prevăzute de art. 75-79 NCP, sunt avute în vedere de către instanța de judecată și la alegerea măsurii educative, iar efectele lor se produc între limitele prevăzute de lege pentru măsura educativă aleasă. 
    În aceste condiții, judecătorul va putea să țină cont de cauzele de atenuare sau de agravare, alegând măsura educativă cea mai potrivită pentru cauza respectivă, stabilindu-i și o durată adecvată, între limitele prevăzute de lege, astfel încât scopul ei să poată fi atins. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Supravegherea
Consemnarea la sfârșit de săptămână
Asistarea zilnică
Obligații ce pot fi impuse minorului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Internarea într un centru educativ
Internarea într un centru de detenție
Schimbarea regimului de executare
Calculul duratei măsurilor educative
Efectele cauzelor de atenuare și agravare
Pluralitatea de infracțiuni
Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității
Prescripția răspunderii penale a minorilor
Prescripția executării măsurilor educative
Efectele măsurilor educative
Minorul devenit major
Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice
Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
Reviste:
Regimul răspunderii penale a minorului
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...