Efectele amânării aplicării pedepsei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Individualizarea pedepselor - Amânarea aplicării pedepsei -
Efectele amânării aplicării pedepsei

Art. 90. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4)

(1) Persoanei față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei nu i se mai aplică pedeapsa și nu este supusă niciunei decăderi, interdicții sau incapacități ce ar putea decurge din infracțiunea săvârșită, dacă nu a săvârșit din nou o infracțiune până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea amânării și nu s-a descoperit o cauză de anulare. Jurisprudență

(2) Amânarea aplicării pedepsei nu produce efecte asupra executării măsurilor de siguranță și a obligațiilor civile prevăzute în hotărâre.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Sub aspectul efectelor, la împlinirea termenului de supraveghere a persoanei față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, dacă nu a săvârșit din nou o infracțiune până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea amânării și nu s-a descoperit o cauză de anulare, nu i se mai aplică pedeapsa și pe cale de consecință nu este supusă niciunei decăderi, interdicții sau incapacități ce ar putea decurge din infracțiunea săvârșită. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Amânarea aplicării pedepsei este o soluție în procesul penal diferită de soluția de condamnare. Ca o consecință, persoana față de care s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei nu poate fi supusă niciunei interdicții, incapacități sau decăderi dintre cele specifice soluției de condamnare și nici nu poate constitui primul termen al recidivei. 
    Soluția se pronunță ca urmare a constatării existenței infracțiunii. În consecință, dat fiind interesul apărării societății și nevoia protecției drepturilor persoanei vătămate în cazul săvârșirii unei infracțiuni, soluția privind acțiunea penală nu afectează măsurile de siguranță sau obligațiile civile. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Amânarea aplicării pedepsei este o instituție juridico-penală nouă prevăzută de Codul penal în vigoare. Introducerea acesteia în legea penală română a constituit rezolvarea unei probleme resimțite de mult timp în dreptul penal al statelor membre ale Uniunii Europene, și anume lipsa unei alternative la aplicarea pedepsei închisorii. Dacă alternativele la executarea pedepsei închisorii existau (suspendarea executării pedepsei în statele membre ale Uniunii Europene, iar în România, pe lângă suspendarea executării pedepsei închisorii, exista și executarea pedepsei prin muncă), alternativele la aplicarea pedepsei nu intraseră în ansamblul de măsuri și sancțiuni puse la dispoziția instanței de către legea penală(951). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dacă persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei nu a săvârșit nicio infracțiune în cursul termenului de supraveghere și nici nu s-a dispus față de ea revocarea amânării ori nu s-a descoperit vreo cauză de anulare, atunci acesteia nu i se mai aplică pedeapsa și nici nu suportă vreo decădere, interdicție sau incapacitate care ar putea rezulta din săvârșirea infracțiunii. 
    Amânarea aplicării pedepsei nu produce niciun efect asupra măsurilor de siguranță, persoana față de care s-a dispus această măsură fiind datoare să se supună executării ei chiar de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, întrucât scopul este acela de a înlătura o stare de pericol și de a preîntâmpina săvârșirea faptelor prevăzute de legea penală. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei
Avertismentul
Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Condițiile amânării aplicării pedepsei
Termenul de supraveghere
Măsurile de supraveghere și obligațiile
Supravegherea
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Revocarea amânării aplicării pedepsei
Anularea amânării aplicării pedepsei
Efectele amânării aplicării pedepsei
Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Termenul de supraveghere
Măsurile de supraveghere și obligațiile
Supravegherea condamnatului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață
Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii
Reviste:
CCR a motivat decizia sa referitoare la neconstituționalitatea prevederilor legale prin care procurorul putea renunța în anumite cazuri la urmărirea penală
Aspecte deontologice și standarde privind acordul de recunoaștere a vinovăției
Renunțarea la aplicarea pedepsei. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Aspectul procesual al stingerii acțiunii penale
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Reflectarea principiului prezumției de nevinovăție în dispozițiile actualului Cod de procedură penală
O altă noutate în Codul Penal: Amânarea aplicării pedepsei
STUDIU DE CAZ: Ce trebuie să conțină obligația inculpatului de a nu conduce un autovehicul (stabilită de instanță)?
Calcularea termenului de supraveghere când suntem în prezența suspendării sub supraveghere
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...