Durata executării | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pedepsele - Calculul duratei pedepselor -
Durata executării

Art. 71. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3)

(1) Durata executării pedepsei privative de libertate se socotește din ziua în care condamnatul a început executarea hotărârii definitive de condamnare. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Ziua în care începe executarea pedepsei și ziua în care încetează se socotesc în durata executării. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Perioada în care condamnatul, în cursul executării pedepsei, se află bolnav în spital intră în durata executării, în afară de cazul în care și-a provocat în mod voit boala, iar această împrejurare se constată în cursul executării pedepsei. Jurisprudență

(4) Permisiunile de ieșire din penitenciar, acordate condamnatului conform legii de executare a pedepselor, intră în durata executării pedepsei.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 71 noul C. pen. sunt în principiu identice cu cele ale art. 87 C. pen. din 1968. 
    Nu s-a preluat mențiunea privitoare la durata închisorii la locul de muncă, deoarece această modalitate de individualizare judiciară a executării pedepsei nu se regăsește în noul C. pen.. 
    S-a introdus însă precizarea că în durata executării pedepsei intră și permisiunile de ieșire din penitenciar, acordate condamnatului conform legii de executare a pedepselor [este vorba despre permisiunile indicate la art. 75 alin. (5) și art. 98-99 din Legea nr. 254/2013]. Desigur, legiuitorul are în vedere durata pentru care permisiunea a fost acordată; dacă termenul a fost depășit de către condamnat, devin incidente dispozițiile art. 285 alin. (3) lit. a) noul C. pen. referitoare la evadare, astfel că nu se mai pune problema aplicării art. 71 alin. (4) noul C. pen.. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Cooperare judiciară internațională în materie penală. După transferarea persoanei condamnate de autoritățile judiciare străine, în vederea continuării executării pedepsei în România, durata de pedeapsă considerată ca executată de statul de condamnare pe baza muncii prestate și a bunei conduite, acordată ca beneficiu în favoarea persoanei condamnate, de autoritatea judiciară străină, nu trebuie scăzută din pedeapsa ce se execută în România. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Durata executării pedepsei privative de libertate se calculează din ziua în care începe executarea. Această zi, precum și ziua în care încetează executarea pedepsei intră în durata executării. Perioada de timp în care condamnatul aflat în executarea pedepsei se află internat în spital este inclusă în durata executării, cu excepția situației în care acesta și-a provocat în mod intenționat boala și s-a aflat despre aceasta în cursul executării pedepsei. Permisiunile acordate condamnatului de ieșire din penitenciar fac parte din durata pedepsei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Autorul și coautorii
Instigatorul
Complicele
Pedeapsa în cazul participanților
Circumstanțe personale și reale
Împiedicarea săvârșirii infracțiunii
Participația improprie
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Durata executării
Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Scopul măsurilor de siguranță
Categoriile măsurilor de siguranță
Obligarea la tratament medical
Internarea medicală
Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
Confiscarea specială
Limitele răspunderii penale
Consecințele răspunderii penale
Reviste:
17. Infracțiune continuată. Prescripția răspunderii penale. Modul de calcul al termenului
Umanismul dreptului penal în materia pedepselor și măsurilor preventive
Despre pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei
îCCJ: Din nou despre primul termen al recidivei
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2019
Recunoașterea și executarea unei hotărâri penale pronunțate în România de către un stat membru al Uniunii Europene
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 43 alin. (1) și (5) din Codul penal, în sensul de a se stabili dacă pentru pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei, prin pedeapsă "executată sau considerată ca executată" se are în vedere pedeapsa astfel recalculată urmare a aplicării art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 sau durata pedepsei aplicată anterior prin hotărârea definitivă de condamnare calculată conform dispozițiilor art. 71 din Codul penal raportat la art. 186 din Codul penal
Cerere de amânare. Primul termen de judecată. Cazul de casare prevăzut în art. 385 indice 9 alin. (1) pct. 10 C. pr. pen.
Accident de circulație. Culpa șoferului de pe ambulanță. Inexistența unor elemente de fapt care să conducă la concluzia că asistenta a contribuit la decesul victimei ce se afla în ambulanță. Respectarea principiului prezumției de nevinovăție. Achitarea inculpatei. Soluționarea acțiunii civile în cadrul procesului penal
Hotărâri penale care nu se pot concilia, pronunțate în materia contestației la executare
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...