Divulgarea secretului profesional | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra persoanei - Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private -
Divulgarea secretului profesional

Art. 227. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Divulgarea, fără drept, a unor date sau informații privind viața privată a unei persoane, de natură să aducă un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoștință despre acestea în virtutea profesiei ori funcției și care are obligația păstrării confidențialității cu privire la aceste date, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Proceduri (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. păstrează substanța infracțiunii de divulgarea secretului profesional, dar îi reformulează parțial conținutul, reglementarea dobândind astfel o mai mare claritate față de C. pen. din 1968. 
    Fapta subzistă doar în ipoteza în care se divulgă informații privitoare la viața privată aindividului, cum ar fi cele legate de relațiile sale de familie, vicii, stare de sănătate. Dezvăluirea fără drept aaltor tipuri de date confidențiale (spre exemplu, cele privitoare la secretele comerciale) realizează conținutul constitutiv al divulgării informațiilor secrete de serviciu sau nepublice (art. 304 noul C. pen.). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Fapta de divulgare a secretului profesional era incriminată în vechiul Cod penal prin art. 196. Modificările aduse incriminării sunt explicate sintetic în Expunerea de motive a Proiectului, unde se arată: „…infracțiunea de divulgare a secretului profesional a fost reformulată, ea având pe viitor incidență doar cu privire la elemente de care cel ținut să păstreze secretul a luat cunoștință cu consimțământul persoanei vizate de aceste date, fie că i-au fost încredințate nemijlocit (spre exemplu, confesiunea făcută preotului, datele încredințate avocatului de către client etc.), fie că le-a constatat în virtutea profesiei sau funcției, cu consimțământul celui în cauză (așa cum se întâmplă în cazul medicului care efectuează investigații privind starea de sănătate a pacientului). Divulgarea datelor de altă natură (informații nepublice, secrete de serviciu etc.) face obiectul unor incriminări distincte, în capitolul privitor la infracțiunile de serviciu (Expunere de motive, p. 44). În noua reglementare limita maximă a pedepsei a fost majorată cu un an, în raport cu sancțiunea prevăzută în vechiul Cod (de la 2 la 3 ani). În acest context, în cazul situațiilor tranzitorii aflate sub incidența art. 5 C. pen.. se vor aplica dispozițiile vechiului Cod penal. Cum maximul din legea nouă a fost majorat, sunt excluse situațiile prevăzute de art. 6 C. pen.. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Normala desfășurare a relațiilor sociale face ca, în împrejurări și din motive diverse, o persoană să intre în contact cu diferiți profesioniști și să fie nevoită a le încredința acestora, anumite date confidențiale. În unele cazuri, simpla exercitare a unei profesii sau funcții este de natură a permite celui care o practică să intre în posesia unor date confidențiale despre persoanele cu care intră în contact, fără a fi nevoie ca acestea din urmă să comunice astfel de date. În aceste ipoteze apare riscul ca libertatea persoanei să fie încălcată, prin divulgarea datelor astfel obținute. Sunt amenințate, astfel, o serie de drepturi și libertăți ce țin de viața intimă, familială și privată, de demnitatea și onoarea persoanei. Incriminarea faptei prin care se divulgă secretul profesional are ca scop ocrotirea libertății în situațiile menționate. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Potrivit art. 227 CP, "(1) Divulgarea, fără drept, a unor date sau informații privind viața privată a unei persoane, de natură să aducă un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoștință despre acestea în virtutea profesiei ori funcției și care are obligația păstrării confidențialității cu privire la aceste date, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu unele deosebiri, infracțiunea analizată are corespondent în incriminarea cu aceeași denumire marginală prevăzută în art. 196 CP 1969. 
    Incriminarea din noul Cod penal se referă la divulgarea unor date sau informații privind viața privată a unei persoane, spre deosebire de Codul penal anterior, care avea în vedere divulgarea unor date (fără circumscrierea acestora la viața privată). 
    În condițiile noului Cod penal, divulgarea datelor sau informațiilor trebuie să fie de natură să aducă un prejudiciu unei persoane, spre deosebire de reglementarea anterioară, în condițiile căreia divulgarea datelor trebuia să fie de natură să aducă prejudicii unei persoane. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Sancționarea tentativei
Violul
Agresiunea sexuală
Actul sexual cu un minor
Coruperea sexuală a minorilor
Racolarea minorilor în scopuri sexuale
Hărțuirea sexuală
Violarea de domiciliu
Violarea sediului profesional
Violarea vieții private
Divulgarea secretului profesional
Furtul
Furtul calificat
Furtul în scop de folosință
Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă
Sancționarea tentativei
Tâlhăria
Tâlhăria calificată
Pirateria
Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei
Sancționarea tentativei
Reviste:
Noutăți aduse de Codul Penal privind infracțiunile ce aduc atingere domiciliului și vieții private și posibilitatea rezolvării lor prin mediere (II)
Unele aspecte actuale în practica profesiei de avocat privind protecția secretului profesional al avocatului*
Considerații juridice asupra secretului profesional medical, între obligația de păstrare și obligația de divulgare a lui
Opinii privind semnificația juridică a plagiatului
Secretul profesional al avocatului în contextul legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (I)
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției legislației penale române
Incriminarea infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale
Constanță și evoluție în apărarea drepturilor personalității - drept român și european
Noutăți aduse de Codul Penal privind infracțiunile ce aduc atingere domiciliului și vieții private și posibilitatea rezolvării lor prin mediere (I)
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Modele:
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
Proceduri:
Procedură privind plângerea prealabilă
Legislație conexă :
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică
;
se încarcă...