Dispoziții generale | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală -
Dispoziții generale

Art. 172. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Ori de câte ori legea penală folosește un termen sau o expresie dintre cele arătate în prezentul titlu, înțelesul acesteia este cel prevăzut în articolele următoare, afară de cazul când legea penală dispune altfel.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Cu privire la acest text de lege, legiuitorul nu a operat nicio modificare. 
    Examinând în ansamblu Titlul X din noul C. pen., constatăm că au fost introduse noi norme explicative, care definesc ce se înțelege prin: „instrumente de plată electronică”, „sistem informatic și date informatice” și „exploatarea unei persoane”. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Textul actual reia dispozițiile art. 172 C. pen. din 1969. 
    2. Autonomia conceptuală a dreptului penal. Textul reiterează autonomia conceptuală a dreptului penal, având în vedere că termenii sau expresiile din Titlul X primesc un înțeles propriu dreptului penal. 
    3. Interpretare legală. Interpretarea dată termenilor și expresiilor este o interpretare legală și produce efecte, conform art. 236 din Legea nr. 187/2012, și asupra dispozițiilor penale cuprinse în legi speciale, sub rezerva derogărilor exprese (a se vedea supra comentariul art. 1, pct. 7).

[ Mai mult... ]
 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Interpretarea legii penale cunoaște mai multe forme sau modalități, determinate de autoritățile sau subiecții care pot efectua această operațiune de stabilire a voinței legiuitorului exprimate în dispoziția penală. Sub acest aspect, se face distincția între interpretarea autentică sau legală, interpretarea judiciară sau cauzală și interpretarea doctrinară. 
    A. Interpretarea autentică sau legală. Numim interpretare autentică aceea pe care o face legiuitorul însuși, considerându-se că acela care are competența să elaboreze legea este cel mai în măsură să îi interpreteze conținutul. Legiuitorul procedează la interpretarea normei pe calea unor norme penale interpretative atunci când consideră că anumiți termeni sau expresii nu sunt clare în cuprinsul legii interpretate. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Ultimul titlu al părții generale din noul Cod penal este dedicat (în mod asemănător stadiului de reglementare din Codul penal din 1969 - Titlul VIII al părții generale, art. 140-154) constituirii unui cadru consolidat de realizare a unei inter­pretări legale, oficiale, autentice și contextuale a unor termeni sau expresii utilizate de legiuitorul penal într-o semnificație proprie, specifică, uneori diferită de cea din vorbirea curentă (uzuală) ori de aceea utilizată la nivelul altor ramuri de drept. Se dă astfel conținut explicit ideii de autonomie conceptuală a dreptului penal (ca formă particulară de manifestare a unuia dintre caracterele acestui domeniu specific al dreptului: caracterul autonom), punându-se atât la dispoziția destinatarilor legii penale, cât și a însuși legiuitorului un important, util și prețios instrument interpretativ, de întrebuințat în laboriosul proces de identificare, descifrare și corectă stabilire și înțelegere a sensului exact al mesajului transmis prin intermediul normei juridice penale. Procedeul are și rolul de a facilita exprimarea sintetică, în cuprinsul normelor juridico-penale, a unor idei complexe ori a unor noțiuni cu sferă extinsă de cuprindere, contribuind la menținerea caracterului restrâns, clar și concis al textelor de reglementare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Termenele de prescripție a executării pedepsei
Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Reabilitarea de drept
Reabilitarea judecătorească
Calculul termenului de reabilitare
Condițiile reabilitării judecătorești
Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Anularea reabilitării
Dispoziții generale
Legea penală
Săvârșirea unei infracțiuni
Funcționar public
Public
Membru de familie
Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Arme
Instrument de plată electronică
Sistem informatic și date informatice
Exploatarea unei persoane
Reviste:
Despre claritate și obscuritate normativă în materia conținutului infracțiunii atunci când se reglementează tendințe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal
Succesiunea normelor penale incomplete și aplicarea legii penale mai favorabile
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...