Dispoziții comune | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Minoritatea -
CAPITOLUL IV
Dispoziții comune Admis recurs în interesul legii (1)

Efectele cauzelor de atenuare și agravare

Art. 128. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

În cazul infracțiunilor săvârșite în timpul minorității, cauzele de atenuare și agravare sunt avute în vedere la alegerea măsurii educative și produc efecte între limitele prevăzute de lege pentru fiecare măsură educativă.

Pluralitatea de infracțiuni

Art. 129. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) În caz de concurs de infracțiuni săvârșite în timpul minorității se stabilește și se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele, în condițiile art. 114, ținând seama de criteriile prevăzute în art. 74. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) În cazul săvârșirii a două infracțiuni, dintre care una în timpul minorității și una după majorat, pentru infracțiunea comisă în timpul minorității se ia o măsură educativă, iar pentru infracțiunea săvârșită după majorat se stabilește o pedeapsă, după care: Jurisprudență, Reviste (7)

a) dacă măsura educativă este neprivativă de libertate, se execută numai pedeapsa; Jurisprudență, Reviste (1)

b) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este închisoarea, se aplică pedeapsa închisorii, care se majorează cu o durată egală cu cel puțin o pătrime din durata măsurii educative ori din restul rămas neexecutat din aceasta la data săvârșirii infracțiunii comise după majorat; Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

c) dacă pedeapsa aplicată pentru infracțiunea săvârșită după majorat este detențiunea pe viață, se execută numai această pedeapsă;

d) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este amenda, se execută măsura educativă, a cărei durată se majorează cu cel mult 6 luni, fără a depăși maximul prevăzut de lege pentru aceasta.

(3) În cazul prevăzut în alin. (2) lit. b), din durata pedepsei aplicate se scade ceea ce s-a executat din momentul săvârșirii infracțiunii comise după majorat până la data judecării. Reviste (1)

(4) În cazul săvârșirii după majorat a două sau mai multor infracțiuni concurente se aplică mai întâi regulile referitoare la concursul de infracțiuni, după care se face aplicarea dispozițiilor alin. (2). Jurisprudență, Reviste (2)

(5) Pedeapsa stabilită potrivit dispozițiilor alin. (2) lit. b) nu poate face obiectul amânării aplicării pedepsei sau al suspendării executării sub supraveghere. Respingeri de neconstituționalitate (2)

Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității

Art. 130. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Dacă pe durata termenului de supraveghere al amânării aplicării pedepsei, al suspendării sub supraveghere ori al liberării condiționate se descoperă că persoana supravegheată mai săvârșise o infracțiune în timpul minorității pentru care s-a luat, chiar după expirarea acestui termen, o măsură educativă privativă de libertate, amânarea, suspendarea sau liberarea se anulează, aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile art. 129 alin. (2) - (4).

Prescripția răspunderii penale a minorilor

Art. 131. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Termenele de prescripție a răspunderii penale, prevăzute în art. 154, se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârșirii infracțiunii erau minori și se întrerup sau se suspendă în condițiile prevăzute de lege pentru majori. Jurisprudență

Prescripția executării măsurilor educative

Art. 132. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Măsurile educative neprivative de libertate se prescriu într-un termen de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost luate.

(2) Măsurile educative privative de libertate se prescriu într-un termen egal cu durata măsurii educative luate, dar nu mai puțin de 2 ani. Reviste (1)

(3) Termenele de prescripție a executării măsurilor educative se întrerup și se suspendă în condițiile prevăzute de lege pentru majori. Reviste (1)

(4) În cazul înlocuirii măsurilor educative, executarea se prescrie în raport cu măsura educativă mai grea și curge de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus înlocuirea.

Efectele măsurilor educative

Art. 133. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Măsurile educative nu atrag interdicții, decăderi sau incapacități.

Minorul devenit major

Art. 134. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Dispozițiile prezentului titlu se aplică și majorilor care, la data săvârșirii infracțiunii, aveau vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. Reviste (3)

(2) Când, la data pronunțării hotărârii prin care s-a luat o măsură educativă privativă de libertate, infractorul a împlinit vârsta de 18 ani, instanța, ținând seama de posibilitățile sale de îndreptare, de vârsta acestuia, precum și de celelalte criterii prevăzute în art. 74, poate dispune executarea măsurii educative într-un penitenciar. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cum se aplică sporul prevăzut de art 129 alin 2 lit b Cod penal în cazul săvârșirii după majorat a două infracțiuni concurente ? - Mădălina Moceanu
În situația săvârșirii după majorat a două infracțiuni concurente, comise în timpul restului de pedepsă rămas neexecutat din măsura educativă a internării intr-un centru de reeducare, se impunea ca sporul prevăzut de art 129 alin 2 lit b Cod penal de cel puțin o pătrime din restul rămas neexecutat din măsura educativă să se aplice la pedeapsa rezultantă stabilită în urma concursului de infracțiuni și nu pe lângă fiecare din infracțiunile săvârșite din concurs.
Extras din Decizia nr. 1094/02.09.2015, Curtea de Apel Craiova-Sectia Penală, www.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 128 noul C. pen. nu au corespondent în reglementarea anterioară. Ele completează regimul măsurilor educative, prevăzând modul în care incidența unei cauze de atenuare sau agravare influențează aplicarea măsurii respective (C. Bulai, în Explicații preliminare ale noului Cod penal, vol. II, p. 359). 
    Având în vedere faptul că în C. pen. din 1968 regimul sancționator al minorilor prevedea atât măsuri educative, cât și pedepse, vom compara prevederile art. 128 noul C. pen. cu efectele cauzelor de atenuare sau agravare în cazul celor două categorii de sancțiuni din vechea reglementare. Prin raportare la efectele acestor cauze în reglementarea anterioară, în ceea ce privește regimul măsurilor educative, în C. pen. din 1968 nu exista o asemenea prevedere. În schimb, raportat la pedepsele pentru minori din reglementarea anterioară, diferența este clară. Potrivit C. pen. din 1968, efectele cauzelor de atenuare sau agravare atrăgeau fie coborârea pedepsei sub minimul special, fie aplicarea unei pedepse peste maximul special, fie înjumătățirea limitelor de pedeapsă etc. În actuala reglementare, incidența cauzelor de atenuare și agravare produce efecte între limitele prevăzute de lege pentru fiecare măsură educativă (adică, în funcție de preponderența acestor cauze, durata măsurii poate fi orientată spre minim sau spre maxim, dar fără depășirea acestor limite). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Precedent legislativ. Textul reafirmă principiul individualizării judiciare prin valorificarea tuturor cauzelor de atenuare și agravare incidente în cazul regimului sancționator al minorilor. Distincția față de situația majorului, în care incidența acestor cauze generează modificarea limitelor minimului și maximului între care se va individualiza sancțiunea, constă în aceea că pentru minor individualizarea se va realiza exclusiv în interiorul limitelor prevăzute de lege pentru măsura educativă aleasă. Această soluție legislativă nu poate ridica probleme pe considerentul principiului constituțional al egalității în fața legii întrucât regimul sancționator pentru minor este distinct și complet diferit față de cel al majorului, plecând de la un alt tip de sancțiuni, situație ce a impus și o altă soluție în considerarea efectului cauzelor de atenuare și agravare.

[ Mai mult... ]
 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Ca și în situația pedepselor, cauzele de atenuare și de agravare a răspunderii penale, prevăzute de art. 75-79 NCP, sunt avute în vedere de către instanța de judecată și la alegerea măsurii educative, iar efectele lor se produc între limitele prevăzute de lege pentru măsura educativă aleasă. 
    În aceste condiții, judecătorul va putea să țină cont de cauzele de atenuare sau de agravare, alegând măsura educativă cea mai potrivită pentru cauza respectivă, stabilindu-i și o durată adecvată, între limitele prevăzute de lege, astfel încât scopul ei să poată fi atins. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 128 noul C. pen. nu au corespondent în reglementarea anterioară. Ele completează regimul măsurilor educative, prevăzând modul în care incidența unei cauze de atenuare sau agravare influențează aplicarea măsurii respective (C. Bulai, în Explicații preliminare ale noului Cod penal, vol. II, p. 359). 
    Având în vedere faptul că în C. pen. din 1968 regimul sancționator al minorilor prevedea atât măsuri educative, cât și pedepse, vom compara prevederile art. 128 noul C. pen. cu efectele cauzelor de atenuare sau agravare în cazul celor două categorii de sancțiuni din vechea reglementare. Prin raportare la efectele acestor cauze în reglementarea anterioară, în ceea ce privește regimul măsurilor educative, în C. pen. din 1968 nu exista o asemenea prevedere. În schimb, raportat la pedepsele pentru minori din reglementarea anterioară, diferența este clară. Potrivit C. pen. din 1968, efectele cauzelor de atenuare sau agravare atrăgeau fie coborârea pedepsei sub minimul special, fie aplicarea unei pedepse peste maximul special, fie înjumătățirea limitelor de pedeapsă etc. În actuala reglementare, incidența cauzelor de atenuare și agravare produce efecte între limitele prevăzute de lege pentru fiecare măsură educativă (adică, în funcție de preponderența acestor cauze, durata măsurii poate fi orientată spre minim sau spre maxim, dar fără depășirea acestor limite). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Precedent legislativ. Textul reafirmă principiul individualizării judiciare prin valorificarea tuturor cauzelor de atenuare și agravare incidente în cazul regimului sancționator al minorilor. Distincția față de situația majorului, în care incidența acestor cauze generează modificarea limitelor minimului și maximului între care se va individualiza sancțiunea, constă în aceea că pentru minor individualizarea se va realiza exclusiv în interiorul limitelor prevăzute de lege pentru măsura educativă aleasă. Această soluție legislativă nu poate ridica probleme pe considerentul principiului constituțional al egalității în fața legii întrucât regimul sancționator pentru minor este distinct și complet diferit față de cel al majorului, plecând de la un alt tip de sancțiuni, situație ce a impus și o altă soluție în considerarea efectului cauzelor de atenuare și agravare.

[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Categoriile pedepselor
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Calculul duratei pedepselor
Individualizarea pedepselor
Dispoziții generale
Regimul măsurilor de siguranță
Regimul răspunderii penale a minorului
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Regimul măsurilor educative privative de libertate
Dispoziții comune
Dispoziții generale
Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Dispoziții comune
Infracțiuni contra vieții
Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății
Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie
Agresiuni asupra fătului
Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie
Infracțiuni contra libertății persoanei
Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile
Reviste:
Regimul răspunderii penale a minorului
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
Tratamentul sancționator al concursului de infracțiuni în cazul minorilor
Tratamentul sancționator al concursului de infracțiuni în cazul minorilor
Unele probleme identificate în materia reglementării pluralității de infracțiuni
Succinte observații cu privire la decizia nr. 601/2018 a Curții Constituționale. Notă critică
Interpretarea noțiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală și de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casație
Cazul de recurs în casație prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen.
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal. Pluralitatea de infracțiuni
Sursele de eroare în procedura de identificare a suspectului de către martor
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 2/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția penală și pentru cauze cu minori, dispusă prin Încheierea de ședință din data de 23 octombrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 44.339/215/2014
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 601/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 5/2016 privind examinarea Sesizării nr. 16.504/3.010/III-5/2015 din data de 23 februarie 2016 a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție vizând interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, în ipoteza inculpaților minori sancționați prin aplicarea unor măsuri educative conform noului Cod penal
;
se încarcă...