Detențiunea pe viață | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pedepsele - Pedepsele principale -
SECȚIUNEA 1
Detențiunea pe viață

Regimul detențiunii pe viață

Art. 56. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Modele (1)

Detențiunea pe viață constă în privarea de libertate pe durată nedeterminată și se execută potrivit legii privind executarea pedepselor. Referințe (1)

Neaplicarea detențiunii pe viață

Art. 57. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

Dacă la data pronunțării hotărârii de condamnare inculpatul a împlinit vârsta de 65 de ani, în locul detențiunii pe viață i se aplică pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani și pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă.

Înlocuirea detențiunii pe viață

Art. 58. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Modele (1)

În cazul în care cel condamnat la pedeapsa detențiunii pe viață a împlinit vârsta de 65 de ani în timpul executării pedepsei, pedeapsa detențiunii pe viață poate fi înlocuită cu pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani și pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă, dacă a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei, a îndeplinit integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, și a făcut progrese constante și evidente în vederea reintegrării sociale. Jurisprudență

Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață

Art. 59. - Jurisprudență, Doctrină (3), Modele (1)

În cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață cu pedeapsa închisorii, perioada de detențiune executată se consideră ca parte executată din pedeapsa închisorii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Deși dispozițiile art. 56 noul C. pen. diferă de cele ale art. 54 C. pen. din 1968, deosebirile sunt neesențiale sub aspect practic. 
    Astfel, s-a optat pentru definirea detențiunii pe viață și au fost eliminate mențiunile privitoare la locul unde pedeapsa se execută, acestea regăsindu-se în cuprinsul Legii nr. 254/2013. 
    2. Aplicarea legii în timp. Dispozițiile art. 56 noul C. pen. nu ridică probleme de aplicare a legii penale în timp. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Modificările promovate de Codul penal în vigoare în raport cu cel anterior au vizat, printre altele, și sistemul pedepselor, făcându-se deosebirea între felurile pedepselor care se aplică persoanei fizice și felurile pedepselor care se aplică persoanei juridice. 
    Codul penal în vigoare reglementează sistemul și categoriile pedepselor aplicabile persoanei fizice în cazul săvârșirii de infracțiuni în Titlul III "Pedepsele", Capitolul I-III. La această reglementare s-a ținut seama, pe de o parte, de prevederile similare din majoritatea codurilor penale europene, care în ultimul deceniu au manifestat o preocupare constantă în acest sens, iar, pe de altă parte, s-au avut în vedere și realitățile practicii judiciare care, deși a evidențiat în perioada de după 1989 o infracționalitate din ce în ce mai variată sub aspectul modalităților faptice de comitere, a motivelor ori scopurilor urmărite, nu a avut la dispoziție un sistem sancționator adaptat acestor noi realități. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Spre deosebire de Codul penal din 1969, noul Cod penal oferă o definiție legală acestei pedepse, detențiunea pe viață fiind privarea de libertate pe o durată nedeterminată. Ea este cea mai grea pedeapsă principală, fiind prevăzută pentru cele mai grave infracțiuni, de obicei alternativ cu pedeapsa închisorii de la 15 la 25 de ani. Totuși pentru infracțiunea de genocid săvârșită în timp de război, pedeapsa este numai detențiunea pe viață, conform art. 438 alin. (2) NCP. În cazul pluralității de infracțiuni, în anumite condiții, în conformitate cu art. 39 alin. (2) sau art. 43 alin. (3) NCP, detențiunea pe viață poate înlocui pedeapsa închisorii chiar în situația în care pentru niciuna dintre infracțiunile componente ale pluralității legea nu prevede ca pedeapsă detențiunea pe viață(172). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Deși dispozițiile art. 56 noul C. pen. diferă de cele ale art. 54 C. pen. din 1968, deosebirile sunt neesențiale sub aspect practic. 
    Astfel, s-a optat pentru definirea detențiunii pe viață și au fost eliminate mențiunile privitoare la locul unde pedeapsa se execută, acestea regăsindu-se în cuprinsul Legii nr. 254/2013. 
    2. Aplicarea legii în timp. Dispozițiile art. 56 noul C. pen. nu ridică probleme de aplicare a legii penale în timp. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Spre deosebire de Codul penal din 1969, noul Cod penal oferă o definiție legală acestei pedepse, detențiunea pe viață fiind privarea de libertate pe o durată nedeterminată. Ea este cea mai grea pedeapsă principală, fiind prevăzută pentru cele mai grave infracțiuni, de obicei alternativ cu pedeapsa închisorii de la 15 la 25 de ani. Totuși pentru infracțiunea de genocid săvârșită în timp de război, pedeapsa este numai detențiunea pe viață, conform art. 438 alin. (2) NCP. În cazul pluralității de infracțiuni, în anumite condiții, în conformitate cu art. 39 alin. (2) sau art. 43 alin. (3) NCP, detențiunea pe viață poate înlocui pedeapsa închisorii chiar în situația în care pentru niciuna dintre infracțiunile componente ale pluralității legea nu prevede ca pedeapsă detențiunea pe viață(172). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Aplicarea legii penale în timp
Aplicarea legii penale în spațiu
Detențiunea pe viață
Închisoarea
Amenda
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Dispoziții generale
Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante
Renunțarea la aplicarea pedepsei
Amânarea aplicării pedepsei
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Liberarea condiționată
Reviste:
Interdicția instituită de art. 3 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, raportat la pedepsele principale aplicabile persoanei fizice și la faza de investigație pentru pregătirea procesului penal
20. Interzicerea exercitării unor drepturi exclusiv prin hotărârea de revocare a amânării aplicării pedepsei. Nelegalitate
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață cu închisoarea
Legislație conexă :
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...