Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Minoritatea - Dispoziții comune -
Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității

Art. 130. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Dacă pe durata termenului de supraveghere al amânării aplicării pedepsei, al suspendării sub supraveghere ori al liberării condiționate se descoperă că persoana supravegheată mai săvârșise o infracțiune în timpul minorității pentru care s-a luat, chiar după expirarea acestui termen, o măsură educativă privativă de libertate, amânarea, suspendarea sau liberarea se anulează, aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile art. 129 alin. (2) - (4).

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 130 noul C. pen. nu au corespondent în reglementarea anterioară. Acestea vin să suplinească prevederile art. 129 noul C. pen., unde se reglementează aplicarea sancțiunii în caz de pluralitate de infracțiuni, cu osituație particulară, aceea adescoperirii unei infracțiuni săvârșite anterior dispunerii amânării aplicării pedepsei, suspendării sub supraveghere ori liberării condiționate și necunoscută la momentul dispunerii acestor mijloace de individualizare aaplicării sau executării pedepsei. Respectându-se principiile de reglementare ale acestor instituții, prevederile art. 130 noul C. pen. operează numai în situația în care infracțiunea anterioară se descoperă pe durata termenului de supraveghere, iar nu și ulterior. În cazul descoperirii infracțiunii comise anterior în timpul minorității, amânarea, suspendarea sau liberarea se anulează dacă pentru infracțiunea comisă se aplică omăsură educativă privativă de libertate. În această situație devin incidente dispozițiile referitoare la pluralitatea de infracțiuni prevăzute de art. 129 noul C. pen.. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Precedent legislativ. În reglementarea cumulului juridic s-a avut în vedere în principal natura privativă sau neprivativă de libertate a sancțiunilor aplicate. Având în vedere că măsurile educative privative de libertate nu sunt susceptibile de amânarea pronunțării sau de suspendarea executării, sunt excluse de la aceste modalități de individualizare și pedepsele cu închisoarea rezultate din aplicarea cumulului juridic al unei pedepse cu o măsură educativă privativă de libertate [art. 129 alin. (5) C. pen..]. Este de subliniat însă faptul că anularea aplicării pedepsei, anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau anularea liberării condiționate pot fi dispuse exclusiv în ipoteza în care infracțiunea săvârșită în timpul minorității impune luarea unei măsuri educative privative de libertate, nu și în cazul orientării instanței către o măsură neprivativă de libertate. În acest din urmă caz măsura educativă se va executa în timpul sau după expirarea duratei termenului de supraveghere.

[ Mai mult... ]
 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Articolul 130 C. pen. conține reglementări privitoare la descoperirea, pe durata termenului de supraveghere al amânării aplicării pedepsei, al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei sau al liberării condiționate, a unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității. 
    Textul de lege menționat vizează săvârșirea unei infracțiuni de către un major pentru care, prin hotărâre definitivă, s-a aplicat amânarea aplicării pedepsei, o pedeapsă a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere sau o pedeapsă din a cărei executare condamnatul este liberat condiționat. În toate aceste situații, pe durata termenului de supraveghere se descoperă că persoana a mai săvârșit, în timpul minorității, o infracțiune pentru care i s-a aplicat o măsură educativă privativă de libertate(1058). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere ori liberarea condiționată se anulează dacă, în timpul termenului de supraveghere, se descoperă că persoana supravegheată mai săvârșise o infracțiune în timpul minorității, pentru care s-a luat o măsură educativă privativă de libertate, chiar și după expirarea termenului de supraveghere. Într-o astfel de situație, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 129 alin. (2)-(4) NCP referitoare la pluralitatea de infracțiuni în timpul minorității. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Asistarea zilnică
Obligații ce pot fi impuse minorului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Internarea într un centru educativ
Internarea într un centru de detenție
Schimbarea regimului de executare
Calculul duratei măsurilor educative
Efectele cauzelor de atenuare și agravare
Pluralitatea de infracțiuni
Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității
Prescripția răspunderii penale a minorilor
Prescripția executării măsurilor educative
Efectele măsurilor educative
Minorul devenit major
Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice
Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
Dizolvarea persoanei juridice
Suspendarea activității persoanei juridice
Reviste:
Revocarea și anularea amânării aplicării pedepsei
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...