CUPRINS | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CUPRINS

PARTEA GENERALĂ

Titlul I - Legea penală și limitele ei de aplicare art. 1-14
Capitolul I - Principii generale art. 1-2
Capitolul II - Aplicarea legii penale art. 3-14
Secțiunea 1 - Aplicarea legii penale în timp art. 3-7
Secțiunea a 2-a - Aplicarea legii penale în spațiu art. 8-14
Titlul II - Infracțiunea art. 15-52
Capitolul I - Dispoziții generale art. 15-17
Capitolul II - Cauzele justificative art. 18-22
Capitolul III - Cauzele de neimputabilitate art. 23-31
Capitolul IV - Tentativa art. 32-34
Capitolul V - Unitatea și pluralitatea de infracțiuni art. 35-45
Capitolul VI - Autorul și participanții art. 46-52
Titlul III - Pedepsele art. 53-106
Capitolul I - Categoriile pedepselor art. 53-55
Capitolul II - Pedepsele principale art. 56-64
Secțiunea 1 - Detențiunea pe viață art. 56-59
Secțiunea a 2-a - Închisoarea art. 60
Secțiunea a 3-a - Amenda art. 61-64
Capitolul III - Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare art. 65-70
Secțiunea 1 - Pedeapsa accesorie art. 65
Secțiunea a 2-a - Pedepsele complementare art. 66-70
Capitolul IV - Calculul duratei pedepselor art. 71-73
Capitolul V - Individualizarea pedepselor art. 74-106
Secțiunea 1 - Dispoziții generale art. 74
Secțiunea a 2-a - Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante art. 75-79
Secțiunea a 3-a - Renunțarea la aplicarea pedepsei art. 80-82
Secțiunea a 4-a - Amânarea aplicării pedepsei art. 83-90
Secțiunea a 5-a - Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere art. 91-98
Secțiunea a 6-a - Liberarea condiționată art. 99-106
Titlul IV - Măsurile de siguranță art. 107-112
Capitolul I - Dispoziții generale art. 107-108
Capitolul II - Regimul măsurilor de siguranță art. 109-112
Titlul V - Minoritatea art. 113-134
Capitolul I - Regimul răspunderii penale a minorului art. 113-116
Capitolul II - Regimul măsurilor educative neprivative de libertate art. 117-123
Capitolul III - Regimul măsurilor educative privative de libertate art. 124-127
Capitolul IV - Dispoziții comune art. 128-134
Titlul VI - Răspunderea penală a persoanei juridice art. 135-151
Capitolul I - Dispoziții generale art. 135-137
Capitolul II - Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice art. 138-145
Capitolul III - Dispoziții comune art. 146-151
Titlul VII - Cauzele care înlătură răspunderea penală art. 152-159
Titlul VIII - Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei art. 160-164
Titlul IX - Cauzele care înlătură consecințele condamnării art. 165-171
Titlul X - Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală art. 172-187

Jurisprudență, Reviste (9)

PARTEA SPECIALĂ

Titlul I - Infracțiuni contra persoanei art. 188-227
Capitolul I - Infracțiuni contra vieții art. 188-192
Capitolul II - Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății art. 193-198
Capitolul III - Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie art. 199-200
Capitolul IV - Agresiuni asupra fătului art. 201-202
Capitolul V - Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie art. 203-204
Capitolul VI - Infracțiuni contra libertății persoanei art. 205-208
Capitolul VII - Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile art. 209-217
Capitolul VIII - Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale art. 218-223
Capitolul IX - Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private art. 224-227
Titlul II - Infracțiuni contra patrimoniului art. 228-256
Capitolul I - Furtul art. 228-232
Capitolul II - Tâlhăria și pirateria art. 233-237
Capitolul III - Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii art. 238-248
Capitolul IV - Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice art. 249-252
Capitolul V - Distrugerea și tulburarea de posesie art. 253-256
Titlul III - Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat art. 257-265
Capitolul I - Infracțiuni contra autorității art. 257-261
Capitolul II - Infracțiuni privind frontiera de stat art. 262-265
Titlul IV - Infracțiuni contra înfăptuirii justiției art. 266-288
Titlul V - Infracțiuni de corupție și de serviciu art. 289-309
Capitolul I - Infracțiuni de corupție art. 289-294
Capitolul II - Infracțiuni de serviciu art. 295-309
Titlul VI - Infracțiuni de fals art. 310-328
Capitolul I - Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori art. 310-316
Capitolul II - Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare art. 317-319
Capitolul III - Falsuri în înscrisuri art. 320-328
Titlul VII - Infracțiuni contra siguranței publice art. 329-366
Capitolul I - Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate art. 329-333
Capitolul II - Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice art. 334-341
Capitolul III - Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive art. 342-347
Capitolul IV - Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege art. 348-351
Capitolul V - Infracțiuni contra sănătății publice art. 352-359
Capitolul VI - Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice art. 360-366
Titlul VIII - Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială art. 367-384
Capitolul I - Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice art. 367-375
Capitolul II - Infracțiuni contra familiei art. 376-380
Capitolul III - Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate art. 381-384
Titlul IX - Infracțiuni electorale art. 385-393
Titlul X - Infracțiuni contra securității naționale art. 394-412
Titlul XI - Infracțiuni contra capacității de luptă a forțelor armate art. 413-437
Capitolul I - Infracțiuni săvârșite de militari art. 413-431
Capitolul II - Infracțiuni săvârșite de militari sau de civili art. 432-437
Titlul XII - Infracțiuni de genocid, contra umanității și de război art. 438-445
Capitolul I - Infracțiuni de genocid și contra umanității art. 438-439
Capitolul II - Infracțiuni de război art. 440-445
Titlul XIII - Dispoziții finale art. 446

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Infracțiunile de corupție în lumina noului Cod penal și a Convenției penale privind corupția
Considerații privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Săvârșirea infracțiunii de luare de mită. Achitarea inculpaților pentru faptele săvârșite ca urmare a provocării active din partea investigatorilor sub acoperire. Antrenare răspundere penală numai pentru faptele comise fără intervenția investigatorilor. Reținere circumstanțe atenuante. Suspendare executare pedeapsă
Infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești prevăzută de art. 287 alin. (1) lit. g) Cod penal. Condiții de existență a infracțiunii. Elemente constitutive. Admitere apel
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 și art. 9 din Legea nr. 241/2005 în sensul stabilirii dacă, în ipoteza concursului de infracțiuni dintre infracțiunea de evaziune fiscală și infracțiunea de spălare a banilor, se impune luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale a sumelor de bani ce au făcut obiectul infracțiunii de spălare a banilor și care provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală concomitent cu obligarea inculpaților la plata sumelor reprezentând obligații fiscale datorate statului ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală
Reflecții cu privire la noțiunea de funcționar public în noul Cod penal
Studiu de caz - Despre infracțiunea de părăsire a locului accidentului
Contestație la executare. Invocarea prescripției răspunderii penale. Respingere
Cronica jurisprudenței Curții Constituționale a României pe anul 2018
;
se încarcă...