Coruperea sexuală a minorilor | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra persoanei - Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale -
Coruperea sexuală a minorilor

Art. 221. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (7)

(1) Comiterea unui act de natură sexuală, altul decât cel prevăzut în art. 220, împotriva unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, precum și determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când: Jurisprudență

a) minorul este rudă în linie directă, frate sau soră;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

c) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice. Legislație conexă (1), Jurisprudență

(3) Actul sexual de orice natură săvârșit de un major în prezența unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibiționist ori la spectacole sau reprezentații în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum și punerea la dispoziția acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență

(5) Faptele prevăzute în alin. (1) nu se sancționează dacă diferența de vârstă nu depășește 3 ani.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Așa cum am văzut, criteriul care face delimitarea, sub aspectul elementului material, între viol și agresiunea sexuală se regăsește și în cazul actului sexual cu un minor și al coruperii sexuale de minori. 
    Sancțiunea prevăzută de lege este diferită, în raport de vârsta minorului, după cum acesta a împlinit sau nu 13 ani. 
    Referitor la actele sexuale între minori, acestea rămân în afara domeniului de incidență al legii penale [Soluția este în acord cu prevederile Convenției pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale de la Lanzarote din 2007; a se vedea Expunerea de motive a noul C. pen. (www.just.ro)]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Coruperea sexuală a minorilor era incriminată sub o denumire marginală mai puțin corectă, respectiv corupția sexuală, în art. 202 C. pen. din 1969. Corespondențe ale noii incriminări pot fi găsite și în dispozițiile unor infracțiuni din Legea nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei (art. 9, 10 și 11) în varianta existentă înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal. În vechiul Cod, elementul material al infracțiunii era destul de vag, constând în „actele cu caracter obscen săvârșite asupra unui minor sau în prezența unui minor”. În noua reglementare, principala modificare adusă incriminării se referă exact la elementul material, care este pus în acord cu modificările survenite la celelalte incriminări din domeniu. În acest sens, trebuie observat, în primul rând, că același criteriu prin care se operează distincția între elementul material de la viol și cel de la agresiune sexuală este valabil și în cazul diferenței între actul sexual cu un minor și coruperea sexuală a minorilor. Orice act de natură sexuală comis împotriva unui minor, în afară de raportul sexual, actul sexual oral sau anal, sau alte acte de penetrare, va reprezenta o corupere sexuală a minorului. Vârsta până la care se oferă o protecție specială pentru această faptă este de 13 ani. Ca și în cazul actului sexual cu un minor fapta, în varianta tip, nu se sancționează, dacă diferența de vârstă între subiecți nu depășește 3 ani. Varianta tip, care în linii mari (pe fond) corespunde cu varianta tip din vechea reglementare, prevede pedeapsa închisorii cu o limită minimă sporită (de la 6 luni la 1 an), dar cu același maxim (5 ani). Astfel, în situația prevăzută de art. 5 C. pen.., dispozițiile vechiului Cod sunt mai favorabile, iar ipoteza prevăzută de art. 6 C. pen.. este exclusă. Pentru variantele agravate, de principiu, în măsura în care au corespondent în legea veche, dispozițiile noului Cod sunt mai favorabile. Trebuie, însă, analizată fiecare situație în parte. Incriminarea inițială a fost modificată prin aceeași O.U.G. nr. 18/2016. Astfel, la alin. (2) a fost adăugată o nouă împrejurare agravantă, cea de la lit. d), iar printr-un nou alineat, (6), au fost introduse dispoziții privind sancționarea tentativei. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Contactul prematur cu aspecte ale vieții sexuale poate fi dăunător pentru dezvoltarea minorului. Incriminând coruperea sexuală a minorilor, legiuitorul a urmărit ocrotirea persoanelor imature față de anumite comportamente sexuale (acte de natură sexuală) la care acestea pot fi supuse sau care se desfășoară în prezența lor. 
    Coruperea sexuală aminorilor era incriminată sub odenumire marginală incorectă, respectiv corupția sexuală, în art. 202 C. pen. din 1969.Corespondențe ale noii incriminări pot fi găsite și în dispozițiile unor infracțiuni din Legea nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei (art. 9, 10 și 11) în varianta existentă înainte de intrarea în vigoare anoului Cod penal. În vechiul Cod, elementul material al infracțiunii era destul de vag, constând în „actele cu caracter obscen săvârșite asupra unui minor sau în prezența unui minor”. În noua reglementare, principala modificare adusă incriminării se referă exact la elementul material, care este pus în acord cu modificările survenite la celelalte incriminări din domeniu. În acest sens, trebuie observat, în primul rând, că același criteriu prin care se operează distincția între elementul material de la viol și cel de la agresiune sexuală este valabil și în cazul diferenței între actul sexual cu un minor și coruperea sexuală aminorilor. Orice act de natură sexuală comis împotriva unui minor, în afară de raportul sexual, actul sexual oral sau anal sau alte acte de penetrare, va reprezenta ocorupere sexuală aminorului. Vârsta până la care se oferă oprotecție specială pentru această faptă este de 13 ani. Ca și în cazul actului sexual cu un minor, fapta, în varianta tip, nu se sancționează dacă diferența de vârstă între subiecți nu depășește 3 ani. Incriminarea inițială din noul Cod penal afost modificată prin aceeași O.U.G. nr. 18/2016.Astfel, la alin. (2) afost adăugată onouă împrejurare agravantă, cea de la lit. d), iar printr-un nou alineat, (6), au fost introduse dispoziții privind sancționarea tentativei. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 221 CP, "(1) Comiterea unui act de natură sexuală, altul decât cel prevăzut în art. 220, împotriva unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, precum și determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. 
   (2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când: [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu unele deosebiri, infracțiunea analizată are corespondent în incriminarea de la art. 202 CP 1969, constând în corupția sexuală. 
    În forma de bază a infracțiunii [alin. (1) al art. 221 NCP], victima este un minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, spre deosebire de incriminarea anterioară [alin. (1) al art. 202 CP 1969], la care victima era un minor, fără a se distinge în funcție de vârstă. 
    Potrivit noului Cod penal, fapta incriminată se realizează prin comiterea unui act de natură sexuală, prin determinarea minorului să suporte un act de natură sexuală sau prin determinarea minorului să efectueze un astfel de act, spre deose­bire de Codul penal anterior, în care erau incriminate actele cu caracter obscen săvârșite asupra unui minor sau în prezența unui minor. Prin enumerarea celor trei modalități alternative de realizare a elementului material al laturii obiective, incriminarea din noul Cod penal este mai previzibilă, față de cea anterioară, care se referea, în mod generic, la actele cu caracter obscen. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Traficul de minori
Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Proxenetismul
Exploatarea cerșetoriei
Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Sancționarea tentativei
Violul
Agresiunea sexuală
Actul sexual cu un minor
Coruperea sexuală a minorilor
Racolarea minorilor în scopuri sexuale
Hărțuirea sexuală
Violarea de domiciliu
Violarea sediului profesional
Violarea vieții private
Divulgarea secretului profesional
Furtul
Furtul calificat
Furtul în scop de folosință
Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă
Reviste:
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Evidențierea noutăților aduse de reglementarea instituției prescripției în noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile
Particularitățile procesului penal în cauzele cu persoane vătămate minore
Unele aspecte referitoare la protecția multidisciplinară și interinstituțională a copiilor exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, a copiilor victime ale traficului de persoane, precum și a copiilor români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
Proiect de lege: Pentru infracțiunile de corupție și pentru cele cu violență să nu se mai acorde liberare condiționată
Aplicarea dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind reducerea limitelor de pedeapsă, în cursul executării pedepsei/Applicability of the provisions of art. 19 of Law no. 682/2002 on the reduction of the punishment limits, during the enforcement of the sentence
Pedepse majorate în Codul penal, pentru abuzurile asupra minorilor. Ce mai prevede proiectul de lege propus în Senat
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Legislație conexă :
Convenția pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale din 25.10.2007 *)
Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
Legea nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei
;
se încarcă...