Constrângerea fizică | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiunea - Cauzele de neimputabilitate -
Constrângerea fizică

Art. 24. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (5)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită din cauza unei constrângeri fizice căreia făptuitorul nu i-a putut rezista. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Textul art. 24 noul C. pen. reproduce într-o manieră foarte apropiată conținutul art. 46 alin. (1) C. pen. din 1968.Elementele de diferențiere privesc necesitatea fixării noii naturi juridice aacesteia în cadrul cauzelor de neimputabilitate, dar și separarea celor două cauze care se regăseau în același articol (constrângerea fizică și constrângerea morală), acestea fiind reglementate în texte distincte în noul C. pen.. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Constrângerea fizică afost prevăzută în art. 46 alin. (1) C. pen. din 1969, actualul art. 24 având același conținut normativ. Neexistând nicio modificare acondițiilor de existență, rămân valabile doctrina și jurisprudența anterioare. 
    2. Definiție. Constrângerea fizică (forța majoră) este presiunea pe care o exercită o forță (o energie activă), căreia nu i se poate rezista, asupra energiei fizice a unei persoane în așa fel încât această energie este scoasă de sub acțiunea conștiinței și voinței persoanei constrânse, devenind, sub aspect material, cauza unei fapte ilicite (Explicații I, ed. I, 1969, p. 374). Așadar, persoana constrânsă săvârșește fapta prevăzută de legea penală determinată de intervenția unei forțe care acționează asupra energiei sale fizice, obligându-o să acționeze, chiar dacă legea interzicea o asemenea acțiune sau o obliga să nu acționeze; respectiva forță îi paralizează voința și o lipsește de orice posibilitate de a acționa altfel. În aceste condiții, persoana constrânsă devine doar un instrument care este pus în mișcare sau oprit să acționeze de un factor din afară căruia nu îi poate rezista în niciun fel (Trib. Suprem, decizia penală nr. 2259/1966, în R.R.D nr. 4/1967, p. 166). Este afectată libertatea de acțiune a persoanei constrânse. Forța care constrânge se poate manifesta dinamic, printr-o intervenție activă, sau static, prin rezistența pe care o opune persoanei constrânse. Declanșarea și desfășurarea forței care constrânge nu depind de conștiința sau voința persoanei constrânse. Sursa forței care constrânge poate fi: o energie umană, a altei persoane decât cea constrânsă (de exemplu, o persoană care împinge, dă brânci altei persoane care cade peste alta pe care o rănește), chiar a persoanei constrânse, cu condiția ca aceasta să nu depindă de conștiința și voința acestei persoane (de pildă, un proces fiziologic, cum ar fi un leșin, o criză de epilepsie); o energie non-umană – energia unui mecanism, a unui animal, a unui fenomen natural. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Potrivit art. 24 din noul Cod penal, „Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită din cauza unei constrângeri fizice, căreia făptuitorul nu i-a putut rezista”, iar potrivit art. 25, „Nu este imputabilă faptă prevăzută de legea penală săvârșită din cauza unei constrângeri morale, exercitată prin amenințare cu un pericol grav, pentru persoana făptuitorului ori aaltuia și care nu putea fi înlăturat în alt mod”. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Conceptul de constrângere fizică 

    Potrivit art. 24 C. pen., nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită din cauza unei constrângeri fizice căreia făptuitorul nu i-a putut rezista. În temeiul dispozițiilor textului de mai sus, constrângerea fizică poate fi definită ca acea situație în care o persoană, supusă unei presiuni fizice căreia nu i-a putut rezista, a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dispoziția corespunde normei cuprinse în art. 46 alin. (1) CP 1969. Noul legiuitor penal a apreciat oportun să separe formal și mai mult cele două forme de manifestare a constrângerii cu efect extinctiv asupra instituției fundamentale a infracțiunii, reglementându-le în articole diferite, iar nu doar în alineate distincte ale unui singur articol (cum se întâmpla în Codul penal din 1969). De altfel, inclusiv doctrina penală (în special din străinătate, receptată - însă - și în România, în perioada de după 1989) a argumentat necesitatea unei distincții mai nete între constrângerea fizică și aceea morală, însă într-un sens pe care noul legiuitor nu și l-a însușit, anume prin modificarea naturii juridice a constrângerii fizice, din cauză care exclude infracțiunea din rațiuni de tip subiectiv (prin îndepărtarea pre­miselor vinovăției), într-o cauză care împiedică constituirea infracțiunii din rațiuni de ordin obiectiv (prin înlăturarea tipicității, căci fapta comisă nu aparține deloc făptuitorului nemijlocit, din moment ce acesta, constrâns fizic într-un mod irezistibil, a fost practic un simplu instrument manipulat de forța constrângătoare). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Legalitatea sancțiunilor de drept penal
Trăsăturile esențiale ale infracțiunii
Vinovăția
Săvârșirea infracțiunii comisive prin omisiune
Dispoziții generale
Legitima apărare
Starea de necesitate
Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații
Consimțământul persoanei vătămate
Dispoziții generale
Constrângerea fizică
Constrângerea morală
Excesul neimputabil
Minoritatea făptuitorului
Iresponsabilitatea
Intoxicația
Eroarea
Cazul fortuit
Tentativa
Pedepsirea tentativei
Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului
Reviste:
Executarea ordinului de serviciu (din perspectiva dreptului muncii). Propuneri de lege ferenda
Răspunderea disciplinară a polițiștilor
Lipsa de temei a acțiunii penale. Cazuri
Codul muncii - Art. 247. Abaterile disciplinare (comentariu)
Răspunderea penală a funcționarilor publici
Infracțiunea de trafic de minori. Criminalitate seculară
Confluența de riscuri - efectele contribuției concomitente a victimei asupra răspunderii penale a autorului
Confluența de riscuri - efectele contribuției concomitente a victimei asupra răspunderii penale a autorului
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...