Consimțământul persoanei vătămate | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiunea - Cauzele justificative -
Consimțământul persoanei vătămate

Art. 22. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită cu consimțământul persoanei vătămate, dacă aceasta putea să dispună în mod legal de valoarea socială lezată sau pusă în pericol. Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Consimțământul persoanei vătămate nu produce efecte în cazul infracțiunilor contra vieții, precum și atunci când legea exclude efectul justificativ al acestuia. Reviste (4), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Art. 22 noul C. pen. nu are corespondent în C. pen. din 1968. 
    În legislația noastră penală anterioară, consimțământul, ca și lipsa de consimțământ al persoanei vătămate, are valoare fie de element constitutiv al unei incriminări determinate, fie de cauză de reducere a pedepsei. 
    noul C. pen., în art. 22, consacră o a treia valență a consimțământului persoanei vătămate, și anume aceea de cauză justificativă. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Funcții. Fundament. Consimțământul persoanei vătămate este o instituție nouă, fără precedent în legislația anterioară care apela, pentru a nu sancționa anumite fapte consimțite (de regulă, săvârșite de anumiți profesioniști, de exemplu, medici), la lipsa vinovăției sau la lipsa de pericol social al faptei. Reglementând consimțământul persoanei vătămate drept cauză justificativă cu caracter general care produce efecte in rem, legea nouă este mai favorabilă. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Conceptul de consimțământ al persoanei vătămate, cauză justificativă 

    Potrivit art. 22 alin. (1) C. pen., este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită cu consimțământul persoanei vătămate, dacă aceasta putea să dispună în mod legal de valoarea socială lezată sau pusă în pericol. 
    Consimțământul persoanei vătămate presupune acordul exprimat de o persoană ca o altă persoană să săvârșească asupra sa ori împotriva patrimoniului său o faptă prevăzută de legea penală(433). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dispoziția nu cunoaște echivalent în normele generale ale Codului penal din 1969. Pot fi identificate, atât în respectiva reglementare anterioară, cât și în noul Cod penal, o serie de dispoziții penale speciale, norme de incri­minare, în care era/este indicată - după caz, în mod expres sau tacit, cu valoare de con­diție constitutivă pozitivă ori negativă - lipsa (sau prezența) consimță­mân­tului subiectului pasiv, cu valoare de element al conținutului constitutiv al respectivelor infracțiuni(66). Ca atare, prezența acestuia, în asemenea cazuri, con­ducea (și va conduce, în continuare) la excluderea posibilității de reținere drept infracțiune a faptei comise, dar - spre deosebire de ipoteza cauzei justificative a consimțământului persoanei vătămate - se va reține absența tipicității. De ase­menea, atât în Codul penal din 1969, cât și în reglementarea de lege lata, consim­țământul persoanei vătămate putea/poate să prezinte încă o natură juridică, respectiv aceea de sursă de atenuare a răspunderii penale (în variate modalități, de ordin general sau special(67)). Desigur, este necesară corecta delimitare a tuturor acestor variate modalități de manifestare a consimțământului persoanei vătămate, pentru asigurarea unei corecte soluții juridice în fiecare caz în parte, atât din punct de vedere substanțial, cât și procesual penal. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Conceptul de consimțământ al persoanei vătămate, cauză justificativă 

    Potrivit art. 22 alin. (1) C. pen., este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită cu consimțământul persoanei vătămate, dacă aceasta putea să dispună în mod legal de valoarea socială lezată sau pusă în pericol. 
    Consimțământul persoanei vătămate presupune acordul exprimat de o persoană ca o altă persoană să săvârșească asupra sa ori împotriva patrimoniului său o faptă prevăzută de legea penală(433). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Legalitatea incriminării
Legalitatea sancțiunilor de drept penal
Trăsăturile esențiale ale infracțiunii
Vinovăția
Săvârșirea infracțiunii comisive prin omisiune
Dispoziții generale
Legitima apărare
Starea de necesitate
Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații
Consimțământul persoanei vătămate
Dispoziții generale
Constrângerea fizică
Constrângerea morală
Excesul neimputabil
Minoritatea făptuitorului
Iresponsabilitatea
Intoxicația
Eroarea
Cazul fortuit
Tentativa
Reviste:
Între decizia de afaceri și delapidare. Un studiu de caz
Distincția între cooperarea la autopunerea în pericol cu intenție și punerea în pericol a unui terț acceptată de acesta
Infracțiunile contra integrității corporale sau sănătății persoanei. Aspecte generale
Executarea ordinului de serviciu (din perspectiva dreptului muncii). Propuneri de lege ferenda
Aspecte discutabile și controversate pe marginea prevederilor actuale ale Codului penal
Lipsa de temei a acțiunii penale. Cazuri
Codul muncii - Art. 247. Abaterile disciplinare (comentariu)
Răspunderea penală a funcționarilor publici
Confluența de riscuri - efectele contribuției concomitente a victimei asupra răspunderii penale a autorului
Infracțiunile prevăzute în art. 272 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...