Consemnarea la sfârșit de săptămână | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Minoritatea - Regimul măsurilor educative neprivative de libertate -
Consemnarea la sfârșit de săptămână

Art. 119. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4), Modele (3)

(1) Măsura educativă a consemnării la sfârșit de săptămână constă în obligația minorului de a nu părăsi locuința în zilele de sâmbătă și duminică, pe o durată cuprinsă între 4 și 12 săptămâni, afară de cazul în care, în această perioadă, are obligația de a participa la anumite programe ori de a desfășura anumite activități impuse de instanță.

(2) Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probațiune. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Măsura educativă a consemnării la sfârșit de săptămână nu are corespondent în legislația anterioară, aceasta constituind o măsură educativă nouă, necunoscută până acum în dreptul nostru penal. Consemnarea la sfârșit de săptămână are ca obiect evitarea contactului cu persoane care ar putea să-l influențeze în sens negativ pe minor sau a prezenței acestuia în locuri care ar putea să-l predispună la manifestarea unui comportament infracțional (C. Păun, în Noul Cod penal comentat. Partea generală, vol. I, p. 670). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Potrivit Expunerii de motive, măsura, ce nu a existat în reglementarea anterioară, este de inspirație spaniolă, fiind apropiată de reglementarea prevăzută de art. 7 din Legea nr. 5/2000. 
    2. Natură, conținut și durată. Este o măsură restrictivă de libertate ce constă în obligația minorului de a nu părăsi locuința strict în zilele de sâmbătă și duminică, iar nu în perioada altor zile libere din timpul săptămânii, pe o durată cuprinsă între 4 și 12 săptămâni. Este o măsură restrictivă de libertate care urmărește modificarea conduitei minorului atât printr-o constrângere a libertății de mișcare, cât și prin însușirea normelor și preceptelor morale. Potrivit art. 69 și urm. din Legea nr. 252/2013, serviciul de probațiune coordonează procesul de supraveghere a respectării măsurilor educative neprivative de libertate și a executării obligațiilor impuse de instanță în sarcina minorilor față de care s-au dispus măsurile educative neprivative: stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârșit de săptămână, asistarea zilnică. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Noțiune. Măsura educativă a consemnării la sfârșit de săptămână constă în obligația minorului de a nu părăsi locuința în zilele de sâmbătă și duminică, pe o durată cuprinsă între 4 și 12 săptămâni, afară de cazurile în care are obligația de a participa la anumite programe ori de a desfășura anumite activități impuse de instanță (art. 119 C. pen.). 
    Supravegherea îndeplinirii obligației minorului rezultate ca urmare a luării acestei măsuri educative se face sub coordonarea serviciului de probațiune. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Consemnarea la sfârșit de săptămână(282) constă în obligația impusă minorului de a nu părăsi locuința în zilele de sâmbătă și de duminică, în afară de situațiile când în aceste zile trebuie să participe la anumite programe sau activități impuse de instanță, în conformitate cu dispozițiile art. 121 NCP. Această măsură presupune o limitare a libertății de mișcare a minorului în zilele respective, motiv pentru care ea este mai restrictivă decât supravegherea sau decât stagiul de formare civică. Ea poate fi luată pentru o durată cuprinsă între 4 și 12 săptămâni, iar supravegherea executării ei se face de către serviciul de probațiune(283). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Obligarea la tratament medical
Internarea medicală
Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
Confiscarea specială
Limitele răspunderii penale
Consecințele răspunderii penale
Măsurile educative
Referatul de evaluare
Stagiul de formare civică
Supravegherea
Consemnarea la sfârșit de săptămână
Asistarea zilnică
Obligații ce pot fi impuse minorului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Internarea într un centru educativ
Internarea într un centru de detenție
Schimbarea regimului de executare
Calculul duratei măsurilor educative
Efectele cauzelor de atenuare și agravare
Pluralitatea de infracțiuni
Reviste:
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate cu privire la minori
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate - art. 117-123 din Codul penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Regimul sancționator aplicabil minorilor. Dispozițiile tranzitorii
Regimul răspunderii penale a minorului
Rolul măsurilor educative neprivative de libertate în remodelarea conduitei sociale a minorului delincvent
Consemnarea la sfârșit de săptămână - măsură educativă în noul Cod penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentință de aplicare a unei măsuri educative neprivative/privative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra modificării sau încetării obligațiilor ce pot fi impuse minorilor în cazul măsurilor educative neprivative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii măsurilor educative neprivative de libertate
Legislație conexă :
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...