Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea penală a persoanei juridice - Dispoziții generale -
Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice

Art. 135. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (32), Doctrină (5)

(1) Persoana juridică, cu excepția statului și a autorităților publice, răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (10)

(2) Instituțiile publice nu răspund penal pentru infracțiunile săvârșite în exercitarea unei activități ce nu poate face obiectul domeniului privat. Reviste (7), Doctrină (1)

(3) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârșirea aceleiași fapte. Reviste (9), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Potrivit dispozițiilor art. 135 noul C. pen.,994 „(1) Persoana juridică, cu excepția statului și aautorităților publice, răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice. (2) Instituțiile publice nu răspund penal pentru infracțiunile săvârșite în exercitarea unei activități ce nu poate face obiectul domeniului privat. (3) Răspunderea penală apersoanei juridice nu exclude răspunderea penală apersoanei fizice care acontribuit la săvârșirea aceleiași fapte.” 
    994 Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, M.Of. nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările aduse prin Legea nr. 27/2012, Legea nr. 63/2012 și Legea nr. 187/2012, în vigoare de la 1 februarie 2014. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Supunând unei analize comparative dispozițiile privind răspunderea penală a persoanei juridice, o primă observație care se impune este că, în noul C. pen., legiuitorul a operat o grupare a tuturor acestor dispoziții într-un singur titlu al părții generale – Titlul VI –, spre deosebire de C. pen. din 1968, în care prevederile referitoare la această răspundere erau răspândite în diferite titluri ale acestuia. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Persoana juridică are o voință proprie, iar această voință colectivă este capabilă de fapte culpabile întocmai ca voința individuală. Pentru acest considerent legiuitorul a renunțat la principiul specialității consacrat în Legea nr. 301/2004 și a stabilit principiul răspunderii generale a persoanei juridice (a se vedea, pe larg, A.-R. Ilie, Angajarea răspunderii penale a persoanei juridice, Ed. C.H. Beck, București, 2011, p. 99-120). Conform art. 240 din Legea nr. 187/2012, în aplicarea dispozițiilor art. 135 C. pen.., prin autorități publice se înțelege autoritățile prevăzute în mod expres în Titlul III, precum și la art. 140 și 142 din Constituția României, republicată. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Alături de instituția infracțiunii și cea a sancțiunilor de drept penal, răspunderea penală este o instituție fundamentală, fără de care nu poate fi conceput dreptul penal. Ca instituție, răspunderea penală cuprinde un ansamblu de dispoziții privitoare la realizarea prin constrângere a ordinii juridice penale, dispoziții care se referă la condițiile în care ia naștere raportul juridic penal de conflict, la conținutul și la modul de soluționare a acestui raport, precum și la cauzele care fac ca răspunderea penală să fie înlăturată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Instituția răspunderii penale a persoanei juridice a fost relativ recent(293) intro­dusă în dreptul penal român, iar noul Cod penal preia în linii generale principiile consacrate în materie de Codul penal din 1969, existând însă și unele noutăți importante. 
    Potrivit textului de lege analizat, persoana juridică, cu excepția statului și a autorităților publice, răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite prin acțiunile de realizare a obiectului de activitate ori săvârșite prin acțiunile executate în numele sau în interesul său. Prin urmare, răspunderea penală a persoanei juridice este generală, putând fi atrasă de orice activitate a ei în care se poate identifica un element subiectiv propriu acesteia, diferit de cel al persoanei fizice care execută în concret actul material(294). Răspunderea penală a persoanei juridice poate fi antrenată de orice persoană fizică ce acționează în numele ei, nu doar de către organele de conducere ale acesteia. De asemenea, pentru a răspunde penal, o entitate colectivă trebuie să aibă personalitate juridică. Potrivit art. 240 din Legea nr. 187/2012 privind punerea în aplicare a noului Cod penal, în aplicarea dispozițiilor art. 135 NCP, prin autorități publice se înțelege autoritățile prevăzute în mod expres în Titlul III, precum și la art. 140 (Curtea de Conturi) și art. 142 (Curtea Constituțională) din Constituția României, republicată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Internarea într un centru de detenție
Schimbarea regimului de executare
Calculul duratei măsurilor educative
Efectele cauzelor de atenuare și agravare
Pluralitatea de infracțiuni
Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității
Prescripția răspunderii penale a minorilor
Prescripția executării măsurilor educative
Efectele măsurilor educative
Minorul devenit major
Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice
Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
Dizolvarea persoanei juridice
Suspendarea activității persoanei juridice
Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice
Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice
Plasarea sub supraveghere judiciară
Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Reviste:
Răspunderea penală a persoanei juridice
Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale și executării pedepselor
Evaziunea fiscală organizată
7. Aspecte privind răspunderea penală a persoanelor juridice în dreptul mediului
Dificultăți practice privind stabilirea vinovăției în cazul răspunderii penale a persoanei juridice
Persoana juridică - subiect activ al infracțiunii de evaziune fiscală
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Considerații privind infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare
Particularitățile conținutului constitutiv al infracțiunilor silvice în situația subiectului activ persoană juridică
Efectele Deciziei nr. 1/2016 a ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală asupra unor subiecți de drept în materie contravențională
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 1/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: "dacă întreprinderea individuală, persoană juridică fără personalitate juridică, poate fi subiect activ al unei infracțiuni săvârșite în realizarea obiectului de activitate"
Legislație conexă :
Convenția împotriva corupției din 09.12.2003 *)
Codul de Procedură Penală din 2010
;
se încarcă...