Parlamentul României

Codul Penal din 2009

Modificări (8), Puneri în aplicare (2), Admiteri hotărâri prealabile (50), Respingeri hotărâri prealabile (17), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (12), Respingeri de neconstituționalitate (253), Admis recurs în interesul legii (30), Respins recurs în interesul legii (2), Referințe (45), Derogări (5), Legislație conexă (106), Librăria Indaco (28), Reviste (903), Doctrine (23), Modele (70), Proceduri (3), Comentarii expert, Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CUPRINS

PARTEA GENERALĂ

Titlul I - Legea penală și limitele ei de aplicare art. 1-14
Capitolul I - Principii generale art. 1-2
Capitolul II - Aplicarea legii penale art. 3-14
Secțiunea 1 - Aplicarea legii penale în timp art. 3-7
Secțiunea a 2-a - Aplicarea legii penale în spațiu art. 8-14
Titlul II - Infracțiunea art. 15-52
Capitolul I - Dispoziții generale art. 15-17
Capitolul II - Cauzele justificative art. 18-22
Capitolul III - Cauzele de neimputabilitate art. 23-31
Capitolul IV - Tentativa art. 32-34
Capitolul V - Unitatea și pluralitatea de infracțiuni art. 35-45
Capitolul VI - Autorul și participanții art. 46-52
Titlul III - Pedepsele art. 53-106
Capitolul I - Categoriile pedepselor art. 53-55
Capitolul II - Pedepsele principale art. 56-64
Secțiunea 1 - Detențiunea pe viață art. 56-59
Secțiunea a 2-a - Închisoarea art. 60
Secțiunea a 3-a - Amenda art. 61-64
Capitolul III - Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare art. 65-70
Secțiunea 1 - Pedeapsa accesorie art. 65
Secțiunea a 2-a - Pedepsele complementare art. 66-70
Capitolul IV - Calculul duratei pedepselor art. 71-73
Capitolul V - Individualizarea pedepselor art. 74-106
Secțiunea 1 - Dispoziții generale art. 74
Secțiunea a 2-a - Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante art. 75-79
Secțiunea a 3-a - Renunțarea la aplicarea pedepsei art. 80-82
Secțiunea a 4-a - Amânarea aplicării pedepsei art. 83-90
Secțiunea a 5-a - Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere art. 91-98
Secțiunea a 6-a - Liberarea condiționată art. 99-106
Titlul IV - Măsurile de siguranță art. 107-112
Capitolul I - Dispoziții generale art. 107-108
Capitolul II - Regimul măsurilor de siguranță art. 109-112
Titlul V - Minoritatea art. 113-134
Capitolul I - Regimul răspunderii penale a minorului art. 113-116
Capitolul II - Regimul măsurilor educative neprivative de libertate art. 117-123
Capitolul III - Regimul măsurilor educative privative de libertate art. 124-127
Capitolul IV - Dispoziții comune art. 128-134
Titlul VI - Răspunderea penală a persoanei juridice art. 135-151
Capitolul I - Dispoziții generale art. 135-137
Capitolul II - Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice art. 138-145
Capitolul III - Dispoziții comune art. 146-151
Titlul VII - Cauzele care înlătură răspunderea penală art. 152-159
Titlul VIII - Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei art. 160-164
Titlul IX - Cauzele care înlătură consecințele condamnării art. 165-171
Titlul X - Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală art. 172-187

Referințe în jurisprudență (8), Reviste (6)

PARTEA SPECIALĂ

Titlul I - Infracțiuni contra persoanei art. 188-227
Capitolul I - Infracțiuni contra vieții art. 188-192
Capitolul II - Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății art. 193-198
Capitolul III - Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie art. 199-200
Capitolul IV - Agresiuni asupra fătului art. 201-202
Capitolul V - Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie art. 203-204
Capitolul VI - Infracțiuni contra libertății persoanei art. 205-208
Capitolul VII - Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile art. 209-217
Capitolul VIII - Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale art. 218-223
Capitolul IX - Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private art. 224-227
Titlul II - Infracțiuni contra patrimoniului art. 228-256
Capitolul I - Furtul art. 228-232
Capitolul II - Tâlhăria și pirateria art. 233-237
Capitolul III - Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii art. 238-248
Capitolul IV - Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice art. 249-252
Capitolul V - Distrugerea și tulburarea de posesie art. 253-256
Titlul III - Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat art. 257-265
Capitolul I - Infracțiuni contra autorității art. 257-261
Capitolul II - Infracțiuni privind frontiera de stat art. 262-265
Titlul IV - Infracțiuni contra înfăptuirii justiției art. 266-288
Titlul V - Infracțiuni de corupție și de serviciu art. 289-309
Capitolul I - Infracțiuni de corupție art. 289-294
Capitolul II - Infracțiuni de serviciu art. 295-309
Titlul VI - Infracțiuni de fals art. 310-328
Capitolul I - Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori art. 310-316
Capitolul II - Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare art. 317-319
Capitolul III - Falsuri în înscrisuri art. 320-328
Titlul VII - Infracțiuni contra siguranței publice art. 329-366
Capitolul I - Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate art. 329-333
Capitolul II - Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice art. 334-341
Capitolul III - Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive art. 342-347
Capitolul IV - Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege art. 348-351
Capitolul V - Infracțiuni contra sănătății publice art. 352-359
Capitolul VI - Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice art. 360-366
Titlul VIII - Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială art. 367-384
Capitolul I - Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice art. 367-375
Capitolul II - Infracțiuni contra familiei art. 376-380
Capitolul III - Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate art. 381-384
Titlul IX - Infracțiuni electorale art. 385-393
Titlul X - Infracțiuni contra securității naționale art. 394-412
Titlul XI - Infracțiuni contra capacității de luptă a forțelor armate art. 413-437
Capitolul I - Infracțiuni săvârșite de militari art. 413-431
Capitolul II - Infracțiuni săvârșite de militari sau de civili art. 432-437
Titlul XII - Infracțiuni de genocid, contra umanității și de război art. 438-445
Capitolul I - Infracțiuni de genocid și contra umanității art. 438-439
Capitolul II - Infracțiuni de război art. 440-445
Titlul XIII - Dispoziții finale art. 446

PARTEA GENERALĂ Reviste (1)

TITLUL I Legea penală și limitele ei de aplicare Referințe în jurisprudență (137), Reviste (3)

CAPITOLUL I Principii generale Referințe în jurisprudență (5)

Legalitatea incriminării Reviste (1)

Art. 1. - Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (33), Reviste (20), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Legea penală prevede faptele care constituie infracțiuni. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (8)

(2) Nicio persoană nu poate fi sancționată penal pentru o faptă care nu era prevăzută de legea penală la data când a fost săvârșită. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1)

Legalitatea sancțiunilor de drept penal

Art. 2. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (13), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Legea penală prevede pedepsele aplicabile și măsurile educative ce se pot lua față de persoanele care au săvârșit infracțiuni, precum și măsurile de siguranță ce se pot lua față de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3)

(2) Nu se poate aplica o pedeapsă ori nu se poate lua o măsură educativă sau o măsură de siguranță dacă aceasta nu era prevăzută de legea penală la data când fapta a fost săvârșită. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Nicio pedeapsă nu poate fi stabilită și aplicată în afara limitelor generale ale acesteia. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (6)

CAPITOLUL II Aplicarea legii penale

SECȚIUNEA 1 Aplicarea legii penale în timp Referințe (1)

Activitatea legii penale

Art. 3. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (111), Reviste (10), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Legea penală se aplică infracțiunilor săvârșite în timpul cât ea se află în vigoare. Referințe în jurisprudență (5)

Aplicarea legii penale de dezincriminare

Art. 4. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (2), Respingeri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (24), Referințe în jurisprudență (160), Reviste (37), Doctrină (4), Modele (6), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (6)

Legea penală nu se aplică faptelor săvârșite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz, executarea pedepselor, a măsurilor educative și a măsurilor de siguranță, pronunțate în baza legii vechi, precum și toate consecințele penale ale hotărârilor judecătorești privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a legii noi. Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1)

Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei

Art. 5. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (6), Respingeri hotărâri prealabile (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (132), Referințe în jurisprudență (2932), Reviste (100), Doctrină (4), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (5)

(1) În cazul în care de la săvârșirea infracțiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (28), Referințe în jurisprudență (513), Reviste (22)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstituționale, precum și ordonanțelor de urgență aprobate de Parlament cu modificări sau completări ori respinse, dacă în timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispoziții penale mai favorabile. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (5)

Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei Comentarii expert (1)

Art. 6. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (5), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (33), Referințe în jurisprudență (531), Reviste (23), Doctrină (4), Modele (4), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (6)

(1) Când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai ușoară, sancțiunea aplicată, dacă depășește maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită, se reduce la acest maxim. Admiteri hotărâri prealabile (6), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (24), Jurisprudență relevantă (18), Referințe în jurisprudență (101), Reviste (8), Modele (4)

(2) Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la detențiune pe viață și până la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeași faptă numai pedeapsa închisorii, pedeapsa detențiunii pe viață se înlocuiește cu maximul închisorii prevăzut pentru acea infracțiune. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2)

(3) Dacă legea nouă prevede în locul pedepsei închisorii numai amenda, pedeapsa aplicată se înlocuiește cu amenda, fără a se putea depăși maximul special prevăzut în legea nouă. Ținându-se seama de partea executată din pedeapsa închisorii, se poate înlătura în totul sau în parte executarea amenzii. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

(4) Măsurile educative neexecutate și neprevăzute în legea nouă nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă se execută în conținutul și limitele prevăzute de aceasta, dacă este mai favorabilă. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (2)

(5) Când legea nouă este mai favorabilă în condițiile alin. (1) - (4), pedepsele complementare și măsurile de siguranță neexecutate și neprevăzute în legea nouă nu se mai execută, iar cele care au corespondent în legea nouă se execută în conținutul și limitele prevăzute de aceasta. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (2)

(6) Dacă legea nouă este mai favorabilă numai sub aspectul pedepselor complementare sau măsurilor de siguranță, acestea se execută în conținutul și limitele prevăzute de legea nouă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (1)

(7) Când o dispoziție din legea nouă se referă la pedepse definitiv aplicate, se ține seama, în cazul pedepselor executate până la data intrării în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusă sau înlocuită potrivit dispozițiilor alin. (1) - (6). Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

Aplicarea legii penale temporare

Art. 7. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (4), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Legea penală temporară se aplică infracțiunii săvârșite în timpul când era în vigoare, chiar dacă fapta nu a fost urmărită sau judecată în acel interval de timp. Jurisprudență relevantă (1)

(2) Legea penală temporară este legea penală care prevede data ieșirii ei din vigoare sau a cărei aplicare este limitată prin natura temporară a situației care a impus adoptarea sa. Referințe în jurisprudență (1)

SECȚIUNEA a 2-a Aplicarea legii penale în spațiu

Teritorialitatea legii penale

Art. 8. - Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (6), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Legea penală română se aplică infracțiunilor săvârșite pe teritoriul României. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3)

(2) Prin teritoriul României se înțelege întinderea de pământ, marea teritorială și apele cu solul, subsolul și spațiul aerian, cuprinse între frontierele de stat. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Prin infracțiune săvârșită pe teritoriul României se înțelege orice infracțiune comisă pe teritoriul arătat în alin. (2) sau pe o navă sub pavilion românesc ori pe o aeronavă înmatriculată în România. Jurisprudență relevantă (1)

(4) Infracțiunea se consideră săvârșită pe teritoriul României și atunci când pe acest teritoriu ori pe o navă sub pavilion românesc sau pe o aeronavă înmatriculată în România s-a efectuat un act de executare, de instigare sau de complicitate ori s-a produs, chiar în parte, rezultatul infracțiunii. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

Personalitatea legii penale

Art. 9. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (33), Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Legea penală română se aplică infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean român sau de o persoană juridică română, dacă pedeapsa prevăzută de legea română este detențiunea pe viață ori închisoarea mai mare de 10 ani. Referințe în jurisprudență (15), Reviste (2)

(2) În celelalte cazuri, legea penală română se aplică infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean român sau de o persoană juridică română, dacă fapta este prevăzută ca infracțiune și de legea penală a țării unde a fost săvârșită ori dacă a fost comisă într-un loc care nu este supus jurisdicției niciunui stat. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) Punerea în mișcare a acțiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai întâi sesizat sau, după caz, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

Realitatea legii penale

Art. 10. - Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (57), Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Legea penală română se aplică infracțiunilor săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean străin sau o persoană fără cetățenie, contra statului român, contra unui cetățean român ori a unei persoane juridice române. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (1)

(2) Punerea în mișcare a acțiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și numai dacă fapta nu face obiectul unei proceduri judiciare în statul pe teritoriul căruia s-a comis. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Universalitatea legii penale

Art. 11. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (72), Reviste (4), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

(1) Legea penală română se aplică și altor infracțiuni decât celor prevăzute în art. 10, săvârșite în afara teritoriului țării de un cetățean străin sau o persoană fără cetățenie, care se află de bunăvoie pe teritoriul României, în următoarele cazuri: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (241)

a) s-a săvârșit o infracțiune pe care statul român și-a asumat obligația să o reprime în temeiul unui tratat internațional, indiferent dacă este prevăzută sau nu de legea penală a statului pe al cărui teritoriu a fost comisă; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (185)

b) s-a cerut extrădarea sau predarea infractorului și aceasta a fost refuzată. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Dispozițiile alin. (1) lit. b) nu se aplică atunci când, potrivit legii statului în care s-a săvârșit infracțiunea, există o cauză care împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei sau când pedeapsa a fost executată ori este considerată ca executată.

(3) Când pedeapsa nu a fost executată sau a fost executată numai în parte, se procedează potrivit dispozițiilor legale privitoare la recunoașterea hotărârilor străine.

Legea penală și tratatele internaționale

Art. 12. - Referințe în jurisprudență (33), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

Dispozițiile art. 8-11 se aplică dacă nu se dispune altfel printr-un tratat internațional la care România este parte. Referințe în jurisprudență (21)

Imunitatea de jurisdicție

Art. 13. - Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (25), Reviste (5), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Legea penală nu se aplică infracțiunilor săvârșite de către reprezentanții diplomatici ai statelor străine sau de către alte persoane care, în conformitate cu tratatele internaționale, nu sunt supuse jurisdicției penale a statului român. Referințe în jurisprudență (7)

Extrădarea Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (15)

Art. 14. - Legislație conexă (5), Referințe în jurisprudență (4), Doctrină (5), Librăria Indaco (2)

(1) Extrădarea poate fi acordată sau solicitată în temeiul unui tratat internațional la care România este parte ori pe bază de reciprocitate, în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Predarea sau extrădarea unei persoane în relația cu statele membre ale Uniunii Europene se acordă sau se solicită în condițiile legii.

(3) Predarea unei persoane către un tribunal penal internațional se acordă în condițiile legii.

TITLUL II Infracțiunea Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (137)

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Trăsăturile esențiale ale infracțiunii

Art. 15. - Referințe (1), Referințe în jurisprudență (128), Reviste (12), Doctrină (4), Librăria Indaco (4)

(1) Infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă persoanei care a săvârșit-o. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (26), Reviste (11), Doctrină (1)

(2) Infracțiunea este singurul temei al răspunderii penale. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (18), Reviste (6), Doctrină (1)

Vinovăția

Art. 16. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (73), Reviste (5), Doctrină (4), Librăria Indaco (4)

(1) Fapta constituie infracțiune numai dacă a fost săvârșită cu forma de vinovăție cerută de legea penală. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Vinovăție există când fapta este comisă cu intenție, din culpă sau cu intenție depășită. Referințe în jurisprudență (45), Doctrină (1)

(3) Fapta este săvârșită cu intenție când făptuitorul: Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (16), Reviste (4)

a) prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârșirea acelei fapte; Jurisprudență relevantă (27), Referințe în jurisprudență (358), Reviste (3), Doctrină (1), Modele (7)

b) prevede rezultatul faptei sale și, deși nu-l urmărește, acceptă posibilitatea producerii lui. Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (202), Reviste (3)

(4) Fapta este săvârșită din culpă, când făptuitorul: Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (4)

a) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu se va produce; Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (2)

b) nu prevede rezultatul faptei sale, deși trebuia și putea să îl prevadă. Jurisprudență relevantă (12), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (3)

(5) Există intenție depășită când fapta constând într-o acțiune sau inacțiune intenționată produce un rezultat mai grav, care se datorează culpei făptuitorului. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3)

(6) Fapta constând într-o acțiune sau inacțiune constituie infracțiune când este săvârșită cu intenție. Fapta comisă din culpă constituie infracțiune numai când legea o prevede în mod expres. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (7), Doctrină (1)

Săvârșirea infracțiunii comisive prin omisiune

Art. 17. - Reviste (6), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Infracțiunea comisivă care presupune producerea unui rezultat se consideră săvârșită și prin omisiune, când: Reviste (1)

a) există o obligație legală sau contractuală de a acționa; Reviste (1), Doctrină (1)

b) autorul omisiunii, printr-o acțiune sau inacțiune anterioară, a creat pentru valoarea socială protejată o stare de pericol care a înlesnit producerea rezultatului. Reviste (1), Doctrină (1)

CAPITOLUL II Cauzele justificative

Dispoziții generale

Art. 18. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Efectul cauzelor justificative se extinde și asupra participanților. Reviste (3), Doctrină (1)

Legitima apărare

Art. 19. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (19), Referințe în jurisprudență (101), Reviste (11), Doctrină (6), Modele (2), Librăria Indaco (3)

(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită în legitimă apărare. Jurisprudență relevantă (11), Referințe în jurisprudență (24), Doctrină (1)

(2) Este în legitimă apărare persoana care săvârșește fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat și injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporțională cu gravitatea atacului. Jurisprudență relevantă (24), Referințe în jurisprudență (48), Reviste (6), Doctrină (2)

(3) Se prezumă a fi în legitimă apărare, în condițiile alin. (2), acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea unei persoane într-o locuință, încăpere, dependință ori loc împrejmuit ținând de aceasta, fără drept, prin violență, viclenie, efracție ori alte asemenea modalități nelegale ori în timpul nopții. Jurisprudență relevantă (21), Referințe în jurisprudență (37), Reviste (2), Doctrină (1)

Starea de necesitate

Art. 20. - Jurisprudență relevantă (16), Referințe în jurisprudență (25), Reviste (6), Doctrină (5), Librăria Indaco (2)

(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită în stare de necesitate. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Este în stare de necesitate persoana care săvârșește fapta pentru a salva de la un pericol imediat și care nu putea fi înlăturat altfel viața, integritatea corporală sau sănătatea sa ori a altei persoane sau un bun important al său ori al altei persoane sau un interes general, dacă urmările faptei nu sunt vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce în cazul în care pericolul nu era înlăturat. Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (21), Reviste (2), Doctrină (2)

Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații

Art. 21. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală constând în exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligații impuse de lege, cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de aceasta. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Este de asemenea justificată fapta prevăzută de legea penală constând în îndeplinirea unei obligații impuse de autoritatea competentă, în forma prevăzută de lege, dacă aceasta nu este în mod vădit ilegală. Reviste (2), Doctrină (1)

Consimțământul persoanei vătămate

Art. 22. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (6), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită cu consimțământul persoanei vătămate, dacă aceasta putea să dispună în mod legal de valoarea socială lezată sau pusă în pericol. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Consimțământul persoanei vătămate nu produce efecte în cazul infracțiunilor contra vieții, precum și atunci când legea exclude efectul justificativ al acestuia. Reviste (3), Doctrină (1)

CAPITOLUL III Cauzele de neimputabilitate Reviste (1)

Dispoziții generale

Art. 23. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă a fost comisă în condițiile vreuneia dintre cauzele de neimputabilitate. Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

(2) Efectul cauzelor de neimputabilitate nu se extinde asupra participanților, cu excepția cazului fortuit. Reviste (1), Doctrină (1)

Constrângerea fizică

Art. 24. - Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (16), Reviste (5), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită din cauza unei constrângeri fizice căreia făptuitorul nu i-a putut rezista. Referințe în jurisprudență (1)

Constrângerea morală

Art. 25. - Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (17), Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită din cauza unei constrângeri morale, exercitată prin amenințare cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia și care nu putea fi înlăturat în alt mod. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7)

Excesul neimputabil

Art. 26. - Jurisprudență relevantă (19), Referințe în jurisprudență (33), Reviste (9), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana aflată în stare de legitimă apărare, care a depășit, din cauza tulburării sau temerii, limitele unei apărări proporționale cu gravitatea atacului. Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana aflată în stare de necesitate, care nu și-a dat seama, în momentul comiterii faptei, că pricinuiește urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Doctrină (1)

Minoritatea făptuitorului

Art. 27. - Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de un minor, care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condițiile legale pentru a răspunde penal.

Iresponsabilitatea

Art. 28. - Jurisprudență relevantă (21), Referințe în jurisprudență (34), Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (2)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-și dea seama de acțiunile sau inacțiunile sale ori nu putea să le controleze, fie din cauza unei boli psihice, fie din alte cauze. Referințe în jurisprudență (1)

Intoxicația

Art. 29. - Jurisprudență relevantă (19), Referințe în jurisprudență (31), Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-și dea seama de acțiunile sau inacțiunile sale ori nu putea să le controleze, din cauza intoxicării involuntare cu alcool sau cu alte substanțe psihoactive. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (5)

Eroarea

Art. 30. - Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (48), Reviste (6), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

(1) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu cunoștea existența unei stări, situații ori împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei. Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și faptelor săvârșite din culpă pe care legea penală le pedepsește, numai dacă necunoașterea stării, situației ori împrejurării respective nu este ea însăși rezultatul culpei. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1)

(3) Nu constituie circumstanță agravantă sau element circumstanțial agravant starea, situația ori împrejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o în momentul săvârșirii infracțiunii. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Doctrină (1)

(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul necunoașterii unei dispoziții legale extrapenale. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3), Doctrină (1)

(5) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită ca urmare a necunoașterii sau cunoașterii greșite a caracterului ilicit al acesteia din cauza unei împrejurări care nu putea fi în niciun fel evitată. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Doctrină (1)

Cazul fortuit

Art. 31. - Jurisprudență relevantă (18), Referințe în jurisprudență (47), Reviste (11), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală al cărei rezultat e consecința unei împrejurări care nu putea fi prevăzută. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

CAPITOLUL IV Tentativa

Tentativa

Art. 32. - Jurisprudență relevantă (23), Referințe în jurisprudență (2258), Reviste (8), Doctrină (4), Librăria Indaco (5)

(1) Tentativa constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul. Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (199), Reviste (6)

(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este consecința modului cum a fost concepută executarea. Referințe în jurisprudență (8)

Pedepsirea tentativei

Art. 33. - Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (51), Reviste (5), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Tentativa se pedepsește numai când legea prevede în mod expres aceasta. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1)

(2) Tentativa se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea consumată, ale cărei limite se reduc la jumătate. Când pentru infracțiunea consumată legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață, iar instanța s-ar orienta spre aceasta, tentativa se sancționează cu pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (54), Reviste (5)

Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului

Art. 34. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (27), Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Nu se pedepsește autorul care, înainte de descoperirea faptei, s-a desistat ori a încunoștințat autoritățile de comiterea acesteia, astfel încât consumarea să poată fi împiedicată, sau a împiedicat el însuși consumarea infracțiunii. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

(2) Dacă actele îndeplinite până în momentul desistării sau împiedicării producerii rezultatului constituie o altă infracțiune, se aplică pedeapsa pentru această infracțiune. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3), Doctrină (1)

CAPITOLUL V Unitatea și pluralitatea de infracțiuni Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Referințe în jurisprudență (1)

Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe

Art. 35. - Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (315), Reviste (10), Doctrină (3), Librăria Indaco (4)

(1) Infracțiunea este continuată când o persoană săvârșește la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții și împotriva aceluiași subiect pasiv, acțiuni sau inacțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul aceleiași infracțiuni. Puneri în aplicare (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență relevantă (40), Referințe în jurisprudență (5140), Reviste (48), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Infracțiunea este complexă când în conținutul său intră, ca element constitutiv sau ca element circumstanțial agravant, o acțiune sau o inacțiune care constituie prin ea însăși o faptă prevăzută de legea penală. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (4), Doctrină (1)

Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă

Art. 36. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (310), Doctrină (3), Librăria Indaco (3)

(1) Infracțiunea continuată se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, al cărei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii, respectiv cu cel mult o treime în cazul pedepsei amenzii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (49), Reviste (6)

(2) Infracțiunea complexă se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) Infracțiunea complexă săvârșită cu intenție depășită, dacă s-a produs numai rezultatul mai grav al acțiunii secundare, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea complexă consumată. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3)

Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă Referințe în jurisprudență (3)

Art. 37. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (2), Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (1)

Dacă cel condamnat definitiv pentru o infracțiune continuată sau complexă este judecat ulterior și pentru alte acțiuni sau inacțiuni care intră în conținutul aceleiași infracțiuni, ținându-se seama de infracțiunea săvârșită în întregul ei, se stabilește o pedeapsă corespunzătoare, care nu poate fi mai ușoară decât cea pronunțată anterior. Referințe în jurisprudență (1)

Concursul de infracțiuni Jurisprudență relevantă (1)

Art. 38. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (35), Referințe în jurisprudență (2031), Reviste (22), Doctrină (4), Librăria Indaco (5)

(1) Există concurs real de infracțiuni când două sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană, prin acțiuni sau inacțiuni distincte, înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele. Există concurs real de infracțiuni și atunci când una dintre infracțiuni a fost comisă pentru săvârșirea sau ascunderea altei infracțiuni. Jurisprudență relevantă (141), Referințe în jurisprudență (5009), Reviste (45), Modele (2)

(2) Există concurs formal de infracțiuni când o acțiune sau o inacțiune săvârșită de o persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conținutul mai multor infracțiuni. Jurisprudență relevantă (31), Referințe în jurisprudență (1043), Reviste (15)

Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni

Art. 39. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență relevantă (45), Referințe în jurisprudență (1241), Reviste (16), Doctrină (3), Modele (2), Librăria Indaco (5)

(1) În caz de concurs de infracțiuni, se stabilește pedeapsa pentru fiecare infracțiune în parte și se aplică pedeapsa, după cum urmează: Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (31), Reviste (1)

a) când s-au stabilit o pedeapsă cu detențiune pe viață și una sau mai multe pedepse cu închisoare ori cu amendă, se aplică pedeapsa detențiunii pe viață; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (167), Reviste (2)

b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite; Respingeri de neconstituționalitate (18), Jurisprudență relevantă (169), Referințe în jurisprudență (2413), Reviste (30), Modele (4)

c) când s-au stabilit numai pedepse cu amendă, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite; Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (143), Reviste (4)

d) când s-au stabilit o pedeapsă cu închisoare și o pedeapsă cu amendă, se aplică pedeapsa închisorii, la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (101), Reviste (2)

e) când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare și mai multe pedepse cu amendă se aplică pedeapsa închisorii conform lit. b), la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii conform lit. c). Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (43), Reviste (1)

(2) Atunci când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoarea, dacă prin adăugare la pedeapsa cea mai mare a sporului de o treime din totalul celorlalte pedepse cu închisoarea stabilite s-ar depăși cu 10 ani sau mai mult maximul general al pedepsei închisorii, iar pentru cel puțin una dintre infracțiunile concurente pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 20 de ani sau mai mare, se poate aplica pedeapsa detențiunii pe viață. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (7)

Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente

Art. 40. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență relevantă (33), Referințe în jurisprudență (207), Reviste (5), Doctrină (3), Modele (2), Librăria Indaco (1)

(1) Dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracțiune concurentă, se aplică dispozițiile art. 39. Jurisprudență relevantă (19), Referințe în jurisprudență (303), Reviste (2)

(2) Dispozițiile art. 39 se aplică și în cazul în care, după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă, se constată că cel condamnat mai suferise o condamnare definitivă pentru o infracțiune concurentă. Jurisprudență relevantă (20), Referințe în jurisprudență (221), Reviste (4), Modele (1)

(3) Dacă infractorul a executat integral sau parțial pedeapsa aplicată prin hotărârea anterioară, ceea ce s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infracțiunile concurente. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (398), Reviste (4), Modele (2)

(4) Dispozițiile privitoare la aplicarea pedepsei în caz de concurs de infracțiuni se aplică și în cazul în care condamnarea la pedeapsa detențiunii pe viață a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii.

(5) În cazul contopirii pedepselor conform alin. (1) - (4) se ține seama și de pedeapsa aplicată printr-o hotărâre de condamnare pronunțată în străinătate, pentru o infracțiune concurentă, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

Recidiva

Art. 41. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (24), Referințe în jurisprudență (997), Reviste (6), Doctrină (4), Librăria Indaco (4)

(1) Există recidivă când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an și până la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare, condamnatul săvârșește din nou o infracțiune cu intenție sau cu intenție depășită, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare. Admiteri hotărâri prealabile (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (59), Referințe în jurisprudență (3637), Reviste (22), Modele (1), Comentarii expert (1)

(2) Există recidivă și în cazul în care una dintre pedepsele prevăzute în alin. (1) este detențiunea pe viață. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (87), Reviste (13)

(3) Pentru stabilirea stării de recidivă se ține seama și de hotărârea de condamnare pronunțată în străinătate, pentru o faptă prevăzută și de legea penală română, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9)

Condamnări care nu atrag starea de recidivă

Art. 42. - Referințe în jurisprudență (143), Reviste (5), Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (1)

La stabilirea stării de recidivă nu se ține seama de hotărârile de condamnare privitoare la: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (11)

a) faptele care nu mai sunt prevăzute de legea penală; Referințe în jurisprudență (13), Reviste (11)

b) infracțiunile amnistiate; Referințe în jurisprudență (16), Reviste (11)

c) infracțiunile săvârșite din culpă. Referințe în jurisprudență (36)

Pedeapsa în caz de recidivă Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (78)

Art. 43. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (13), Referințe în jurisprudență (93), Reviste (6), Doctrină (3), Modele (2), Librăria Indaco (5)

(1) Dacă înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată se săvârșește o nouă infracțiune în stare de recidivă, pedeapsa stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas neexecutat din aceasta. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (21), Referințe în jurisprudență (84), Reviste (16), Modele (1), Comentarii expert (2)

(2) Când înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată sunt săvârșite mai multe infracțiuni concurente, dintre care cel puțin una se află în stare de recidivă, pedepsele stabilite se contopesc potrivit dispozițiilor referitoare la concursul de infracțiuni, iar pedeapsa rezultată se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas neexecutat din aceasta. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență relevantă (19), Referințe în jurisprudență (190), Reviste (5)

(3) Dacă prin însumarea pedepselor în condițiile alin. (1) și alin. (2) s-ar depăși cu mai mult de 10 ani maximul general al pedepsei închisorii, iar pentru cel puțin una dintre infracțiunile săvârșite pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 20 de ani sau mai mare, în locul pedepselor cu închisoarea se poate aplica pedeapsa detențiunii pe viață. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

(4) Când pedeapsa anterioară sau pedeapsa stabilită pentru infracțiunea săvârșită în stare de recidivă este detențiunea pe viață, se va executa pedeapsa detențiunii pe viață.

(5) Dacă după ce pedeapsa anterioară a fost executată sau considerată ca executată se săvârșește o nouă infracțiune în stare de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majorează cu jumătate. Admiteri hotărâri prealabile (2), Jurisprudență relevantă (28), Referințe în jurisprudență (111), Reviste (12), Modele (1), Comentarii expert (3)

(6) Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare pentru noua infracțiune și mai înainte ca pedeapsa să fi fost executată sau considerată ca executată se descoperă că cel condamnat se află în stare de recidivă, instanța aplică dispozițiile alin. (1) - (5). Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2)

(7) Dispozițiile alin. (6) se aplică și în cazul în care condamnarea la pedeapsa detențiunii pe viață a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii.

Pluralitatea intermediară

Art. 44. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență relevantă (14), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (5), Doctrină (4), Modele (3), Librăria Indaco (5)

(1) Există pluralitate intermediară de infracțiuni când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare și până la data la care pedeapsa este executată sau considerată ca executată, condamnatul săvârșește din nou o infracțiune și nu sunt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă. Jurisprudență relevantă (31), Referințe în jurisprudență (50), Reviste (2)

(2) În caz de pluralitate intermediară, pedeapsa pentru noua infracțiune și pedeapsa anterioară se contopesc potrivit dispozițiilor de la concursul de infracțiuni. Jurisprudență relevantă (20), Referințe în jurisprudență (33), Reviste (1), Modele (1)

Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni

Art. 45. - Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (301), Reviste (5), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Dacă pentru una dintre infracțiunile săvârșite s-a stabilit și o pedeapsă complementară, aceasta se aplică alături de pedeapsa principală. Referințe în jurisprudență (320), Reviste (3)

(2) Când s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natură diferită sau chiar de aceeași natură, dar cu un conținut diferit, acestea se aplică alături de pedeapsa principală. Referințe în jurisprudență (49), Reviste (2)

(3) Dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeași natură și cu același conținut: Referințe în jurisprudență (232), Reviste (1)

a) în caz de concurs de infracțiuni sau de pluralitate intermediară se aplică cea mai grea dintre acestea; Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (49), Reviste (2)

b) în caz de recidivă, partea neexecutată din pedeapsa complementară anterioară se adaugă la pedeapsa stabilită pentru noua infracțiune. Referințe în jurisprudență (3)

(4) În cazul condamnărilor succesive pentru infracțiuni concurente, partea din pedeapsa complementară executată până la data contopirii pedepselor principale se scade din durata pedepsei complementare aplicate pe lângă pedeapsa rezultată. Reviste (2)

(5) Dacă pe lângă pedepsele principale au fost stabilite una sau mai multe pedepse accesorii, se aplică dispozițiile alin. (1) - (3), pedeapsa accesorie rezultată executându-se până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (43), Reviste (6)

(6) Măsurile de siguranță de natură diferită sau chiar de aceeași natură, dar cu un conținut diferit, luate în cazul infracțiunilor săvârșite, se cumulează. Referințe în jurisprudență (24), Reviste (1)

(7) Dacă s-au luat mai multe măsuri de siguranță de aceeași natură și cu același conținut, dar pe durate diferite, se aplică măsura de siguranță cu durata cea mai mare. Măsurile de siguranță luate conform art. 112 se cumulează. Referințe în jurisprudență (4)

CAPITOLUL VI Autorul și participanții

Autorul și coautorii

Art. 46. - Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (26), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Autor este persoana care săvârșește în mod nemijlocit o faptă prevăzută de legea penală. Referințe în jurisprudență (17), Doctrină (1)

(2) Coautori sunt persoanele care săvârșesc nemijlocit aceeași faptă prevăzută de legea penală. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (4), Doctrină (1)

Instigatorul

Art. 47. - Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (645), Reviste (9), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Instigator este persoana care, cu intenție, determină o altă persoană să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5)

Complicele

Art. 48. - Jurisprudență relevantă (12), Referințe în jurisprudență (1921), Reviste (12), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Complice este persoana care, cu intenție, înlesnește sau ajută în orice mod la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (110), Reviste (7)

(2) Este de asemenea complice persoana care promite, înainte sau în timpul săvârșirii faptei, că va tăinui bunurile provenite din aceasta sau că va favoriza pe făptuitor, chiar dacă după săvârșirea faptei promisiunea nu este îndeplinită. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

Pedeapsa în cazul participanților

Art. 49. - Referințe în jurisprudență (26), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Coautorul, instigatorul și complicele la o infracțiune săvârșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ține seama de contribuția fiecăruia la săvârșirea infracțiunii, precum și de dispozițiile art. 74. Referințe în jurisprudență (13), Reviste (1)

Circumstanțe personale și reale

Art. 50. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Circumstanțele privitoare la persoana autorului sau a unui participant nu se răsfrâng asupra celorlalți. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

(2) Circumstanțele privitoare la faptă se răsfrâng asupra autorului și a participanților numai în măsura în care aceștia le-au cunoscut sau le-au prevăzut. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8)

Împiedicarea săvârșirii infracțiunii

Art. 51. - Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Participantul nu se pedepsește dacă, înainte de descoperirea faptei, denunță săvârșirea infracțiunii, astfel încât consumarea acesteia să poată fi împiedicată, sau dacă împiedică el însuși consumarea infracțiunii. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Dacă actele îndeplinite până în momentul denunțării sau împiedicării constituie o altă infracțiune, participantului i se aplică pedeapsa pentru această infracțiune. Reviste (1)

Participația improprie

Art. 52. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (84), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Săvârșirea nemijlocită, cu intenție, de către o persoană a unei fapte prevăzute de legea penală la care, din culpă sau fără vinovăție, contribuie cu acte de executare o altă persoană se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă cu intenție. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

(2) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intenție, la săvârșirea din culpă de către o altă persoană a unei fapte prevăzute de legea penală se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă cu intenție. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (22)

(3) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intenție, la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, de către o persoană care comite acea faptă fără vinovăție, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (266), Reviste (3)

(4) Dispozițiile art. 50 și art. 51 se aplică în mod corespunzător.

TITLUL III Pedepsele Referințe (1), Referințe în jurisprudență (27)

CAPITOLUL I Categoriile pedepselor

Pedepsele principale

Art. 53. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (44), Reviste (7), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Pedepsele principale sunt:

a) detențiunea pe viață; Referințe în jurisprudență (6)

b) închisoarea; Referințe în jurisprudență (13)

c) amenda. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (9)

Pedeapsa accesorie

Art. 54. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (41), Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării unor drepturi, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei privative de libertate.

Pedepsele complementare

Art. 55. - Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (38), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Pedepsele complementare sunt: Referințe în jurisprudență (4)

a) interzicerea exercitării unor drepturi; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (68), Reviste (1)

b) degradarea militară;

c) publicarea hotărârii de condamnare. Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

CAPITOLUL II Pedepsele principale

SECȚIUNEA 1 Detențiunea pe viață

Regimul detențiunii pe viață

Art. 56. - Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (1)

Detențiunea pe viață constă în privarea de libertate pe durată nedeterminată și se execută potrivit legii privind executarea pedepselor. Referințe (1)

Neaplicarea detențiunii pe viață

Art. 57. - Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Dacă la data pronunțării hotărârii de condamnare inculpatul a împlinit vârsta de 65 de ani, în locul detențiunii pe viață i se aplică pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani și pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă.

Înlocuirea detențiunii pe viață

Art. 58. - Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (2)

În cazul în care cel condamnat la pedeapsa detențiunii pe viață a împlinit vârsta de 65 de ani în timpul executării pedepsei, pedeapsa detențiunii pe viață poate fi înlocuită cu pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani și pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă, dacă a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei, a îndeplinit integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, și a făcut progrese constante și evidente în vederea reintegrării sociale. Referințe în jurisprudență (1)

Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață

Art. 59. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (50), Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (1)

În cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață cu pedeapsa închisorii, perioada de detențiune executată se consideră ca parte executată din pedeapsa închisorii. Referințe în jurisprudență (10)

SECȚIUNEA a 2-a Închisoarea

Regimul închisorii

Art. 60. - Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (312), Reviste (6), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Închisoarea constă în privarea de libertate pe durată determinată, cuprinsă între 15 zile și 30 de ani, și se execută potrivit legii privind executarea pedepselor. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (5)

SECȚIUNEA a 3-a Amenda Reviste (2)

Stabilirea amenzii

Art. 61. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (28), Referințe în jurisprudență (178), Reviste (17), Doctrină (4), Modele (3), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (2)

(1) Amenda constă în suma de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului. Jurisprudență relevantă (11), Referințe în jurisprudență (26), Reviste (5)

(2) Cuantumul amenzii se stabilește prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 10 lei și 500 lei, se înmulțește cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile și 400 de zile. Jurisprudență relevantă (27), Referințe în jurisprudență (85), Reviste (9)

(3) Instanța stabilește numărul zilelor-amendă potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se stabilește ținând seama și de obligațiile legale ale condamnatului față de persoanele aflate în întreținerea sa. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (27), Reviste (5), Modele (1)

(4) Limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între: Jurisprudență relevantă (16), Referințe în jurisprudență (82), Reviste (5)

a) 60 și 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită numai pedeapsa amenzii; Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

b) 120 și 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult doi ani; Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (7), Modele (1)

c) 180 și 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani. Jurisprudență relevantă (37), Referințe în jurisprudență (80), Reviste (6)

(5) Dacă prin infracțiunea săvârșită s-a urmărit obținerea unui folos patrimonial, iar pedeapsa prevăzută de lege este numai amenda ori instanța optează pentru aplicarea acestei pedepse, limitele speciale ale zilelor-amendă se pot majora cu o treime. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(6) Fracțiile stabilite de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei se aplică limitelor speciale ale zilelor-amendă prevăzute în alin. (4) și alin. (5). Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (1)

Amenda care însoțește pedeapsa închisorii

Art. 62. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (6), Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (3)

(1) Dacă prin infracțiunea săvârșită s-a urmărit obținerea unui folos patrimonial, pe lângă pedeapsa închisorii, se poate aplica și pedeapsa amenzii. Jurisprudență relevantă (1), Reviste (2)

(2) Limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute în art. 61 alin. (4) lit. b) și lit. c) se determină în raport de durata pedepsei închisorii stabilite de instanță și nu pot fi reduse sau majorate ca efect al cauzelor de atenuare ori agravare a pedepsei. Jurisprudență relevantă (1), Modele (1)

(3) La stabilirea cuantumului sumei corespunzătoare unei zile-amendă se va ține seama de valoarea folosului patrimonial obținut sau urmărit. Referințe în jurisprudență (2), Modele (1)

Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii

Art. 63. - Puneri în aplicare (1), Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (30), Referințe în jurisprudență (301), Reviste (9), Doctrină (3), Modele (2), Librăria Indaco (1)

(1) Dacă persoana condamnată, cu rea-credință, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoare. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (55), Reviste (1), Modele (1)

(2) Dacă amenda neexecutată a însoțit pedeapsa închisorii, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoare, care se adaugă la pedeapsa închisorii, pedeapsa astfel rezultată fiind considerată o singură pedeapsă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (4), Modele (1)

(3) În cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în condițiile alin. (1) și alin. (2), unei zile-amendă îi corespunde o zi de închisoare. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (20), Modele (1)

Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității

Art. 64. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (20), Referințe în jurisprudență (37), Reviste (4), Doctrină (3), Modele (2), Librăria Indaco (2)

(1) În cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimțământul acesteia, instanța înlocuiește obligația de plată a amenzii neexecutate cu obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă. Unei zile-amendă îi corespunde o zi de muncă în folosul comunității. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

(2) Dacă amenda înlocuită conform dispozițiilor alin. (1) a însoțit pedeapsa închisorii, obligația de muncă în folosul comunității se execută după executarea pedepsei închisorii. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Modele (1)

(3) Coordonarea executării obligației de muncă în folosul comunității se face de serviciul de probațiune. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2)

(4) Executarea muncii în folosul comunității dispusă în condițiile alin. (1) încetează prin plata amenzii corespunzătoare zilelor-amendă rămase neexecutate. Referințe în jurisprudență (1)

(5) Instanța înlocuiește zilele-amendă neexecutate prin muncă în folosul comunității cu un număr corespunzător de zile cu închisoare, dacă: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Modele (1)

a) persoana condamnată nu execută obligația de muncă în folosul comunității în condițiile stabilite de instanță; Referințe în jurisprudență (34), Reviste (4), Modele (1)

b) persoana condamnată săvârșește o nouă infracțiune descoperită înainte de executarea integrală a obligației de muncă în folosul comunității. Zilele-amendă neexecutate prin muncă în folosul comunității la data comiterii noii infracțiuni, înlocuite cu închisoarea, se adaugă la pedeapsa pentru noua infracțiune. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (28), Reviste (3), Modele (1)

(6) Dacă persoana condamnată, aflată în situația prevăzută în alin. (1), nu își dă consimțământul la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, amenda neexecutată se înlocuiește cu pedeapsa închisorii conform art. 63. Referințe în jurisprudență (1)

CAPITOLUL III Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare

SECȚIUNEA 1 Pedeapsa accesorie

Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 65. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (5089), Reviste (12), Doctrină (4), Modele (3), Librăria Indaco (1)

(1) Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. d) -n), a căror exercitare a fost interzisă de instanță ca pedeapsă complementară. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (246), Reviste (23), Doctrină (1), Modele (4)

(2) În cazul pedepsei detențiunii pe viață, pedeapsa accesorie constă în interzicerea de drept a exercitării următoarelor drepturi: Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (4)

a) dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice;

b) dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat;

c) dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României;

d) dreptul de a alege;

e) drepturile părintești;

f) dreptul de a fi tutore sau curator.

(3) Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării unor drepturi se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (74), Reviste (11), Doctrină (1)

(4) În cazul detențiunii pe viață, pedeapsa accesorie prevăzută în alin. (2) lit. c) se pune în executare la data liberării condiționate sau după ce pedeapsa a fost considerată ca executată. Modificări (1), Derogări (2), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (1)

SECȚIUNEA a 2-a Pedepsele complementare

Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 66. - Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (2170), Reviste (4), Doctrină (3), Modele (2), Librăria Indaco (3)

(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării, pe o perioadă de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi: Referințe în jurisprudență (128), Reviste (8), Doctrină (1)

a) dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (23), Referințe în jurisprudență (6378), Reviste (37), Modele (5)

b) dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; Jurisprudență relevantă (20), Referințe în jurisprudență (5549), Reviste (34), Modele (5)

c) dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (3), Modele (1)

d) dreptul de a alege; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (73), Reviste (4), Modele (4)

e) drepturile părintești; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (283), Reviste (1), Doctrină (1)

f) dreptul de a fi tutore sau curator; Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (437), Reviste (1), Doctrină (1)

g) dreptul de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii; Jurisprudență relevantă (37), Referințe în jurisprudență (1167), Reviste (10)

h) dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme; Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (39), Reviste (2)

i) dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță; Jurisprudență relevantă (19), Referințe în jurisprudență (81), Reviste (4)

j) dreptul de a părăsi teritoriul României; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1)

k) dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (32), Reviste (5)

l) dreptul de a se afla în anumite localități stabilite de instanță; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (3)

m) dreptul de a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță; Referințe în jurisprudență (5)

n) dreptul de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracțiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanță, ori de a se apropia de acestea; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (30), Reviste (2)

o) dreptul de a se apropia de locuința, locul de muncă, școala sau alte locuri unde victima desfășoară activități sociale, în condițiile stabilite de instanța de judecată. Referințe în jurisprudență (23), Reviste (7)

(2) Când legea prevede interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică, instanța dispune interzicerea exercitării drepturilor prevăzute în alin. (1) lit. a) și lit. b). Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

(3) Interzicerea exercitării drepturilor prevăzute în alin. (1) lit. a) și lit. b) se dispune cumulativ. Referințe în jurisprudență (7)

(4) Pedeapsa prevăzută în alin. (1) lit. c) nu se va dispune atunci când există motive întemeiate de a crede că viața persoanei expulzate este pusă în pericol ori că persoana va fi supusă la tortură sau alte tratamente inumane ori degradante în statul în care urmează a fi expulzată. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1)

(5) Când dispune interzicerea unuia dintre drepturile prevăzute în alin. (1) lit. n) și lit. o), instanța individualizează în concret conținutul acestei pedepse, ținând seama de împrejurările cauzei. Referințe în jurisprudență (1)

Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 67. - Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (629), Reviste (6), Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda și instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana infractorului, această pedeapsă este necesară. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (14), Referințe în jurisprudență (243), Reviste (7)

(2) Aplicarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă pentru infracțiunea săvârșită. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (470), Reviste (8)

(3) Interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României nu se aplică în cazul în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 68. - Derogări (2), Referințe în jurisprudență (232), Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Executarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi începe: Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

a) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii; Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

b) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere; Jurisprudență relevantă (26), Referințe în jurisprudență (28), Reviste (7)

c) după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (51), Reviste (5)

(2) În cazul în care s-a dispus liberarea condiționată, interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României se execută la data liberării. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) Dacă se dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea, pentru alte motive decât săvârșirea unei noi infracțiuni, partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi neexecutată la data revocării sau înlocuirii se va executa după executarea pedepsei închisorii. Referințe în jurisprudență (1)

Degradarea militară

Art. 69. - Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (30), Reviste (1), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Pedeapsa complementară a degradării militare constă în pierderea gradului și a dreptului de a purta uniformă de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Referințe în jurisprudență (7)

(2) Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaților militari în activitate, în rezervă sau în retragere, dacă pedeapsa principală aplicată este închisoarea mai mare de 10 ani sau detențiunea pe viață. Referințe în jurisprudență (12)

(3) Degradarea militară poate fi aplicată condamnaților militari în activitate, în rezervă sau în retragere pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, dacă pedeapsa principală aplicată este închisoarea de cel puțin 5 ani și de cel mult 10 ani. Referințe în jurisprudență (3)

Publicarea hotărârii definitive de condamnare

Art. 70. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Publicarea hotărârii definitive de condamnare se poate dispune când, ținând seama de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana condamnatului, instanța apreciază că publicarea va contribui la prevenirea săvârșirii altor asemenea infracțiuni.

(2) Hotărârea de condamnare se publică în extras, în forma stabilită de instanță, într-un cotidian local sau național, o singură dată.

(3) Publicarea hotărârii definitive de condamnare se face pe cheltuiala persoanei condamnate, fără a se dezvălui identitatea altor persoane.

CAPITOLUL IV Calculul duratei pedepselor

Durata executării

Art. 71. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (27), Reviste (6), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Durata executării pedepsei privative de libertate se socotește din ziua în care condamnatul a început executarea hotărârii definitive de condamnare. Referințe în jurisprudență (27), Reviste (1)

(2) Ziua în care începe executarea pedepsei și ziua în care încetează se socotesc în durata executării. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1)

(3) Perioada în care condamnatul, în cursul executării pedepsei, se află bolnav în spital intră în durata executării, în afară de cazul în care și-a provocat în mod voit boala, iar această împrejurare se constată în cursul executării pedepsei. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Permisiunile de ieșire din penitenciar, acordate condamnatului conform legii de executare a pedepselor, intră în durata executării pedepsei.

Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate

Art. 72. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2662), Reviste (14), Doctrină (2), Librăria Indaco (2)

(1) Perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii pronunțate. Scăderea se face și atunci când condamnatul a fost urmărit sau judecat, în același timp ori în mod separat, pentru mai multe infracțiuni concurente, chiar dacă a fost condamnat pentru o altă faptă decât cea care a determinat dispunerea măsurii preventive. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (326), Reviste (6), Modele (3)

(2) Perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade și în caz de condamnare la pedeapsa amenzii, prin înlăturarea în tot sau în parte a zilelor-amendă. Referințe în jurisprudență (4)

(3) În cazul amenzii care însoțește pedeapsa închisorii, perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii. Referințe în jurisprudență (3), Modele (3)

Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării

Art. 73. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (29), Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul infracțiunilor săvârșite în condițiile art. 8, art. 9, art. 10 sau art. 11, partea din pedeapsă, precum și durata măsurilor preventive privative de libertate executate în afara teritoriului țării se scad din durata pedepsei aplicate pentru aceeași infracțiune în România. Referințe în jurisprudență (19)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul în care pedeapsa executată în afara țării este amenda.

CAPITOLUL V Individualizarea pedepselor

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Criteriile generale de individualizare a pedepsei

Art. 74. - Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (28), Referințe în jurisprudență (5457), Reviste (41), Doctrină (4), Modele (4), Librăria Indaco (3)

(1) Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracțiunii săvârșite și cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: Jurisprudență relevantă (19), Referințe în jurisprudență (242), Reviste (6), Doctrină (1)

a) împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (2)

b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

c) natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (1)

d) motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

e) natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

f) conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (2)

g) nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (2)

(2) Când pentru infracțiunea săvârșită legea prevede pedepse alternative, se ține seama de criteriile prevăzute în alin. (1) și pentru alegerea uneia dintre acestea. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (48), Reviste (2)

SECȚIUNEA a 2-a Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante

Circumstanțe atenuante

Art. 75. - Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (201), Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (4)

(1) Următoarele împrejurări constituie circumstanțe atenuante legale: Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

a) săvârșirea infracțiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoții, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violență, printr-o atingere gravă a demnității persoanei sau printr-o altă acțiune ilicită gravă; Jurisprudență relevantă (71), Referințe în jurisprudență (532), Reviste (7), Comentarii expert (1)

b) depășirea limitelor legitimei apărări; Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (63), Reviste (3)

c) depășirea limitelor stării de necesitate. Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (59), Reviste (1)

(2) Pot constitui circumstanțe atenuante judiciare: Jurisprudență relevantă (12), Referințe în jurisprudență (110), Reviste (3), Doctrină (1)

a) eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii; Jurisprudență relevantă (20), Referințe în jurisprudență (399)

b) împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează gravitatea infracțiunii sau periculozitatea infractorului. Jurisprudență relevantă (26), Referințe în jurisprudență (63), Reviste (8)

Efectele circumstanțelor atenuante

Art. 76. - Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (1623), Reviste (8), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) În cazul în care există circumstanțe atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc cu o treime. Jurisprudență relevantă (21), Referințe în jurisprudență (71), Reviste (9)

(2) Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, în cazul reținerii circumstanțelor atenuante se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) Reducerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată, indiferent de numărul circumstanțelor atenuante reținute. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2)

Circumstanțe agravante

Art. 77. - Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (251), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (4)

Următoarele împrejurări constituie circumstanțe agravante: Referințe în jurisprudență (7)

a) săvârșirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună; Jurisprudență relevantă (19), Referințe în jurisprudență (623), Reviste (7), Doctrină (1)

b) săvârșirea infracțiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (22)

c) săvârșirea infracțiunii prin metode sau mijloace de natură să pună în pericol alte persoane ori bunuri; Referințe în jurisprudență (4)

d) săvârșirea infracțiunii de către un infractor major, dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor; Jurisprudență relevantă (11), Referințe în jurisprudență (554), Reviste (5)

e) săvârșirea infracțiunii profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmității sau altor cauze; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (22), Reviste (1)

f) săvârșirea infracțiunii în stare de intoxicație voluntară cu alcool sau cu alte substanțe psihoactive, când a fost provocată în vederea comiterii infracțiunii; Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1)

g) săvârșirea infracțiunii de către o persoană care a profitat de situația prilejuită de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgență; Referințe în jurisprudență (3)

h) săvârșirea infracțiunii pentru motive legate de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de același fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

Efectele circumstanțelor agravante

Art. 78. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (34), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul în care există circumstanțe agravante, se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 2 ani, care nu poate depăși o treime din acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (11)

(2) Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată, indiferent de numărul circumstanțelor agravante reținute. Referințe în jurisprudență (1)

Concursul între cauze de atenuare sau de agravare

Art. 79. - Jurisprudență relevantă (17), Referințe în jurisprudență (333), Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Când în cazul aceleiași infracțiuni sunt incidente două sau mai multe dispoziții care au ca efect reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc prin aplicarea succesivă a dispozițiilor privitoare la tentativă, circumstanțe atenuante și cazuri speciale de reducere a pedepsei, în această ordine. Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (45), Reviste (2)

(2) Dacă sunt incidente două sau mai multe dispoziții care au ca efect agravarea răspunderii penale, pedeapsa se stabilește prin aplicarea succesivă a dispozițiilor privitoare la circumstanțe agravante, infracțiune continuată, concurs sau recidivă. Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (43), Reviste (1)

(3) Când în cazul aceleiași infracțiuni sunt incidente una sau mai multe cauze de reducere a pedepsei și una sau mai multe cauze de majorare a pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc conform alin. (1), după care limitele de pedeapsă rezultate se majorează conform alin. (2). Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (2)

SECȚIUNEA a 3-a Renunțarea la aplicarea pedepsei

Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei

Art. 80. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (23), Referințe în jurisprudență (75), Reviste (25), Doctrină (4), Modele (1), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (4)

(1) Instanța poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei dacă sunt întrunite următoarele condiții: Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1)

a) infracțiunea săvârșită prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura și întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul și împrejurările în care a fost comisă, motivul și scopul urmărit; Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (2)

b) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecințelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia. Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2)

(2) Nu se poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei dacă: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

a) infractorul a mai suferit anterior o condamnare, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 42 lit. a) și lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare; Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

b) față de același infractor s-a mai dispus renunțarea la aplicarea pedepsei în ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infracțiunii pentru care este judecat; Referințe în jurisprudență (9), Modele (1)

c) infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților; Referințe în jurisprudență (4)

d) pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea mai mare de 3 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (5), Modele (1)

(3) În caz de concurs de infracțiuni, renunțarea la aplicarea pedepsei se poate dispune dacă pentru fiecare infracțiune concurentă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în alin. (1) și alin. (2). Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (4)

Avertismentul

Art. 81. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (15), Referințe în jurisprudență (42), Reviste (16), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Când dispune renunțarea la aplicarea pedepsei, instanța aplică infractorului un avertisment. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

(2) Avertismentul constă în prezentarea motivelor de fapt care au determinat renunțarea la aplicarea pedepsei și atenționarea infractorului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2)

(3) În caz de concurs de infracțiuni se aplică un singur avertisment. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Efectele renunțării la aplicarea pedepsei Modificări (1)

Art. 82. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (24), Referințe în jurisprudență (25), Reviste (18), Doctrină (4), Modele (2), Librăria Indaco (1)

(1) Persoana față de care s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei nu este supusă niciunei decăderi, interdicții sau incapacități ce ar putea decurge din infracțiunea săvârșită. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Renunțarea la aplicarea pedepsei nu produce efecte asupra executării măsurilor de siguranță și a obligațiilor civile prevăzute în hotărâre. Reviste (2), Doctrină (1)

SECȚIUNEA a 4-a Amânarea aplicării pedepsei

Condițiile amânării aplicării pedepsei

Art. 83. - Jurisprudență relevantă (267), Referințe în jurisprudență (345), Reviste (38), Doctrină (4), Modele (3), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (4)

(1) Instanța poate dispune amânarea aplicării pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele condiții: Jurisprudență relevantă (77), Referințe în jurisprudență (306), Reviste (10), Modele (1)

a) pedeapsa stabilită, inclusiv în cazul concursului de infracțiuni, este amenda sau închisoarea de cel mult 2 ani; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (21), Reviste (4)

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 42 lit. a) și lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare; Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (5), Comentarii expert (2)

c) infractorul și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității; Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (2)

d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (5)

(2) Nu se poate dispune amânarea aplicării pedepsei dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este de 7 ani sau mai mare sau dacă infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (21), Referințe în jurisprudență (94), Reviste (5), Modele (1)

(3) Amânarea aplicării pedepsei închisorii atrage și amânarea aplicării amenzii care însoțește pedeapsa închisorii în condițiile art. 62. Jurisprudență relevantă (47), Referințe în jurisprudență (136), Reviste (4), Modele (1)

(4) Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a întemeiat condamnarea, precum și a celor ce au determinat amânarea aplicării pedepsei și atenționarea infractorului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (46), Reviste (3), Modele (1)

Termenul de supraveghere

Art. 84. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (178), Referințe în jurisprudență (215), Reviste (9), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Termenul de supraveghere este de 2 ani și se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei. Jurisprudență relevantă (19), Referințe în jurisprudență (44), Reviste (1)

(2) Pe durata termenului de supraveghere, persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să respecte măsurile de supraveghere și să execute obligațiile ce îi revin, în condițiile stabilite de instanță. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (23)

Măsurile de supraveghere și obligațiile

Art. 85. - Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (13), Referințe în jurisprudență (36), Reviste (8), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Pe durata termenului de supraveghere, persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: Jurisprudență relevantă (202), Referințe în jurisprudență (284), Reviste (9), Doctrină (1), Modele (3)

a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (31)

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (4)

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea; Jurisprudență relevantă (15), Referințe în jurisprudență (214), Reviste (2), Modele (1)

d) să comunice schimbarea locului de muncă; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (6)

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. Jurisprudență relevantă (15), Referințe în jurisprudență (232), Reviste (2), Modele (1)

(2) Instanța poate impune persoanei față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei să execute una sau mai multe dintre următoarele obligații: Jurisprudență relevantă (21), Referințe în jurisprudență (61), Reviste (7), Doctrină (1), Modele (2)

a) să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională; Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (2)

b) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă cuprinsă între 30 și 60 de zile, în condițiile stabilite de instanță, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă. Numărul zilnic de ore se stabilește prin legea de executare a pedepselor; Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (35), Referințe în jurisprudență (65), Reviste (2), Modele (1)

c) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate; Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (7), Modele (1)

d) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală; Legislație conexă (1)

e) să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracțiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanță, ori să nu se apropie de acestea; Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

f) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță; Legislație conexă (1), Reviste (1)

g) să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanță; Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (28), Referințe în jurisprudență (45), Reviste (5), Comentarii expert (1)

h) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nicio categorie de arme; Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (3)

i) să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanței; Legislație conexă (1), Modele (1)

j) să nu ocupe sau să nu exercite funcția, profesia, meseria ori activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii. Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2)

(3) Pentru stabilirea conținutului obligațiilor prevăzute în alin. (2) lit. a)-c), instanța va consulta serviciul de probațiune, care este obligat să formuleze recomandări în acest sens. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7)

(4) Când stabilește obligația prevăzută în alin. (2) lit. e), instanța individualizează, în concret, conținutul acestei obligații, ținând seama de împrejurările cauzei. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

(5) Persoana supravegheată trebuie să îndeplinească integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Reviste (1)

Supravegherea

Art. 86. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (18), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) -e) se comunică serviciului de probațiune. Jurisprudență relevantă (24), Referințe în jurisprudență (236), Reviste (2), Modele (1)

(2) Supravegherea executării obligațiilor prevăzute în art. 85 alin. (2) lit. a)-c) și alin. (5) se face de serviciul de probațiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în art. 85 alin. (2) lit. d) -j) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probațiune cu privire la orice încălcare a acestora. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (33)

(3) Serviciul de probațiune va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligațiilor prevăzute în art. 85 alin. (2) lit. a) -d), într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7), Comentarii expert (1)

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile ce îi revin;

c) persoana supravegheată nu a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Modificarea sau încetarea obligațiilor

Art. 87. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate șanse sporite de îndreptare. Referințe în jurisprudență (5)

(2) Instanța dispune încetarea executării unora dintre obligațiile pe care le-a impus, atunci când apreciază că menținerea acestora nu mai este necesară. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (6)

Revocarea amânării aplicării pedepsei

Art. 88. - Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (180), Reviste (8), Doctrină (4), Modele (2), Librăria Indaco (1)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse, instanța revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei. Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (24), Reviste (3), Modele (1)

(2) În cazul când, până la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheată nu îndeplinește integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, instanța revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei, afară de cazul când persoana dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (2), Modele (1)

(3) Dacă după amânarea aplicării pedepsei persoana supravegheată a săvârșit o nouă infracțiune, cu intenție sau intenție depășită, descoperită în termenul de supraveghere, pentru care s-a pronunțat o condamnare chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei. Pedeapsa aplicată ca urmare a revocării amânării și pedeapsa pentru noua infracțiune se calculează conform dispozițiilor privitoare la concursul de infracțiuni. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (7), Comentarii expert (2)

(4) Dacă infracțiunea ulterioară este săvârșită din culpă, instanța poate menține sau revoca amânarea aplicării pedepsei. În cazul revocării, dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

Anularea amânării aplicării pedepsei

Art. 89. - Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (5), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana supravegheată mai săvârșise o infracțiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus amânarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, amânarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispozițiile privitoare la concursul de infracțiuni, recidivă sau pluralitate intermediară. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) În caz de concurs de infracțiuni, instanța poate dispune amânarea aplicării pedepsei rezultante dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 83. Dacă se dispune amânarea aplicării pedepsei, termenul de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunțat anterior amânarea aplicării pedepsei. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Modele (1)

Efectele amânării aplicării pedepsei

Art. 90. - Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (10), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Persoanei față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei nu i se mai aplică pedeapsa și nu este supusă niciunei decăderi, interdicții sau incapacități ce ar putea decurge din infracțiunea săvârșită, dacă nu a săvârșit din nou o infracțiune până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea amânării și nu s-a descoperit o cauză de anulare. Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (2)

(2) Amânarea aplicării pedepsei nu produce efecte asupra executării măsurilor de siguranță și a obligațiilor civile prevăzute în hotărâre.

SECȚIUNEA a 5-a Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere Reviste (1)

Art. 91. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (394), Referințe în jurisprudență (4588), Reviste (33), Doctrină (4), Modele (8), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (3)

(1) Instanța poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite următoarele condiții: Jurisprudență relevantă (37), Referințe în jurisprudență (265), Reviste (6)

a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracțiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (20), Referințe în jurisprudență (52), Reviste (2)

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (19), Referințe în jurisprudență (63)

c) infractorul și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (8), Comentarii expert (1)

d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracțiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2)

(2) Când pedeapsa închisorii este însoțită de pedeapsa amenzii aplicate în condițiile art. 62, amenda se execută chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere. Reviste (1)

(3) Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dacă: Referințe în jurisprudență (11), Reviste (1)

a) pedeapsa aplicată este numai amenda; Reviste (1)

b) aplicarea pedepsei a fost inițial amânată, dar ulterior amânarea a fost revocată; Reviste (1)

c) infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(4) Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a întemeiat condamnarea, precum și a celor ce au determinat suspendarea executării pedepsei și atenționarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere. Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (183), Reviste (7), Modele (3)

Termenul de supraveghere

Art. 92. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență relevantă (262), Referințe în jurisprudență (3106), Reviste (14), Doctrină (4), Modele (5), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (1)

(1) Durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat și este cuprinsă între 2 și 4 ani, fără a putea fi însă mai mică decât durata pedepsei aplicate. Jurisprudență relevantă (26), Referințe în jurisprudență (250), Reviste (6)

(2) Termenul de supraveghere se calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronunțat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă. Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (101), Reviste (3)

(3) Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere și să execute obligațiile ce îi revin, în condițiile stabilite de instanță. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (3)

Măsurile de supraveghere și obligațiile

Art. 93. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (40), Referințe în jurisprudență (424), Reviste (7), Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (2)

(1) Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: Jurisprudență relevantă (60), Referințe în jurisprudență (590), Reviste (15), Doctrină (1), Modele (3)

a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta; Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (156), Reviste (1)

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3)

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (68), Reviste (2)

d) să comunice schimbarea locului de muncă; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (27), Reviste (1)

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (165), Reviste (3)

(2) Instanța impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligații: Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (15), Referințe în jurisprudență (183), Reviste (6), Doctrină (1)

a) să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională; Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (53), Reviste (1), Modele (3)

b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate; Jurisprudență relevantă (15), Referințe în jurisprudență (151), Reviste (9)

c) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală; Referințe în jurisprudență (10)

d) să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanței. Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (51), Reviste (4), Modele (1)

(3) Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă cuprinsă între 60 și 120 de zile, în condițiile stabilite de instanță, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Numărul zilnic de ore se stabilește prin legea de executare a pedepselor. Jurisprudență relevantă (31), Referințe în jurisprudență (360), Reviste (14), Modele (3)

(4) Pentru stabilirea conținutului obligațiilor prevăzute în alin. (2) lit. a) și lit. b), precum și în alin. (3), instanța va consulta serviciul de probațiune, care este obligat să formuleze recomandări în acest sens. Modificări (1), Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(5) Condamnatul trebuie să îndeplinească integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Referințe în jurisprudență (14), Reviste (1)

Supravegherea condamnatului

Art. 94. - Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) -e) se comunică serviciului de probațiune. Referințe în jurisprudență (41), Reviste (3)

(2) Supravegherea executării obligațiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. a) și lit. b), alin. (3) și alin. (5) se face de serviciul de probațiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. c) și lit. d) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probațiune cu privire la orice încălcare a acestora. Referințe în jurisprudență (12)

(3) Serviciul de probațiune va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligațiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. a) și lit. b), precum și alin. (3) într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Referințe în jurisprudență (6)

(4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă: Referințe în jurisprudență (2)

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea; Reviste (1)

b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile care îi revin; Referințe în jurisprudență (1)

c) persoana supravegheată nu a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Modificarea sau încetarea obligațiilor

Art. 95. - Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (20), Doctrină (4), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura condamnatului șanse mai mari de îndreptare. Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

(2) Instanța dispune încetarea executării unora dintre obligațiile pe care le-a impus, când apreciază că menținerea acestora nu mai este necesară. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 96. - Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (64), Referințe în jurisprudență (3661), Reviste (17), Doctrină (4), Modele (4), Librăria Indaco (1)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei. Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (120), Reviste (2), Modele (1)

(2) Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplinește integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (2), Modele (1)

(3) Dacă pedeapsa amenzii care a însoțit pedeapsa închisorii în condițiile art. 62 nu a fost executată și a fost înlocuită cu pedeapsa închisorii potrivit art. 63 alin. (2) sau art. 64 alin. (5) și alin. (6), instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei, la care se adaugă pedeapsa închisorii care a înlocuit amenda.

(4) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârșit o nouă infracțiune, descoperită până la împlinirea termenului și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei. Referințe (1), Jurisprudență relevantă (34), Referințe în jurisprudență (220), Reviste (7)

(5) Pedeapsa principală pentru noua infracțiune se stabilește și se execută, după caz, potrivit dispozițiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară. Referințe (1), Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (5)

(6) Dacă infracțiunea ulterioară este săvârșită din culpă, instanța poate menține ori revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În cazul revocării, dispozițiile alin. (1), alin. (4) și alin. (5) se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (18)

Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 97. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (13), Referințe în jurisprudență (78), Reviste (1), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (2)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, suspendarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispozițiile privitoare la concursul de infracțiuni, recidivă sau pluralitate intermediară. Jurisprudență relevantă (16), Referințe în jurisprudență (156), Reviste (1)

(2) În caz de concurs de infracțiuni sau pluralitate intermediară, instanța poate dispune suspendarea executării pedepsei rezultante, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 91. Dacă se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare prin care s-a pronunțat anterior suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Jurisprudență relevantă (17), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (1)

Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 98. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (3), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Dacă până la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu a săvârșit o nouă infracțiune, nu s-a dispus revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere și nu s-a descoperit o cauză de anulare, pedeapsa se consideră executată. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

(2) Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu produce efecte asupra măsurilor de siguranță și a obligațiilor civile prevăzute în hotărârea de condamnare. Referințe în jurisprudență (1)

SECȚIUNEA a 6-a Liberarea condiționată Admis recurs în interesul legii (1)

Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață

Art. 99. - Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (121), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Liberarea condiționată în cazul detențiunii pe viață poate fi dispusă, dacă: Doctrină (1)

a) cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detențiune; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (6)

b) cel condamnat a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei; Referințe în jurisprudență (6)

c) cel condamnat a îndeplinit integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească; Referințe în jurisprudență (1)

d) instanța are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat și se poate reintegra în societate. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

(2) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiționate și atenționarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune, dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori dacă nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

(3) De la data liberării condiționate, condamnatul este supus unui termen de supraveghere de 10 ani. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii

Art. 100. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (149), Referințe în jurisprudență (2070), Reviste (6), Doctrină (4), Modele (2), Librăria Indaco (2)

(1) Liberarea condiționată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă: Jurisprudență relevantă (49), Referințe în jurisprudență (704), Modele (1)

a) cel condamnat a executat cel puțin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depășește 10 ani, sau cel puțin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (33), Referințe în jurisprudență (554), Reviste (1)

b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (22), Referințe în jurisprudență (122), Reviste (2), Modele (1)

c) cel condamnat a îndeplinit integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (18), Referințe în jurisprudență (119), Reviste (1)

d) instanța are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat și se poate reintegra în societate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (30), Referințe în jurisprudență (538), Reviste (2)

(2) În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea condiționată, după executarea efectivă a jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu depășește 10 ani, sau a cel puțin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în alin. (1) lit. b) -d). Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (26)

(3) În calculul fracțiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (1) se ține seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiționată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puțin jumătate din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depășește 10 ani, și a cel puțin două treimi, când pedeapsa este mai mare de 10 ani. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (128), Modele (1)

(4) În calculul fracțiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (2) se ține seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiționată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puțin o treime din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depășește 10 ani, și a cel puțin jumătate, când pedeapsa este mai mare de 10 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (119), Reviste (1), Modele (1)

(5) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiționate și atenționarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune, dacă va mai comite infracțiuni ori nu va respecta măsurile de supraveghere sau nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere. Referințe în jurisprudență (19), Reviste (1), Modele (1)

(6) Intervalul cuprins între data liberării condiționate și data împlinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere pentru condamnat. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (3), Modele (1)

Măsurile de supraveghere și obligațiile

Art. 101. - Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (41), Referințe în jurisprudență (484), Reviste (2), Doctrină (3), Modele (3), Librăria Indaco (1)

(1) Dacă restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării este de 2 ani sau mai mare, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: Jurisprudență relevantă (17), Referințe în jurisprudență (252), Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta; Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (116)

b) să primească vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, orice schimbare a locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (36)

d) să comunice schimbarea locului de muncă; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (20)

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (105)

(2) În cazul prevăzut în alin. (1), instanța poate impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligații: Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (62), Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

a) să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională; Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8)

b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate; Legislație conexă (1)

c) să nu părăsească teritoriul României; Referințe în jurisprudență (8), Modele (2)

d) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță; Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (5)

e) să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanții la săvârșirea infracțiunii sau cu alte persoane, stabilite de instanță, ori să nu se apropie de acestea; Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (15)

f) să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanță; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (15)

g) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nicio categorie de arme. Modele (2)

(3) Obligațiile prevăzute în alin. (2) lit. c) -g) pot fi impuse în măsura în care nu au fost aplicate în conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (14), Modele (1)

(4) Când stabilește obligația prevăzută în alin. (2) lit. e), instanța individualizează, în concret, conținutul acestei obligații, ținând seama de împrejurările cauzei. Modificări (1)

(5) Măsurile de supraveghere și obligațiile prevăzute în alin. (2) lit. a) și lit. b) se execută din momentul acordării liberării, pe o perioadă egală cu o treime din durata termenului de supraveghere, dar nu mai mult de 2 ani, iar obligațiile prevăzute în alin. (2) lit. c) -g) se execută pe toată durata termenului de supraveghere.

(6) Pentru stabilirea conținutului obligațiilor prevăzute în alin. (2) lit. a) și lit. b), instanța va consulta serviciul de probațiune, care este obligat să formuleze recomandări în acest sens.

Supravegherea condamnatului

Art. 102. - Legislație conexă (1), Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Pe durata supravegherii, datele prevăzute în art. 101 alin. (1) lit. c) -e) se comunică serviciului de probațiune.

(2) Supravegherea executării obligațiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. a) și lit. b) se face de serviciul de probațiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. c) -g) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probațiune cu privire la orice încălcare a acestora.

(3) Supravegherea executării obligațiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. d) și lit. e) poate fi realizată și printr-un sistem electronic de supraveghere, în condițiile prevăzute de legea specială.

(4) Pe durata supravegherii, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă: Referințe în jurisprudență (1)

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea;

b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile ce îi revin.

Modificarea sau încetarea obligațiilor

Art. 103. - Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (1), Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Dacă pe durata supravegherii au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura condamnatului șanse mai mari de reintegrare socială.

(2) Instanța dispune încetarea executării unora dintre obligațiile pe care le-a impus, când apreciază că menținerea acestora nu mai este necesară. Reviste (1)

Revocarea liberării condiționate

Art. 104. - Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (19), Referințe în jurisprudență (780), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Dacă pe durata supravegherii persoana condamnată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse, instanța revocă liberarea și dispune executarea restului de pedeapsă. Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (317), Reviste (1), Modele (2)

(2) Dacă după acordarea liberării cel condamnat a săvârșit o nouă infracțiune, care a fost descoperită în termenul de supraveghere și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă liberarea și dispune executarea restului de pedeapsă. Pedeapsa pentru noua infracțiune se stabilește și se execută, după caz, potrivit dispozițiilor de la recidivă sau pluralitate intermediară. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (20), Referințe în jurisprudență (383), Reviste (7), Modele (1)

(3) Dispozițiile alin. (1) și alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul liberării condiționate din executarea pedepsei detențiunii pe viață.

Anularea liberării condiționate

Art. 105. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârșise o infracțiune până la acordarea liberării, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, liberarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispozițiile privitoare la concursul de infracțiuni, recidivă sau pluralitate intermediară. Modele (1)

(2) În cazul în care, în raport de pedeapsa rezultată, sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 99 sau art. 100, instanța poate acorda liberarea condiționată. Dacă s-a dispus liberarea, termenul de supraveghere se calculează de la data acordării primei liberări.

(3) Când, după anulare, instanța dispune executarea pedepsei rezultante, partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi neexecutată la data anulării liberării se va executa după executarea pedepsei închisorii.

Efectele liberării condiționate Modificări (1)

Art. 106. - Modificări (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (46), Reviste (8), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Dacă până la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu a săvârșit din nou o infracțiune, nu s-a dispus revocarea liberării condiționate și nu s-a descoperit o cauză de anulare, pedeapsa se consideră executată.

TITLUL IV Măsurile de siguranță

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Scopul măsurilor de siguranță

Art. 107. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (71), Reviste (5), Doctrină (4), Modele (1), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

(1) Măsurile de siguranță au ca scop înlăturarea unei stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală. Referințe în jurisprudență (57), Reviste (3), Modele (2)

(2) Măsurile de siguranță se iau față de persoana care a comis o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (5), Doctrină (1)

(3) Măsurile de siguranță se pot lua și în situația în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

Categoriile măsurilor de siguranță

Art. 108. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (59), Reviste (6), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

Măsurile de siguranță sunt: Referințe în jurisprudență (2)

a) obligarea la tratament medical; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1)

b) internarea medicală; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Comentarii expert (1)

c) interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

d) confiscarea specială. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (53)

CAPITOLUL II Regimul măsurilor de siguranță Referințe în jurisprudență (1)

Obligarea la tratament medical

Art. 109. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (12), Referințe în jurisprudență (141), Reviste (7), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Dacă făptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool sau de alte substanțe psihoactive, prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat să urmeze un tratament medical până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (17), Reviste (2), Modele (4)

(2) Când persoana față de care s-a luat această măsură nu urmează tratamentul, se poate dispune internarea medicală. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (9)

(3) Dacă persoana obligată la tratament este condamnată la o pedeapsă privativă de libertate, tratamentul se efectuează și în timpul executării pedepsei. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (2)

Internarea medicală

Art. 110. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (15), Referințe în jurisprudență (102), Reviste (4), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (3)

Când făptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substanțe psihoactive sau suferă de o boală infectocontagioasă și prezintă pericol pentru societate, se poate lua măsura internării într-o unitate sanitară de specialitate, până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (11)

Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii

Art. 111. - Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1), Doctrină (4), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (3)

(1) Când făptuitorul a săvârșit fapta datorită incapacității, nepregătirii sau altor cauze care îl fac inapt pentru ocuparea unei anumite funcții, pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru desfășurarea unei alte activități, se poate lua măsura interzicerii exercitării dreptului de a ocupa acea funcție ori de a exercita acea profesie, meserie sau activitate. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) Măsura de siguranță poate fi revocată la cerere, după trecerea unui termen de cel puțin un an, dacă se constată că temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O nouă cerere nu se poate face decât după trecerea unui termen de cel puțin un an de la data respingerii cererii anterioare. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Modele (1)

Confiscarea specială

Art. 112. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Legislație conexă (4), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (370), Reviste (15), Doctrină (5), Modele (4), Librăria Indaco (5)

(1) Sunt supuse confiscării speciale: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1)

a) bunurile produse prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală; Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (85)

b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (734), Reviste (6), Modele (3)

c) bunurile folosite, imediat după săvârșirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a produsului obținut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3)

d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor; Referințe în jurisprudență (67), Reviste (1)

e) bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (488), Reviste (7)

f) bunurile a căror deținere este interzisă de legea penală. Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (191), Reviste (1), Comentarii expert (1)

(2) În cazul prevăzut în alin. (1) lit. b) și lit. c), dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporționată față de natura și gravitatea faptei, se dispune confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, ținând seama de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce și de contribuția bunului la aceasta. Dacă bunurile au fost produse, modificate sau adaptate în scopul săvârșirii faptei prevăzute de legea penală, se dispune confiscarea lor în întregime. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (12)

(3) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. b) și lit. c), dacă bunurile nu pot fi confiscate, întrucât nu aparțin infractorului, iar persoana căreia îi aparțin nu a cunoscut scopul folosirii lor, se va confisca echivalentul în bani al acestora, cu aplicarea dispozițiilor alin. (2). Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (18), Reviste (1)

(4) Dispozițiile alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul faptelor săvârșite prin presă.

(5) Dacă bunurile supuse confiscării potrivit alin. (1) lit. b) -e) nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani și bunuri până la concurența valorii acestora. Referințe în jurisprudență (46)

(6) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea bunurilor supuse confiscării, precum și bunurile produse de acestea, cu excepția bunurilor prevăzute în alin. (1) lit. b) și lit. c). Referințe în jurisprudență (20), Reviste (2)

TITLUL V Minoritatea Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (26), Reviste (2)

CAPITOLUL I Regimul răspunderii penale a minorului Legislație conexă (1)

Limitele răspunderii penale

Art. 113. - Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (25), Referințe în jurisprudență (793), Reviste (7), Doctrină (4), Modele (3), Librăria Indaco (1)

(1) Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal. Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1)

(2) Minorul care are vârsta între 14 și 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ. Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (117), Reviste (2)

(3) Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii. Jurisprudență relevantă (13), Referințe în jurisprudență (274), Reviste (5)

Consecințele răspunderii penale

Art. 114. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (132), Reviste (12), Doctrină (4), Modele (1), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (2)

(1) Față de minorul care, la data săvârșirii infracțiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate. Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (53), Reviste (5), Comentarii expert (1)

(2) Față de minorul prevăzut în alin. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (6), Comentarii expert (1)

a) dacă a mai săvârșit o infracțiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracțiunii pentru care este judecat; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (5)

b) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detențiunea pe viață. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (16), Reviste (9)

Măsurile educative Reviste (1)

Art. 115. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (39), Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Măsurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

1. Măsurile educative neprivative de libertate sunt: Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

a) stagiul de formare civică; Referințe în jurisprudență (4), Modele (1)

b) supravegherea; Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (22), Modele (1)

c) consemnarea la sfârșit de săptămână; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (4), Modele (1)

d) asistarea zilnică. Referințe în jurisprudență (7), Modele (1)

2. Măsurile educative privative de libertate sunt: Reviste (1), Doctrină (1)

a) internarea într-un centru educativ; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (18), Reviste (1), Modele (2)

b) internarea într-un centru de detenție. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Modele (1)

(2) Alegerea măsurii educative care urmează să fie luată față de minor se face, în condițiile art. 114, potrivit criteriilor prevăzute în art. 74. Referințe în jurisprudență (10), Reviste (2), Modele (1)

Referatul de evaluare

Art. 116. - Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) În vederea efectuării evaluării minorului, potrivit criteriilor prevăzute în art. 74, instanța va solicita serviciului de probațiune întocmirea unui referat care va cuprinde și propuneri motivate referitoare la natura și durata programelor de reintegrare socială pe care minorul ar trebui să le urmeze, precum și la alte obligații ce pot fi impuse acestuia de către instanță. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Referatul de evaluare privind respectarea condițiilor de executare a măsurii educative sau a obligațiilor impuse se întocmește în toate cazurile în care instanța dispune asupra măsurilor educative ori asupra modificării sau încetării executării obligațiilor impuse, precum și la terminarea executării măsurii educative. Modificări (1), Modele (3)

CAPITOLUL II Regimul măsurilor educative neprivative de libertate Legislație conexă (1)

Stagiul de formare civică

Art. 117. - Legislație conexă (3), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (4), Doctrină (4), Modele (2), Librăria Indaco (1)

(1) Măsura educativă a stagiului de formare civică constă în obligația minorului de a participa la un program cu o durată de cel mult 4 luni, pentru a-l ajuta să înțeleagă consecințele legale și sociale la care se expune în cazul săvârșirii de infracțiuni și pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor.

(2) Organizarea, asigurarea participării și supravegherea minorului, pe durata cursului de formare civică, se fac sub coordonarea serviciului de probațiune, fără a afecta programul școlar sau profesional al minorului.

Supravegherea

Art. 118. - Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (77), Reviste (7), Doctrină (4), Modele (2), Librăria Indaco (1)

Măsura educativă a supravegherii constă în controlarea și îndrumarea minorului în cadrul programului său zilnic, pe o durată cuprinsă între două și 6 luni, sub coordonarea serviciului de probațiune, pentru a asigura participarea la cursuri școlare sau de formare profesională și prevenirea desfășurării unor activități sau intrarea în legătură cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare a acestuia. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (1)

Consemnarea la sfârșit de săptămână

Art. 119. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (3), Doctrină (4), Modele (3), Librăria Indaco (1)

(1) Măsura educativă a consemnării la sfârșit de săptămână constă în obligația minorului de a nu părăsi locuința în zilele de sâmbătă și duminică, pe o durată cuprinsă între 4 și 12 săptămâni, afară de cazul în care, în această perioadă, are obligația de a participa la anumite programe ori de a desfășura anumite activități impuse de instanță.

(2) Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probațiune. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

Asistarea zilnică

Art. 120. - Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Măsura educativă a asistării zilnice constă în obligația minorului de a respecta un program stabilit de serviciul de probațiune, care conține orarul și condițiile de desfășurare a activităților, precum și interdicțiile impuse minorului. Referințe în jurisprudență (4)

(2) Măsura educativă a asistării zilnice se ia pe o durată cuprinsă între 3 și 6 luni, iar supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probațiune. Referințe în jurisprudență (7)

Obligații ce pot fi impuse minorului

Art. 121. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (95), Reviste (3), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, instanța poate impune minorului una sau mai multe dintre următoarele obligații: Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (41), Reviste (3), Modele (6)

a) să urmeze un curs de pregătire școlară sau formare profesională; Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (41), Reviste (1), Modele (3)

b) să nu depășească, fără acordul serviciului de probațiune, limita teritorială stabilită de instanță; Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (16), Modele (2)

c) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță; Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1), Modele (3)

d) să nu se apropie și să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanții la săvârșirea infracțiunii ori cu alte persoane stabilite de instanță; Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (12), Modele (3)

e) să se prezinte la serviciul de probațiune la datele fixate de acesta; Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (52), Reviste (2)

f) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală. Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (3)

(2) Când stabilește obligația prevăzută în alin. (1) lit. d), instanța individualizează, în concret, conținutul acestei obligații, ținând seama de împrejurările cauzei.

(3) Supravegherea executării obligațiilor impuse de instanță se face sub coordonarea serviciului de probațiune. Referințe în jurisprudență (22)

(4) Pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă: Referințe în jurisprudență (1), Modele (1)

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea; Referințe în jurisprudență (1), Modele (1)

b) persoana supravegheată nu respectă condițiile de executare a măsurii educative sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile ce îi revin. Referințe în jurisprudență (1)

Modificarea sau încetarea obligațiilor

Art. 122. - Referințe (1), Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Dacă, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate șanse mai mari de îndreptare. Modele (1)

(2) Instanța dispune încetarea executării unora dintre obligațiile pe care le-a impus, când apreciază că menținerea acestora nu mai este necesară. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Modele (1)

Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate

Art. 123. - Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (24), Reviste (5), Doctrină (4), Modele (3), Librăria Indaco (2)

(1) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii educative sau a obligațiilor impuse, instanța dispune: Referințe în jurisprudență (6), Modele (1)

a) prelungirea măsurii educative, fără a putea depăși maximul prevăzut de lege pentru aceasta; Referințe în jurisprudență (1), Modele (3)

b) înlocuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; Referințe în jurisprudență (6), Modele (1)

c) înlocuirea măsurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, inițial, s-a luat măsura educativă neprivativă de libertate cea mai severă, pe durata sa maximă. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Modele (1)

(2) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) și lit. b), dacă nici de această dată nu sunt respectate condițiile de executare a măsurii educative sau a obligațiilor impuse, instanța înlocuiește măsura educativă neprivativă de libertate cu măsura internării într-un centru educativ. Reviste (2), Modele (1)

(3) Dacă minorul aflat în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate săvârșește o nouă infracțiune sau este judecat pentru o infracțiune concurentă săvârșită anterior, instanța dispune: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (4)

a) prelungirea măsurii educative luate inițial, fără a putea depăși maximul prevăzut de lege pentru aceasta; Modele (1)

b) înlocuirea măsurii luate inițial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; Referințe în jurisprudență (1)

c) înlocuirea măsurii luate inițial cu o măsură educativă privativă de libertate. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(4) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) și lit. b), precum și în alin. (3) lit. a) și lit. b), instanța poate impune noi obligații în sarcina minorului ori sporește condițiile de executare a celor existente. Modele (1)

CAPITOLUL III Regimul măsurilor educative privative de libertate Legislație conexă (1)

Internarea într-un centru educativ

Art. 124. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (72), Reviste (4), Doctrină (4), Modele (3), Librăria Indaco (2)

(1) Măsura educativă a internării într-un centru educativ constă în internarea minorului într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, unde va urma un program de pregătire școlară și formare profesională potrivit aptitudinilor sale, precum și programe de reintegrare socială. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1)

(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între unu și 3 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1)

(3) Dacă în perioada internării minorul săvârșește o nouă infracțiune sau este judecat pentru o infracțiune concurentă săvârșită anterior, instanța poate menține măsura internării într-un centru educativ, prelungind durata acesteia, fără a depăși maximul prevăzut de lege, sau o poate înlocui cu măsura internării într-un centru de detenție. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (27), Reviste (4), Modele (1)

(4) În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însușirea cunoștințelor școlare și profesionale și a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puțin jumătate din durata internării, instanța poate dispune: Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (29), Reviste (1), Modele (2)

a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani; Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (8), Modele (1)

b) liberarea din centrul educativ, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (2), Modele (1)

(5) Odată cu înlocuirea sau liberarea instanța impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligațiile prevăzute în art. 121 până la împlinirea duratei măsurii internării. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (1), Modele (1)

(6) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligațiile impuse, instanța revine asupra înlocuirii sau liberării și dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru educativ. Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1), Modele (2)

(7) În cazul săvârșirii, până la împlinirea duratei internării, a unei noi infracțiuni de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani și față de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării într-un centru educativ cu măsura asistării zilnice, instanța revine asupra înlocuirii și dispune: Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (3), Modele (2)

a) executarea restului rămas din durata măsurii internării inițiale, cu posibilitatea prelungirii duratei acesteia până la maximul prevăzut de lege;

b) internarea într-un centru de detenție.

Internarea într-un centru de detenție

Art. 125. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (6), Doctrină (4), Modele (2), Librăria Indaco (3)

(1) Măsura educativă a internării într-un centru de detenție constă în internarea minorului într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, cu regim de pază și supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare socială, precum și programe de pregătire școlară și formare profesională potrivit aptitudinilor sale. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2)

(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între 2 și 5 ani, afară de cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de 20 de ani sau mai mare ori detențiunea pe viață, când internarea se ia pe o perioadă cuprinsă între 5 și 15 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (9), Comentarii expert (1)

(3) Dacă în perioada internării minorul săvârșește o nouă infracțiune sau este judecat pentru o infracțiune concurentă săvârșită anterior, instanța prelungește măsura internării, fără a depăși maximul prevăzut în alin. (2), determinat în raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevăzute de lege pentru infracțiunile săvârșite. Din durata măsurii educative se scade perioada executată până la data hotărârii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (9), Comentarii expert (1)

(4) În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însușirea cunoștințelor școlare și profesionale și a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puțin jumătate din durata internării, instanța poate dispune: Referințe în jurisprudență (55), Reviste (2), Modele (2)

a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani; Referințe în jurisprudență (4)

b) liberarea din centrul de detenție, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (27), Reviste (1)

(5) Odată cu înlocuirea sau liberarea, instanța impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligațiile prevăzute în art. 121, până la împlinirea duratei măsurii internării. Referințe în jurisprudență (21), Reviste (1), Modele (1)

(6) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligațiile impuse, instanța revine asupra înlocuirii sau liberării și dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru de detenție. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1), Modele (3)

(7) În cazul săvârșirii, până la împlinirea duratei internării, a unei noi infracțiuni de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani și față de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării într-un centru de detenție cu măsura asistării zilnice, instanța revine asupra înlocuirii și dispune: Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3), Modele (2)

a) executarea restului rămas din durata măsurii internării într-un centru de detenție;

b) prelungirea duratei acestei internări în condițiile prevăzute în alin. (3).

Schimbarea regimului de executare

Art. 126. - Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (2), Doctrină (3), Modele (3), Librăria Indaco (1)

Dacă în cursul executării unei măsuri educative privative de libertate persoana internată, care a împlinit vârsta de 18 ani, are un comportament prin care influențează negativ sau împiedică procesul de recuperare și reintegrare a celorlalte persoane internate, instanța poate dispune continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar.

Calculul duratei măsurilor educative

Art. 127. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

În cazul măsurilor educative privative de libertate, dispozițiile art. 71-73 se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL IV Dispoziții comune Admis recurs în interesul legii (1)

Efectele cauzelor de atenuare și agravare

Art. 128. - Referințe în jurisprudență (4), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

În cazul infracțiunilor săvârșite în timpul minorității, cauzele de atenuare și agravare sunt avute în vedere la alegerea măsurii educative și produc efecte între limitele prevăzute de lege pentru fiecare măsură educativă.

Pluralitatea de infracțiuni

Art. 129. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) În caz de concurs de infracțiuni săvârșite în timpul minorității se stabilește și se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele, în condițiile art. 114, ținând seama de criteriile prevăzute în art. 74. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (28), Reviste (6)

(2) În cazul săvârșirii a două infracțiuni, dintre care una în timpul minorității și una după majorat, pentru infracțiunea comisă în timpul minorității se ia o măsură educativă, iar pentru infracțiunea săvârșită după majorat se stabilește o pedeapsă, după care: Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (4)

a) dacă măsura educativă este neprivativă de libertate, se execută numai pedeapsa; Referințe în jurisprudență (3)

b) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este închisoarea, se aplică pedeapsa închisorii, care se majorează cu o durată egală cu cel puțin o pătrime din durata măsurii educative ori din restul rămas neexecutat din aceasta la data săvârșirii infracțiunii comise după majorat; Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (5), Comentarii expert (1)

c) dacă pedeapsa aplicată pentru infracțiunea săvârșită după majorat este detențiunea pe viață, se execută numai această pedeapsă;

d) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este amenda, se execută măsura educativă, a cărei durată se majorează cu cel mult 6 luni, fără a depăși maximul prevăzut de lege pentru aceasta.

(3) În cazul prevăzut în alin. (2) lit. b), din durata pedepsei aplicate se scade ceea ce s-a executat din momentul săvârșirii infracțiunii comise după majorat până la data judecării. Referințe în jurisprudență (1)

(4) În cazul săvârșirii după majorat a două sau mai multor infracțiuni concurente se aplică mai întâi regulile referitoare la concursul de infracțiuni, după care se face aplicarea dispozițiilor alin. (2). Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

(5) Pedeapsa stabilită potrivit dispozițiilor alin. (2) lit. b) nu poate face obiectul amânării aplicării pedepsei sau al suspendării executării sub supraveghere. Respingeri de neconstituționalitate (2)

Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității

Art. 130. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Dacă pe durata termenului de supraveghere al amânării aplicării pedepsei, al suspendării sub supraveghere ori al liberării condiționate se descoperă că persoana supravegheată mai săvârșise o infracțiune în timpul minorității pentru care s-a luat, chiar după expirarea acestui termen, o măsură educativă privativă de libertate, amânarea, suspendarea sau liberarea se anulează, aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile art. 129 alin. (2) - (4).

Prescripția răspunderii penale a minorilor

Art. 131. - Referințe în jurisprudență (24), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Termenele de prescripție a răspunderii penale, prevăzute în art. 154, se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârșirii infracțiunii erau minori și se întrerup sau se suspendă în condițiile prevăzute de lege pentru majori. Referințe în jurisprudență (24)

Prescripția executării măsurilor educative

Art. 132. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Măsurile educative neprivative de libertate se prescriu într-un termen de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost luate.

(2) Măsurile educative privative de libertate se prescriu într-un termen egal cu durata măsurii educative luate, dar nu mai puțin de 2 ani. Reviste (1)

(3) Termenele de prescripție a executării măsurilor educative se întrerup și se suspendă în condițiile prevăzute de lege pentru majori. Reviste (1)

(4) În cazul înlocuirii măsurilor educative, executarea se prescrie în raport cu măsura educativă mai grea și curge de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus înlocuirea.

Efectele măsurilor educative

Art. 133. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Măsurile educative nu atrag interdicții, decăderi sau incapacități.

Minorul devenit major

Art. 134. - Referințe în jurisprudență (7), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Dispozițiile prezentului titlu se aplică și majorilor care, la data săvârșirii infracțiunii, aveau vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. Reviste (2)

(2) Când, la data pronunțării hotărârii prin care s-a luat o măsură educativă privativă de libertate, infractorul a împlinit vârsta de 18 ani, instanța, ținând seama de posibilitățile sale de îndreptare, de vârsta acestuia, precum și de celelalte criterii prevăzute în art. 74, poate dispune executarea măsurii educative într-un penitenciar. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

TITLUL VI Răspunderea penală a persoanei juridice Legislație conexă (1), Reviste (2)

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice

Art. 135. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (24), Doctrină (5), Librăria Indaco (4)

(1) Persoana juridică, cu excepția statului și a autorităților publice, răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (9)

(2) Instituțiile publice nu răspund penal pentru infracțiunile săvârșite în exercitarea unei activități ce nu poate face obiectul domeniului privat. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (6), Doctrină (1)

(3) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârșirea aceleiași fapte. Reviste (8), Doctrină (1)

Pedepsele aplicabile persoanei juridice

Art. 136. - Referințe în jurisprudență (3), Reviste (5), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale și complementare. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Pedeapsa principală este amenda. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (4)

(3) Pedepsele complementare sunt: Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3)

a) dizolvarea persoanei juridice; Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2)

b) suspendarea activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani; Reviste (2)

d) interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice pe o durată de la unu la 3 ani; Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

e) plasarea sub supraveghere judiciară; Reviste (1)

f) afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

Stabilirea amenzii pentru persoana juridică

Art. 137. - Derogări (1), Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (7), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Amenda constă în suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească statului. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1)

(2) Cuantumul amenzii se stabilește prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 100 și 5.000 lei, se înmulțește cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile și 600 de zile. Puneri în aplicare (1), Derogări (1), Reviste (3)

(3) Instanța stabilește numărul zilelor-amendă ținând cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se determină ținând seama de cifra de afaceri, în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial în cazul altor persoane juridice, precum și de celelalte obligații ale persoanei juridice. Reviste (2)

(4) Limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între: Puneri în aplicare (1), Reviste (3)

a) 60 și 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită numai pedeapsa amenzii;

b) 120 și 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani, unică sau alternativ cu pedeapsa amenzii; Reviste (1)

c) 180 și 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani;

d) 240 și 420 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 20 de ani;

e) 360 și 510 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani sau detențiunea pe viață.

(5) Când prin infracțiunea săvârșită persoana juridică a urmărit obținerea unui folos patrimonial, limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă se pot majora cu o treime, fără a se depăși maximul general al amenzii. La stabilirea amenzii se va ține seama de valoarea folosului patrimonial obținut sau urmărit. Reviste (1)

CAPITOLUL II Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice

Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice

Art. 138. - Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci când instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, precum și de împrejurările cauzei, aceste pedepse sunt necesare. Reviste (1)

(2) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie când legea prevede această pedeapsă. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) Pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b) -f) se pot aplica în mod cumulativ. Reviste (1)

(4) Executarea pedepselor complementare începe după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

Dizolvarea persoanei juridice

Art. 139. - Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când: Referințe în jurisprudență (3)

a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni; Referințe în jurisprudență (3)

b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracțiuni, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea mai mare de 3 ani. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

(2) În caz de neexecutare, cu rea-credință, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b) -e), instanța dispune dizolvarea persoanei juridice.

(3) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii, iar o copie a dispozitivului hotărârii definitive de condamnare prin care s-a aplicat această pedeapsă va fi comunicată, de îndată, instanței civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului. Referințe în jurisprudență (1)

Suspendarea activității persoanei juridice

Art. 140. - Legislație conexă (2), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Pedeapsa complementară a suspendării activității persoanei juridice constă în interzicerea desfășurării activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice în realizarea căreia a fost săvârșită infracțiunea.

(2) În caz de neexecutare, cu rea-credință, a pedepsei complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. f), instanța dispune suspendarea activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice până la punerea în executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni.

(3) Dacă până la împlinirea termenului prevăzut în alin. (2) pedeapsa complementară nu a fost pusă în executare, instanța dispune dizolvarea persoanei juridice.

Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice

Art. 141. - Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. a) și lit. b) nu pot fi aplicate instituțiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor și organizațiilor religioase ori aparținând minorităților naționale, constituite potrivit legii. Reviste (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul presei.

Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice Referințe în jurisprudență (1)

Art. 142. - Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Pedeapsa complementară a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice constă în închiderea unuia sau mai multora dintre punctele de lucru aparținând persoanei juridice cu scop lucrativ, în care s-a desfășurat activitatea în realizarea căreia a fost săvârșită infracțiunea.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul presei.

Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice

Art. 143. - Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziții publice constă în interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziții publice, prevăzute de lege.

Plasarea sub supraveghere judiciară

Art. 144. - Legislație conexă (2), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Plasarea sub supraveghere judiciară constă în desemnarea de către instanță a unui administrator judiciar sau a unui mandatar judiciar care va supraveghea, pe o perioadă de la unu la 3 ani, desfășurarea activității ce a ocazionat săvârșirea infracțiunii. Modificări (1)

(2) Administratorul judiciar sau mandatarul judiciar are obligația de a sesiza instanța atunci când constată că persoana juridică nu a luat măsurile necesare în vederea prevenirii comiterii de noi infracțiuni. În cazul în care instanța constată că sesizarea este întemeiată, dispune înlocuirea acestei pedepse cu pedeapsa prevăzută în art. 140. Modificări (1)

(3) Plasarea sub supraveghere judiciară nu se aplică în cazul persoanelor juridice menționate în art. 141.

Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare

Art. 145. - Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (7), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Afișarea hotărârii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizează pe cheltuiala persoanei juridice condamnate.

(2) Prin afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare nu poate fi dezvăluită identitatea altor persoane. Reviste (1)

(3) Afișarea hotărârii de condamnare se realizează în extras, în forma și locul stabilite de instanță, pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 3 luni. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Publicarea hotărârii de condamnare se face în extras și în forma stabilită de instanță, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuală, desemnate de instanță.

(5) Dacă publicarea se face prin presa scrisă sau audiovizuală, instanța stabilește numărul aparițiilor, care nu poate fi mai mare de 10, iar în cazul publicării prin alte mijloace audiovizuale durata acesteia nu poate depăși 3 luni.

CAPITOLUL III Dispoziții comune

Recidiva în cazul persoanei juridice

Art. 146. - Referințe în jurisprudență (3), Reviste (5), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Există recidivă pentru persoana juridică atunci când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare și până la reabilitare, persoana juridică săvârșește din nou o infracțiune, cu intenție sau cu intenție depășită.

(2) În caz de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majorează cu jumătate, fără a depăși maximul general al pedepsei amenzii. Reviste (2)

(3) Dacă amenda anterioară nu a fost executată, în tot sau în parte, amenda stabilită pentru noua infracțiune, potrivit alin. (2), se adaugă la pedeapsa anterioară sau la restul rămas neexecutat din aceasta.

(4) Dispozițiile art. 42 se aplică în mod corespunzător.

Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice

Art. 147. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) În caz de concurs de infracțiuni, de pluralitate intermediară sau de cauze de atenuare ori agravare a răspunderii penale, persoanei juridice i se aplică regimul amenzii prevăzut de lege pentru persoana fizică. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3)

(2) În caz de pluralitate de infracțiuni, pedepsele complementare de natură diferită, cu excepția dizolvării, sau cele de aceeași natură, dar cu conținut diferit, se cumulează, iar dintre pedepsele complementare de aceeași natură și cu același conținut se aplică cea mai grea. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) În caz de pluralitate de infracțiuni, măsurile de siguranță luate conform art. 112 se cumulează.

Prescripția răspunderii penale

Art. 148. - Jurisprudență relevantă (12), Referințe în jurisprudență (67), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

Răspunderea penală a persoanei juridice se prescrie în condițiile prevăzute de lege pentru persoana fizică, dispozițiile art. 153-156 aplicându-se în mod corespunzător.

Prescripția executării pedepsei

Art. 149. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (17), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Termenul de prescripție a executării pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani. Referințe în jurisprudență (3)

(2) Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie într-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executată sau considerată ca executată. Referințe în jurisprudență (12)

(3) Dispozițiile art. 161, art. 162 alin. (2), art. 163 și art. 164 se aplică în mod corespunzător.

Reabilitarea persoanei juridice

Art. 150. - Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (65), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

Reabilitarea persoanei juridice are loc de drept dacă, în decurs de 3 ani de la data la care pedeapsa amenzii sau pedeapsa complementară a fost executată sau considerată ca executată, aceasta nu a mai săvârșit nicio altă infracțiune.

Efectele comasării și divizării persoanei juridice

Art. 151. - Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (8), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul pierderii personalității juridice prin fuziune, absorbție sau divizare intervenită după comiterea infracțiunii, răspunderea penală și consecințele acesteia se vor angaja: Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

a) în sarcina persoanei juridice create prin fuziune; Reviste (1)

b) în sarcina persoanei juridice absorbante;

c) în sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau care au dobândit fracțiuni din patrimoniul persoanei divizate. Reviste (1)

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), la individualizarea pedepsei se va ține seama de cifra de afaceri, respectiv de valoarea activului patrimonial al persoanei juridice care a comis infracțiunea, precum și de partea din patrimoniul acesteia care a fost transmisă fiecărei persoane juridice participante la operațiune. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

TITLUL VII Cauzele care înlătură răspunderea penală

Efectele amnistiei

Art. 152. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (4), Doctrină (4), Modele (2), Librăria Indaco (3)

(1) Amnistia înlătură răspunderea penală pentru infracțiunea săvârșită. Dacă intervine după condamnare, ea înlătură și executarea pedepsei pronunțate, precum și celelalte consecințe ale condamnării. Amenda încasată anterior amnistiei nu se restituie. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranță și asupra drepturilor persoanei vătămate. Doctrină (1)

Prescripția răspunderii penale

Art. 153. - Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (27), Reviste (4), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (2)

(1) Prescripția înlătură răspunderea penală. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (22), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Prescripția nu înlătură răspunderea penală în cazul infracțiunilor de genocid, contra umanității și de război. Modificări (1), Reviste (3), Doctrină (1)

Termenele de prescripție a răspunderii penale

Art. 154. - Jurisprudență relevantă (13), Referințe în jurisprudență (68), Reviste (13), Doctrină (4), Librăria Indaco (5)

(1) Termenele de prescripție a răspunderii penale sunt: Referințe în jurisprudență (7), Reviste (5)

a) 15 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

b) 10 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depășește 20 de ani; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (11)

c) 8 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10 ani; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (2)

d) 5 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depășește 5 ani; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (21), Referințe în jurisprudență (129), Reviste (4)

e) 3 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii care nu depășește un an sau amenda. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (1)

(2) Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârșirii infracțiunii. În cazul infracțiunilor continue termenul curge de la data încetării acțiunii sau inacțiunii, în cazul infracțiunilor continuate, de la data săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni, iar în cazul infracțiunilor de obicei, de la data săvârșirii ultimului act. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (5), Comentarii expert (1)

(3) În cazul infracțiunilor progresive, termenul de prescripție a răspunderii penale începe să curgă de la data săvârșirii acțiunii sau inacțiunii și se calculează în raport cu pedeapsa corespunzătoare rezultatului definitiv produs. Reviste (4)

(4) În cazul infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale, săvârșite față de un minor, termenul de prescripție începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea majoratului, termenul de prescripție începe să curgă de la data decesului. Modificări (1), Reviste (2)

Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale

Art. 155. - Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (22), Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză. Respingeri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (10), Comentarii expert (2)

(2) După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(3) Întreruperea cursului prescripției produce efecte față de toți participanții la infracțiune, chiar dacă actul de întrerupere privește numai pe unii dintre ei. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Termenele prevăzute în art. 154, dacă au fost depășite cu încă o jumătate, vor fi socotite îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (5)

(5) Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un nou termen de prescripție a răspunderii penale. Reviste (2)

Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale

Art. 156. - Referințe în jurisprudență (17), Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Cursul termenului prescripției răspunderii penale este suspendat pe timpul cât o dispoziție legală sau o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale sau continuarea procesului penal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

(2) Prescripția își reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare. Referințe în jurisprudență (2)

Lipsa plângerii prealabile

Art. 157. - Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată, lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală. Referințe în jurisprudență (11), Doctrină (1)

(2) Fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai de către una dintre ele. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

(3) Fapta atrage răspunderea penală a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la săvârșirea acesteia, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai cu privire la una dintre acestea. Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (3)

(4) În cazul în care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu ori cu capacitatea de exercițiu restrânsă sau o persoană juridică ce este reprezentată de făptuitor, acțiunea penală se poate pune în mișcare și din oficiu. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

(5) Dacă persoana vătămată a decedat sau în cazul persoanei juridice aceasta a fost lichidată, înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare din oficiu. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Retragerea plângerii prealabile

Art. 158. - Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (52), Reviste (5), Doctrină (4), Modele (2), Librăria Indaco (1)

(1) Retragerea plângerii prealabile poate interveni până la pronunțarea unei hotărâri definitive, în cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de introducerea unei plângeri prealabile. Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (43), Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care plângerea a fost retrasă. Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (60), Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercițiu, retragerea plângerii prealabile se face numai de reprezentanții lor legali. În cazul persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă, retragerea se face cu încuviințarea persoanelor prevăzute de lege. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (4), Doctrină (1)

(4) În cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de introducerea unei plângeri prealabile, dar acțiunea penală a fost pusă în mișcare din oficiu în condițiile legii, retragerea plângerii produce efecte numai dacă este însușită de procuror. Referințe în jurisprudență (10), Reviste (4), Doctrină (1)

Împăcarea

Art. 159. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (83), Reviste (9), Doctrină (4), Modele (2), Librăria Indaco (4)

(1) Împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în mișcare a acțiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (16), Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Împăcarea înlătură răspunderea penală și stinge acțiunea civilă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (48), Reviste (5), Doctrină (1), Modele (1)

(3) Împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit și dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (20), Reviste (8), Doctrină (1), Modele (1)

(4) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercițiu, împăcarea se face numai de reprezentanții lor legali, iar persoanele cu capacitate de exercițiu restrânsă se pot împăca cu încuviințarea persoanelor prevăzute de lege. Referințe în jurisprudență (5), Doctrină (1)

(5) În cazul persoanei juridice, împăcarea se realizează de reprezentantul său legal sau convențional ori de către persoana desemnată în locul acestuia. Împăcarea intervenită între persoana juridică ce a săvârșit infracțiunea și persoana vătămată nu produce efecte față de persoanele fizice care au participat la comiterea aceleiași fapte. Jurisprudență relevantă (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(6) În cazul în care infracțiunea este săvârșită de reprezentantul persoanei juridice vătămate, dispozițiile art. 158 alin. (4) se aplică în mod corespunzător. Reviste (2)

TITLUL VIII Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei

Efectele grațierii

Art. 160. - Referințe (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (3), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (2)

(1) Grațierea are ca efect înlăturarea, în totul sau în parte, a executării pedepsei ori comutarea acesteia în alta mai ușoară. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Grațierea nu are efecte asupra pedepselor complementare și măsurilor educative neprivative de libertate, în afară de cazul când se dispune altfel prin actul de grațiere.

(3) Grațierea nu are efect asupra măsurilor de siguranță și asupra drepturilor persoanei vătămate.

(4) Grațierea nu are efecte asupra pedepselor a căror executare este suspendată sub supraveghere, în afară de cazul în care se dispune altfel prin actul de grațiere.

Prescripția executării pedepsei

Art. 161. - Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (15), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Prescripția înlătură executarea pedepsei principale. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (16)

(2) Prescripția nu înlătură executarea pedepselor principale pronunțate pentru infracțiunile de genocid, contra umanității și de război. Modificări (1)

Termenele de prescripție a executării pedepsei

Art. 162. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (22), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Termenele de prescripție a executării pedepsei pentru persoana fizică sunt: Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

a) 20 de ani, când pedeapsa care urmează a fi executată este detențiunea pe viață sau închisoarea mai mare de 15 ani; Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

b) 5 ani, plus durata pedepsei ce urmează a fi executată, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul celorlalte pedepse cu închisoarea; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (57), Caută hotărâri judecătorești

c) 3 ani, în cazul când pedeapsa este amenda. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (29), Caută hotărâri judecătorești

(2) Termenele prevăzute în alin. (1) se socotesc de la data când hotărârea de condamnare a rămas definitivă. Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazul revocării sau anulării amânării aplicării pedepsei, suspendării executării pedepsei sub supraveghere ori liberării condiționate, termenul de prescripție începe să curgă de la data când hotărârea de revocare sau anulare a rămas definitivă. Caută hotărâri judecătorești

(4) În cazul revocării liberării condiționate, în condițiile art. 104 alin. (1), termenul de prescripție începe să curgă de la data când hotărârea de revocare a rămas definitivă și se calculează în raport cu restul de pedeapsă neexecutat.

(5) În cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, termenul de prescripție curge de la data când hotărârea de înlocuire a rămas definitivă și se calculează în raport cu durata pedepsei închisorii.

(6) Pedepsele complementare aplicate persoanei fizice și măsurile de siguranță nu se prescriu. Caută hotărâri judecătorești

(7) Prin pedeapsa ce se execută se înțelege pedeapsa stabilită de instanță, ținându-se cont de cauzele ulterioare de modificare a acesteia.

Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei

Art. 163. - Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (38), Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Cursul termenului de prescripție a executării pedepsei se întrerupe prin începerea executării pedepsei. Sustragerea de la executare, după începerea executării pedepsei, face să curgă un nou termen de prescripție de la data sustragerii. Referințe în jurisprudență (19)

(2) Cursul termenului de prescripție a executării se întrerupe și prin săvârșirea din nou a unei infracțiuni. Referințe în jurisprudență (6)

(3) Cursul termenului de prescripție a executării pedepsei amenzii se întrerupe și prin înlocuirea obligației de plată a amenzii cu obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității.

Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei

Art. 164. - Referințe în jurisprudență (15), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Cursul termenului prescripției executării pedepsei este suspendat în cazurile și condițiile prevăzute în Codul de procedură penală. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5)

(2) Prescripția își reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare. Referințe în jurisprudență (1)

TITLUL IX Cauzele care înlătură consecințele condamnării Reviste (1)

Reabilitarea de drept

Art. 165. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (18), Referințe în jurisprudență (153), Reviste (5), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (2)

Reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depășește 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârșit o altă infracțiune. Referințe (1), Referințe în jurisprudență (27)

Reabilitarea judecătorească

Art. 166. - Jurisprudență relevantă (12), Referințe în jurisprudență (165), Reviste (3), Doctrină (4), Modele (3), Librăria Indaco (2)

(1) Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanță, după împlinirea următoarelor termene: Referințe în jurisprudență (16)

a) 4 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depășește 5 ani; Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (113)

b) 5 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10 ani; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (37)

c) 7 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani sau în cazul pedepsei detențiunii pe viață, comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii; Referințe în jurisprudență (6)

d) 10 ani, în cazul condamnării la pedeapsa detențiunii pe viață, considerată executată ca urmare a grațierii, a împlinirii termenului de prescripție a executării pedepsei sau a liberării condiționate. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) Condamnatul decedat până la împlinirea termenului de reabilitare poate fi reabilitat dacă instanța, evaluând comportarea condamnatului până la deces, apreciază că merită acest beneficiu. Reviste (1)

Calculul termenului de reabilitare

Art. 167. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (90), Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Termenele prevăzute în art. 165 și art. 166 se socotesc de la data când a luat sfârșit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (95), Reviste (2)

(2) Pentru cei condamnați la pedeapsa amenzii, termenul curge din momentul în care amenda a fost achitată integral sau executarea ei s-a stins în orice alt mod. Referințe în jurisprudență (21)

(3) În caz de grațiere totală sau de grațiere a restului de pedeapsă, termenul curge de la data actului de grațiere, dacă la acea dată hotărârea de condamnare era definitivă, sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, dacă actul de grațiere se referă la infracțiuni în curs de judecată. Referințe în jurisprudență (13)

(4) În caz de suspendare sub supraveghere a executării pedepsei, termenul curge de la data împlinirii termenului de supraveghere. Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1)

(5) În cazul condamnărilor succesive, termenul de reabilitare se calculează în raport cu pedeapsa cea mai grea și curge de la data executării ultimei pedepse. Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (12)

Condițiile reabilitării judecătorești

Art. 168. - Jurisprudență relevantă (12), Referințe în jurisprudență (139), Reviste (2), Doctrină (3), Modele (1), Librăria Indaco (1)

Cererea de reabilitare judecătorească se admite dacă cel condamnat întrunește următoarele condiții: Referințe în jurisprudență (13)

a) nu a săvârșit o altă infracțiune în intervalul de timp prevăzut în art. 166; Referințe în jurisprudență (18)

b) a achitat integral cheltuielile de judecată și și-a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când acesta dovedește că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească sau când partea civilă a renunțat la despăgubiri. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (35), Reviste (1)

Efectele reabilitării de drept sau judecătorești

Art. 169. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (32), Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Reabilitarea face să înceteze decăderile și interdicțiile, precum și incapacitățile care rezultă din condamnare. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (3)

(2) Reabilitarea nu are ca urmare obligația de reintegrare în funcția din care condamnatul a fost scos în urma condamnării ori de redare a gradului militar pierdut.

(3) Reabilitarea nu are efecte asupra măsurilor de siguranță.

Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească

Art. 170. - Referințe în jurisprudență (14), Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) În caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate introduce o nouă cerere decât după un termen de un an, care se socotește de la data respingerii cererii prin hotărâre definitivă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1)

(2) Condițiile prevăzute în art. 168 trebuie să fie îndeplinite și pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere.

(3) Cererea respinsă ca urmare a neîndeplinirii unor condiții de formă poate fi reînnoită potrivit Codului de procedură penală.

Anularea reabilitării

Art. 171. - Referințe în jurisprudență (12), Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

Reabilitarea judecătorească va fi anulată când, după acordarea ei, s-a descoperit că cel reabilitat mai săvârșise o infracțiune care, dacă ar fi fost cunoscută, ar fi condus la respingerea cererii de reabilitare. Referințe în jurisprudență (4)

TITLUL X Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Dispoziții generale

Art. 172. - Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

Ori de câte ori legea penală folosește un termen sau o expresie dintre cele arătate în prezentul titlu, înțelesul acesteia este cel prevăzut în articolele următoare, afară de cazul când legea penală dispune altfel.

Legea penală

Art. 173. - Referințe în jurisprudență (26), Reviste (10), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

Prin lege penală se înțelege orice dispoziție cu caracter penal cuprinsă în legi organice, ordonanțe de urgență sau alte acte normative care la data adoptării lor aveau putere de lege.

Săvârșirea unei infracțiuni

Art. 174. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (30), Reviste (13), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

Prin săvârșirea unei infracțiuni sau comiterea unei infracțiuni se înțelege săvârșirea oricăreia dintre faptele pe care legea le pedepsește ca infracțiune consumată sau ca tentativă, precum și participarea la comiterea acestora în calitate de coautor, instigator sau complice. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Comentarii expert (1)

Funcționar public

Art. 175. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (56), Reviste (17), Doctrină (3), Librăria Indaco (5)

(1) Funcționar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație: Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (33), Reviste (19)

a) exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (33), Reviste (6)

b) exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură; Admiteri hotărâri prealabile (3), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (36), Reviste (17), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat ori al unei persoane juridice declarate ca fiind de utilitate publică, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (5)

(2) De asemenea, este considerată funcționar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (3), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (42), Reviste (34)

Public

Art. 176. - Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (139), Reviste (5), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

Prin termenul public se înțelege tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice sau alte persoane juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate publică. Referințe în jurisprudență (3)

Membru de familie

Art. 177. - Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (13), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Prin membru de familie se înțelege: Jurisprudență relevantă (1), Reviste (2)

a) ascendenții și descendenții, frații și surorile, copiii acestora, precum și persoanele devenite prin adopție, potrivit legii, astfel de rude; Reviste (2)

b) soțul; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

c) persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți sau dintre părinți și copii, în cazul în care conviețuiesc. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (5)

(2) Dispozițiile din legea penală privitoare la membru de familie, în limitele prevăzute în alin. (1) lit. a), se aplică, în caz de adopție, și persoanei adoptate ori descendenților acesteia în raport cu rudele firești. Reviste (1)

Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale

Art. 178. - Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (8), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Informații secrete de stat sunt informațiile clasificate astfel, potrivit legii. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Înscris oficial este orice înscris care emană de la o persoană juridică dintre cele la care se referă art. 176 ori de la persoana prevăzută în art. 175 alin. (2) sau care aparține unor asemenea persoane. Referințe în jurisprudență (27), Reviste (1)

Arme

Art. 179. - Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Arme sunt instrumentele, dispozitivele sau piesele declarate astfel prin dispoziții legale. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

(2) Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natură a putea fi folosite ca arme și care au fost întrebuințate pentru atac. Referințe în jurisprudență (14)

Instrument de plată electronică

Art. 180. - Legislație conexă (1), Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

Prin instrument de plată electronică se înțelege un instrument care permite titularului să efectueze retrageri de numerar, încărcarea și descărcarea unui instrument de monedă electronică, precum și transferuri de fonduri, altele decât cele ordonate și executate de către instituții financiare.

Sistem informatic și date informatice

Art. 181. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (5), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Prin sistem informatic se înțelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relație funcțională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

(2) Prin date informatice se înțelege orice reprezentare a unor fapte, informații sau concepte într-o formă care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic. Reviste (2)

Exploatarea unei persoane

Art. 182. - Referințe în jurisprudență (6), Reviste (4), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Prin exploatarea unei persoane se înțelege:

a) supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod forțat; Reviste (1)

b) ținerea în stare de sclavie sau alte procedee asemănătoare de lipsire de libertate ori de aservire; Reviste (1)

c) obligarea la practicarea prostituției, la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuală; Respingeri de neconstituționalitate (2), Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

d) obligarea la practicarea cerșetoriei; Referințe în jurisprudență (1)

e) prelevarea de organe în mod ilegal. Modificări (1), Reviste (2)

Consecințe deosebit de grave

Art. 183. - Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (78), Reviste (4), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Prin consecințe deosebit de grave se înțelege o pagubă materială mai mare de 2.000.000 lei.

Faptă săvârșită în public

Art. 184. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (58), Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Fapta se consideră săvârșită în public atunci când a fost comisă: Referințe în jurisprudență (4)

a) într-un loc care prin natura sau destinația lui este totdeauna accesibil publicului, chiar dacă nu este prezentă nicio persoană; Referințe în jurisprudență (27)

b) în orice alt loc accesibil publicului, dacă sunt de față două sau mai multe persoane; Referințe în jurisprudență (9)

c) într-un loc neaccesibil publicului, însă cu intenția ca fapta să fie auzită sau văzută și dacă acest rezultat s-a produs față de două sau mai multe persoane; Referințe în jurisprudență (6)

d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excepția reuniunilor care pot fi considerate că au caracter de familie, datorită naturii relațiilor dintre persoanele participante. Referințe în jurisprudență (3)

Timp de război

Art. 185. - Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Prin timp de război se înțelege durata stării de mobilizare a forțelor armate sau durata stării de război.

Calculul timpului

Art. 186. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (6), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) La calcularea timpului ziua se socotește de 24 de ore, săptămâna de 7 zile, iar anul de 12 luni. Luna și anul se socotesc împlinite cu o zi înainte de ziua corespunzătoare datei de la care au început să curgă. Referințe în jurisprudență (3)

(2) Dacă limita de pedeapsă este exprimată într-un termen pe luni care nu este divizibil cu fracția de majorare sau reducere ce ar urma să se aplice, fracția se va aplica asupra termenului transformat în zile, după care durata obținută se transformă în luni. În acest caz, luna se socotește de 30 de zile și se iau în calcul doar zilele întregi rezultate din aplicarea fracției. Referințe în jurisprudență (1)

(3) În cazul limitelor de pedeapsă exprimate în ani se aplică în mod corespunzător dispozițiile alin. (2), transformarea făcându-se între ani și luni. Referințe în jurisprudență (1)

Pedeapsă prevăzută de lege

Art. 187. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (26), Reviste (14), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

Prin pedeapsă prevăzută de lege se înțelege pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta săvârșită în forma consumată, fără luarea în considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei. Comentarii expert (1)

PARTEA SPECIALĂ

TITLUL I Infracțiuni contra persoanei Reviste (2)

CAPITOLUL I Infracțiuni contra vieții Legislație conexă (1), Reviste (1)

Omorul

Art. 188. - Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (111), Referințe în jurisprudență (1823), Reviste (32), Doctrină (6), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Uciderea unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (68), Referințe în jurisprudență (1059), Reviste (10), Caută hotărâri judecătorești

(2) Tentativa se pedepsește. Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (100), Caută hotărâri judecătorești

Omorul calificat

Art. 189. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (285), Reviste (16), Doctrină (6), Librăria Indaco (5), Hotărâri judecătorești

(1) Omorul săvârșit în vreuna dintre următoarele împrejurări: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (33), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) cu premeditare; Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (183), Caută hotărâri judecătorești

b) din interes material; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (35), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

c) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse; Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

d) pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altei infracțiuni; Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (55), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

e) de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune de omor sau o tentativă la infracțiunea de omor; Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență relevantă (12), Referințe în jurisprudență (96), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

f) asupra a două sau mai multor persoane; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (148), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

g) asupra unei femei gravide; Referințe în jurisprudență (4), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

h) prin cruzimi, Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (164), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

se pedepsește cu detențiune pe viață sau închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Tentativa se pedepsește. Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (43), Caută hotărâri judecătorești

Uciderea la cererea victimei

Art. 190. - Reviste (10), Doctrină (6), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

Uciderea săvârșită la cererea explicită, serioasă, conștientă și repetată a victimei care suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de suferințe permanente și greu de suportat, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (1)

Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

Art. 191. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (5), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

(1) Fapta de a determina sau înlesni sinuciderea unei persoane, dacă sinuciderea a avut loc, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) s-a săvârșit față de un minor cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani sau față de o persoană cu discernământ diminuat, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani. Reviste (1)

(3) Determinarea sau înlesnirea sinuciderii, săvârșită față de un minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani sau față de o persoană care nu a putut să-și dea seama de consecințele acțiunilor sau inacțiunilor sale ori nu putea să le controleze, dacă sinuciderea a avut loc, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1)

(4) Dacă actele de determinare sau înlesnire prevăzute în alin. (1) - (3) au fost urmate de o încercare de sinucidere, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

Uciderea din culpă

Art. 192. - Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (89), Reviste (10), Doctrină (7), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență relevantă (26), Referințe în jurisprudență (249), Reviste (3), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăși o infracțiune se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (49), Referințe în jurisprudență (511), Reviste (9), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă prin fapta săvârșită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se majorează cu jumătate. Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (70), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

CAPITOLUL II Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății Legislație conexă (2), Reviste (2)

Lovirea sau alte violențe

Art. 193. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (39), Referințe în jurisprudență (845), Reviste (25), Doctrină (6), Modele (2), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (17), Referințe în jurisprudență (354), Reviste (8), Caută hotărâri judecătorești

(2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (91), Referințe în jurisprudență (861), Reviste (17), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (107), Reviste (3), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

Vătămarea corporală

Art. 194. - Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (15), Referințe în jurisprudență (817), Reviste (16), Doctrină (6), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele consecințe: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (18), Referințe în jurisprudență (474), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

a) o infirmitate; Jurisprudență relevantă (13), Referințe în jurisprudență (342), Reviste (5), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

b) leziuni traumatice sau afectarea sănătății unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale; Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (186), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

c) un prejudiciu estetic grav și permanent; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (11), Referințe în jurisprudență (338), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

d) avortul; Jurisprudență relevantă (11), Referințe în jurisprudență (336), Reviste (6), Caută hotărâri judecătorești

e) punerea în primejdie a vieții persoanei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență relevantă (13), Referințe în jurisprudență (352), Reviste (6), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când fapta a fost săvârșită în scopul producerii uneia dintre consecințele prevăzute în alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Tentativa la infracțiunea prevăzută în alin. (2) se pedepsește. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte

Art. 195. - Jurisprudență relevantă (28), Referințe în jurisprudență (428), Reviste (23), Doctrină (6), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în art. 193 și art. 194 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Vătămarea corporală din culpă

Art. 196. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (111), Reviste (10), Doctrină (7), Modele (1), Proceduri (1), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Fapta prevăzută în art. 193 alin. (2) săvârșită din culpă de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice ori a unei substanțe psihoactive sau în desfășurarea unei activități ce constituie prin ea însăși infracțiune se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (21), Referințe în jurisprudență (299), Reviste (8), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Fapta prevăzută în art. 194 alin. (1) săvârșită din culpă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (41), Referințe în jurisprudență (490), Reviste (8), Caută hotărâri judecătorești

(3) Când fapta prevăzută în alin. (2) a fost săvârșită ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (23), Referințe în jurisprudență (272), Reviste (6), Proceduri (1), Caută hot