Parlamentul României

Codul Penal din 2009

Modificări (8), Puneri în aplicare (2), Acțiuni admise (76), Acțiuni respinse (185), Referințe (41), Derogări (3), Legislație conexă (101), Cărți (29), Reviste (395), Modele (21), Proceduri (3), Comentarii expert, Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 8 din 26

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Confiscarea specială

Art. 112. - Acțiuni respinse (1), Referințe (2), Legislație conexă (4), Jurisprudență (371), Reviste (8), Referințe în cărți (6)

(1) Sunt supuse confiscării speciale: Jurisprudență (9)

a) bunurile produse prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală; Jurisprudență (83)

b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; Jurisprudență (725), Reviste (3)

c) bunurile folosite, imediat după săvârșirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a produsului obținut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; Jurisprudență (2), Reviste (1)

d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor; Jurisprudență (67)

e) bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia; Jurisprudență (484), Reviste (3)

f) bunurile a căror deținere este interzisă de legea penală. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (190)

(2) În cazul prevăzut în alin. (1) lit. b) și lit. c), dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporționată față de natura și gravitatea faptei, se dispune confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, ținând seama de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce și de contribuția bunului la aceasta. Dacă bunurile au fost produse, modificate sau adaptate în scopul săvârșirii faptei prevăzute de legea penală, se dispune confiscarea lor în întregime. Jurisprudență (14)

(3) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. b) și lit. c), dacă bunurile nu pot fi confiscate, întrucât nu aparțin infractorului, iar persoana căreia îi aparțin nu a cunoscut scopul folosirii lor, se va confisca echivalentul în bani al acestora, cu aplicarea dispozițiilor alin. (2). Jurisprudență (19)

(4) Dispozițiile alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul faptelor săvârșite prin presă.

(5) Dacă bunurile supuse confiscării potrivit alin. (1) lit. b) -e) nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani și bunuri până la concurența valorii acestora. Jurisprudență (46)

(6) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea bunurilor supuse confiscării, precum și bunurile produse de acestea, cu excepția bunurilor prevăzute în alin. (1) lit. b) și lit. c). Jurisprudență (19), Reviste (1)

TITLUL V Minoritatea Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență (26), Reviste (2)

CAPITOLUL I Regimul răspunderii penale a minorului

Limitele răspunderii penale

Art. 113. - Legislație conexă (3), Jurisprudență (790), Reviste (3), Referințe în cărți (1)

(1) Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal. Legislație conexă (1), Jurisprudență (10), Reviste (1)

(2) Minorul care are vârsta între 14 și 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ. Jurisprudență (117)

(3) Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii. Jurisprudență (274), Reviste (1)

Consecințele răspunderii penale

Art. 114. - Legislație conexă (1), Jurisprudență (133), Reviste (6), Referințe în cărți (3)

(1) Față de minorul care, la data săvârșirii infracțiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate. Jurisprudență (52), Reviste (3)

(2) Față de minorul prevăzut în alin. (1) se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri: Jurisprudență (3), Reviste (2), Comentarii expert (1)

a) dacă a mai săvârșit o infracțiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracțiunii pentru care este judecat; Jurisprudență (1), Reviste (4)

b) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detențiunea pe viață. Jurisprudență (17), Reviste (5)

Măsurile educative Reviste (1)

Art. 115. - Jurisprudență (38), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

(1) Măsurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate. Jurisprudență (3), Reviste (1)

1. Măsurile educative neprivative de libertate sunt: Jurisprudență (2), Reviste (1)

a) stagiul de formare civică; Jurisprudență (4)

b) supravegherea; Jurisprudență (23)

c) consemnarea la sfârșit de săptămână; Jurisprudență (3)

d) asistarea zilnică. Jurisprudență (7)

2. Măsurile educative privative de libertate sunt:

a) internarea într-un centru educativ; Jurisprudență (18), Reviste (1), Modele (2)

b) internarea într-un centru de detenție. Jurisprudență (2), Reviste (1), Modele (1)

(2) Alegerea măsurii educative care urmează să fie luată față de minor se face, în condițiile art. 114, potrivit criteriilor prevăzute în art. 74. Jurisprudență (10), Reviste (1)

Referatul de evaluare

Art. 116. - Legislație conexă (2), Jurisprudență (6), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

(1) În vederea efectuării evaluării minorului, potrivit criteriilor prevăzute în art. 74, instanța va solicita serviciului de probațiune întocmirea unui referat care va cuprinde și propuneri motivate referitoare la natura și durata programelor de reintegrare socială pe care minorul ar trebui să le urmeze, precum și la alte obligații ce pot fi impuse acestuia de către instanță. Jurisprudență (1)

(2) Referatul de evaluare privind respectarea condițiilor de executare a măsurii educative sau a obligațiilor impuse se întocmește în toate cazurile în care instanța dispune asupra măsurilor educative ori asupra modificării sau încetării executării obligațiilor impuse, precum și la terminarea executării măsurii educative. Modificări (1)

CAPITOLUL II Regimul măsurilor educative neprivative de libertate

Stagiul de formare civică

Art. 117. - Legislație conexă (3), Jurisprudență (3), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

(1) Măsura educativă a stagiului de formare civică constă în obligația minorului de a participa la un program cu o durată de cel mult 4 luni, pentru a-l ajuta să înțeleagă consecințele legale și sociale la care se expune în cazul săvârșirii de infracțiuni și pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor. Jurisprudență (1)

(2) Organizarea, asigurarea participării și supravegherea minorului, pe durata cursului de formare civică, se fac sub coordonarea serviciului de probațiune, fără a afecta programul școlar sau profesional al minorului.

Supravegherea

Art. 118. - Legislație conexă (3), Jurisprudență (78), Reviste (5), Referințe în cărți (1)

Măsura educativă a supravegherii constă în controlarea și îndrumarea minorului în cadrul programului său zilnic, pe o durată cuprinsă între două și 6 luni, sub coordonarea serviciului de probațiune, pentru a asigura participarea la cursuri școlare sau de formare profesională și prevenirea desfășurării unor activități sau intrarea în legătură cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare a acestuia. Jurisprudență (15)

Consemnarea la sfârșit de săptămână

Art. 119. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență (6), Reviste (3), Referințe în cărți (1)

(1) Măsura educativă a consemnării la sfârșit de săptămână constă în obligația minorului de a nu părăsi locuința în zilele de sâmbătă și duminică, pe o durată cuprinsă între 4 și 12 săptămâni, afară de cazul în care, în această perioadă, are obligația de a participa la anumite programe ori de a desfășura anumite activități impuse de instanță.

(2) Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probațiune. Jurisprudență (2), Reviste (1)

Asistarea zilnică

Art. 120. - Legislație conexă (3), Jurisprudență (20), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

(1) Măsura educativă a asistării zilnice constă în obligația minorului de a respecta un program stabilit de serviciul de probațiune, care conține orarul și condițiile de desfășurare a activităților, precum și interdicțiile impuse minorului. Jurisprudență (4)

(2) Măsura educativă a asistării zilnice se ia pe o durată cuprinsă între 3 și 6 luni, iar supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probațiune. Jurisprudență (7)

Obligații ce pot fi impuse minorului

Art. 121. - Legislație conexă (1), Jurisprudență (95), Reviste (3), Modele (1), Referințe în cărți (1)

(1) Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, instanța poate impune minorului una sau mai multe dintre următoarele obligații: Legislație conexă (1), Jurisprudență (42), Reviste (2)

a) să urmeze un curs de pregătire școlară sau formare profesională; Legislație conexă (2), Jurisprudență (41), Reviste (1)

b) să nu depășească, fără acordul serviciului de probațiune, limita teritorială stabilită de instanță; Legislație conexă (2), Jurisprudență (17)

c) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță; Legislație conexă (2), Jurisprudență (4)

d) să nu se apropie și să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanții la săvârșirea infracțiunii ori cu alte persoane stabilite de instanță; Legislație conexă (2), Jurisprudență (12)

e) să se prezinte la serviciul de probațiune la datele fixate de acesta; Legislație conexă (1), Jurisprudență (53), Reviste (1)

f) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală. Legislație conexă (2), Jurisprudență (3)

(2) Când stabilește obligația prevăzută în alin. (1) lit. d), instanța individualizează, în concret, conținutul acestei obligații, ținând seama de împrejurările cauzei.

(3) Supravegherea executării obligațiilor impuse de instanță se face sub coordonarea serviciului de probațiune. Jurisprudență (22)

(4) Pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă: Jurisprudență (1)

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea; Jurisprudență (1)

b) persoana supravegheată nu respectă condițiile de executare a măsurii educative sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile ce îi revin. Jurisprudență (1)

Modificarea sau încetarea obligațiilor

Art. 122. - Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență (3), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

(1) Dacă, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate șanse mai mari de îndreptare.

(2) Instanța dispune încetarea executării unora dintre obligațiile pe care le-a impus, când apreciază că menținerea acestora nu mai este necesară. Jurisprudență (2)

Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate

Art. 123. - Legislație conexă (2), Jurisprudență (23), Reviste (5), Referințe în cărți (2)

(1) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii educative sau a obligațiilor impuse, instanța dispune: Jurisprudență (5)

a) prelungirea măsurii educative, fără a putea depăși maximul prevăzut de lege pentru aceasta; Jurisprudență (1)

b) înlocuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; Jurisprudență (6)

c) înlocuirea măsurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, inițial, s-a luat măsura educativă neprivativă de libertate cea mai severă, pe durata sa maximă. Jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) și lit. b), dacă nici de această dată nu sunt respectate condițiile de executare a măsurii educative sau a obligațiilor impuse, instanța înlocuiește măsura educativă neprivativă de libertate cu măsura internării într-un centru educativ. Reviste (2)

(3) Dacă minorul aflat în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate săvârșește o nouă infracțiune sau este judecat pentru o infracțiune concurentă săvârșită anterior, instanța dispune: Jurisprudență (3), Reviste (2)

a) prelungirea măsurii educative luate inițial, fără a putea depăși maximul prevăzut de lege pentru aceasta;

b) înlocuirea măsurii luate inițial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; Jurisprudență (1)

c) înlocuirea măsurii luate inițial cu o măsură educativă privativă de libertate. Jurisprudență (2)

(4) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) și lit. b), precum și în alin. (3) lit. a) și lit. b), instanța poate impune noi obligații în sarcina minorului ori sporește condițiile de executare a celor existente.

CAPITOLUL III Regimul măsurilor educative privative de libertate

Internarea într-un centru educativ

Art. 124. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență (72), Reviste (4), Referințe în cărți (3)

(1) Măsura educativă a internării într-un centru educativ constă în internarea minorului într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, unde va urma un program de pregătire școlară și formare profesională potrivit aptitudinilor sale, precum și programe de reintegrare socială. Jurisprudență (11), Reviste (1)

(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între unu și 3 ani. Jurisprudență (15)

(3) Dacă în perioada internării minorul săvârșește o nouă infracțiune sau este judecat pentru o infracțiune concurentă săvârșită anterior, instanța poate menține măsura internării într-un centru educativ, prelungind durata acesteia, fără a depăși maximul prevăzut de lege, sau o poate înlocui cu măsura internării într-un centru de detenție. Jurisprudență (27), Reviste (2), Modele (1)

(4) În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însușirea cunoștințelor școlare și profesionale și a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puțin jumătate din durata internării, instanța poate dispune: Jurisprudență (30), Reviste (1)

a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani; Jurisprudență (9), Modele (1)

b) liberarea din centrul educativ, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani. Jurisprudență (11), Modele (1)

(5) Odată cu înlocuirea sau liberarea instanța impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligațiile prevăzute în art. 121 până la împlinirea duratei măsurii internării. Jurisprudență (19)

(6) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligațiile impuse, instanța revine asupra înlocuirii sau liberării și dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru educativ. Jurisprudență (11)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...