Parlamentul României

Codul Penal din 2009

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 26

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(4) Dispozițiile privitoare la aplicarea pedepsei în caz de concurs de infracțiuni se aplică și în cazul în care condamnarea la pedeapsa detențiunii pe viață a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii.

(5) În cazul contopirii pedepselor conform alin. (1)-(4) se ține seama și de pedeapsa aplicată printr-o hotărâre de condamnare pronunțată în străinătate, pentru o infracțiune concurentă, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii. Jurisprudență (1)

Recidiva

Art. 41. - Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1019), Reviste (2), Referințe în cărți (5)

(1) Există recidivă când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an și până la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare, condamnatul săvârșește din nou o infracțiune cu intenție sau cu intenție depășită, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare. Acțiuni admise (1), Jurisprudență (3765), Reviste (3), Comentarii expert (1)

(2) Există recidivă și în cazul în care una dintre pedepsele prevăzute în alin. (1) este detențiunea pe viață. Jurisprudență (124), Reviste (5)

(3) Pentru stabilirea stării de recidivă se ține seama și de hotărârea de condamnare pronunțată în străinătate, pentru o faptă prevăzută și de legea penală română, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii. Jurisprudență (10)

Condamnări care nu atrag starea de recidivă

Art. 42. - Jurisprudență (145), Reviste (3), Referințe în cărți (1)

La stabilirea stării de recidivă nu se ține seama de hotărârile de condamnare privitoare la: Jurisprudență (12)

a) faptele care nu mai sunt prevăzute de legea penală; Jurisprudență (5), Reviste (5)

b) infracțiunile amnistiate; Jurisprudență (11), Reviste (5)

c) infracțiunile săvârșite din culpă. Jurisprudență (38)

Pedeapsa în caz de recidivă Jurisprudență (82)

Art. 43. - Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (96), Reviste (3), Referințe în cărți (6)

(1) Dacă înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată se săvârșește o nouă infracțiune în stare de recidivă, pedeapsa stabilită pentru aceasta se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas neexecutat din aceasta. Jurisprudență (67), Reviste (2)

(2) Când înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată sunt săvârșite mai multe infracțiuni concurente, dintre care cel puțin una se află în stare de recidivă, pedepsele stabilite se contopesc potrivit dispozițiilor referitoare la concursul de infracțiuni, iar pedeapsa rezultată se adaugă la pedeapsa anterioară neexecutată ori la restul rămas neexecutat din aceasta. Jurisprudență (181), Reviste (2)

(3) Dacă prin însumarea pedepselor în condițiile alin. (1) și alin. (2) s-ar depăși cu mai mult de 10 ani maximul general al pedepsei închisorii, iar pentru cel puțin una dintre infracțiunile săvârșite pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 20 de ani sau mai mare, în locul pedepselor cu închisoarea se poate aplica pedeapsa detențiunii pe viață. Jurisprudență (1), Reviste (1)

(4) Când pedeapsa anterioară sau pedeapsa stabilită pentru infracțiunea săvârșită în stare de recidivă este detențiunea pe viață, se va executa pedeapsa detențiunii pe viață.

(5) Dacă după ce pedeapsa anterioară a fost executată sau considerată ca executată se săvârșește o nouă infracțiune în stare de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majorează cu jumătate. Acțiuni admise (1), Jurisprudență (106), Reviste (2)

(6) Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare pentru noua infracțiune și mai înainte ca pedeapsa să fi fost executată sau considerată ca executată se descoperă că cel condamnat se află în stare de recidivă, instanța aplică dispozițiile alin. (1)-(5). Jurisprudență (3)

(7) Dispozițiile alin. (6) se aplică și în cazul în care condamnarea la pedeapsa detențiunii pe viață a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii.

Pluralitatea intermediară

Art. 44. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (15), Reviste (4), Referințe în cărți (5)

(1) Există pluralitate intermediară de infracțiuni când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare și până la data la care pedeapsa este executată sau considerată ca executată, condamnatul săvârșește din nou o infracțiune și nu sunt întrunite condițiile prevăzute de lege pentru starea de recidivă. Jurisprudență (53), Reviste (1)

(2) În caz de pluralitate intermediară, pedeapsa pentru noua infracțiune și pedeapsa anterioară se contopesc potrivit dispozițiilor de la concursul de infracțiuni. Jurisprudență (34)

Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni

Art. 45. - Jurisprudență (305), Reviste (4), Referințe în cărți (1)

(1) Dacă pentru una dintre infracțiunile săvârșite s-a stabilit și o pedeapsă complementară, aceasta se aplică alături de pedeapsa principală. Jurisprudență (321)

(2) Când s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natură diferită sau chiar de aceeași natură, dar cu un conținut diferit, acestea se aplică alături de pedeapsa principală. Jurisprudență (46)

(3) Dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeași natură și cu același conținut: Jurisprudență (239), Reviste (1)

a) în caz de concurs de infracțiuni sau de pluralitate intermediară se aplică cea mai grea dintre acestea; Jurisprudență (38)

b) în caz de recidivă, partea neexecutată din pedeapsa complementară anterioară se adaugă la pedeapsa stabilită pentru noua infracțiune. Jurisprudență (2)

(4) În cazul condamnărilor succesive pentru infracțiuni concurente, partea din pedeapsa complementară executată până la data contopirii pedepselor principale se scade din durata pedepsei complementare aplicate pe lângă pedeapsa rezultată. Reviste (2)

(5) Dacă pe lângă pedepsele principale au fost stabilite una sau mai multe pedepse accesorii, se aplică dispozițiile alin. (1)-(3), pedeapsa accesorie rezultată executându-se până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Jurisprudență (34), Reviste (2)

(6) Măsurile de siguranță de natură diferită sau chiar de aceeași natură, dar cu un conținut diferit, luate în cazul infracțiunilor săvârșite, se cumulează. Jurisprudență (25), Reviste (1)

(7) Dacă s-au luat mai multe măsuri de siguranță de aceeași natură și cu același conținut, dar pe durate diferite, se aplică măsura de siguranță cu durata cea mai mare. Măsurile de siguranță luate conform art. 112 se cumulează. Jurisprudență (5)

CAPITOLUL VI Autorul și participanții

Autorul și coautorii

Art. 46. - Jurisprudență (26), Referințe în cărți (1)

(1) Autor este persoana care săvârșește în mod nemijlocit o faptă prevăzută de legea penală. Jurisprudență (20)

(2) Coautori sunt persoanele care săvârșesc nemijlocit aceeași faptă prevăzută de legea penală. Jurisprudență (3)

Instigatorul

Art. 47. - Jurisprudență (635), Reviste (3), Referințe în cărți (1)

Instigator este persoana care, cu intenție, determină o altă persoană să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală. Jurisprudență (5)

Complicele

Art. 48. - Jurisprudență (1970), Reviste (2), Referințe în cărți (3)

(1) Complice este persoana care, cu intenție, înlesnește sau ajută în orice mod la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală. Jurisprudență (101)

(2) Este de asemenea complice persoana care promite, înainte sau în timpul săvârșirii faptei, că va tăinui bunurile provenite din aceasta sau că va favoriza pe făptuitor, chiar dacă după săvârșirea faptei promisiunea nu este îndeplinită. Jurisprudență (4)

Pedeapsa în cazul participanților

Art. 49. - Jurisprudență (31), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

Coautorul, instigatorul și complicele la o infracțiune săvârșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ține seama de contribuția fiecăruia la săvârșirea infracțiunii, precum și de dispozițiile art. 74. Jurisprudență (18), Reviste (1)

Circumstanțe personale și reale Jurisprudență (1)

Art. 50. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (21), Referințe în cărți (2)

(1) Circumstanțele privitoare la persoana autorului sau a unui participant nu se răsfrâng asupra celorlalți. Jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Circumstanțele privitoare la faptă se răsfrâng asupra autorului și a participanților numai în măsura în care aceștia le-au cunoscut sau le-au prevăzut. Jurisprudență (7)

Împiedicarea săvârșirii infracțiunii

Art. 51. - Jurisprudență (4), Reviste (1), Modele (1), Referințe în cărți (1)

(1) Participantul nu se pedepsește dacă, înainte de descoperirea faptei, denunță săvârșirea infracțiunii, astfel încât consumarea acesteia să poată fi împiedicată, sau dacă împiedică el însuși consumarea infracțiunii.

(2) Dacă actele îndeplinite până în momentul denunțării sau împiedicării constituie o altă infracțiune, participantului i se aplică pedeapsa pentru această infracțiune. Reviste (1)

Participația improprie

Art. 52. - Jurisprudență (101), Reviste (1), Referințe în cărți (2)

(1) Săvârșirea nemijlocită, cu intenție, de către o persoană a unei fapte prevăzute de legea penală la care, din culpă sau fără vinovăție, contribuie cu acte de executare o altă persoană se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă cu intenție. Jurisprudență (7), Reviste (1)

(2) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intenție, la săvârșirea din culpă de către o altă persoană a unei fapte prevăzute de legea penală se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă cu intenție. Jurisprudență (21)

(3) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intenție, la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, de către o persoană care comite acea faptă fără vinovăție, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune. Jurisprudență (270), Reviste (2)

(4) Dispozițiile art. 50 și art. 51 se aplică în mod corespunzător.

TITLUL III Pedepsele Referințe (1), Jurisprudență (38)

CAPITOLUL I Categoriile pedepselor

Pedepsele principale

Art. 53. - Jurisprudență (48), Referințe în cărți (1)

Pedepsele principale sunt:

a) detențiunea pe viață; Jurisprudență (6)

b) închisoarea; Jurisprudență (16)

c) amenda. Jurisprudență (12)

Pedeapsa accesorie

Art. 54. - Jurisprudență (41), Referințe în cărți (1)

Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării unor drepturi, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei privative de libertate. Jurisprudență (1)

Pedepsele complementare

Art. 55. - Jurisprudență (39), Referințe în cărți (1)

Pedepsele complementare sunt: Jurisprudență (4)

a) interzicerea exercitării unor drepturi; Jurisprudență (70)

b) degradarea militară;

c) publicarea hotărârii de condamnare. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2), Reviste (1)

CAPITOLUL II Pedepsele principale

SECȚIUNEA 1 Detențiunea pe viață

Regimul detențiunii pe viață

Art. 56. - Jurisprudență (2), Referințe în cărți (1)

Detențiunea pe viață constă în privarea de libertate pe durată nedeterminată și se execută potrivit legii privind executarea pedepselor. Referințe (1)

Neaplicarea detențiunii pe viață

Art. 57. - Jurisprudență (5), Referințe în cărți (1)

Dacă la data pronunțării hotărârii de condamnare inculpatul a împlinit vârsta de 65 de ani, în locul detențiunii pe viață i se aplică pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani și pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă.

Înlocuirea detențiunii pe viață

Art. 58. - Jurisprudență (3), Referințe în cărți (2)

În cazul în care cel condamnat la pedeapsa detențiunii pe viață a împlinit vârsta de 65 de ani în timpul executării pedepsei, pedeapsa detențiunii pe viață poate fi înlocuită cu pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani și pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă, dacă a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei, a îndeplinit integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, și a făcut progrese constante și evidente în vederea reintegrării sociale. Jurisprudență (1)

Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață

Art. 59. - Jurisprudență (303), Referințe în cărți (1)

În cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață cu pedeapsa închisorii, perioada de detențiune executată se consideră ca parte executată din pedeapsa închisorii. Jurisprudență (75)

SECȚIUNEA a 2-a Închisoarea

Regimul închisorii

Art. 60. - Referințe (1), Jurisprudență (369), Reviste (1), Referințe în cărți (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...