Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Pedepsele - Individualizarea pedepselor -
SECȚIUNEA a 2-a
Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante

Circumstanțe atenuante

Art. 75. - Jurisprudență (4), Practică judiciară (201), Reviste (3), Doctrină (3), Referințe în cărți (4)

(1) Următoarele împrejurări constituie circumstanțe atenuante legale: Practică judiciară (8), Reviste (1), Comentarii expert (1)

a) săvârșirea infracțiunii sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoții, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violență, printr-o atingere gravă a demnității persoanei sau printr-o altă acțiune ilicită gravă; Jurisprudență (71), Practică judiciară (530), Reviste (2)

b) depășirea limitelor legitimei apărări; Jurisprudență (9), Practică judiciară (63), Reviste (3)

c) depășirea limitelor stării de necesitate. Jurisprudență (9), Practică judiciară (58), Reviste (1)

(2) Pot constitui circumstanțe atenuante judiciare: Jurisprudență (12), Practică judiciară (110), Reviste (3)

a) eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii; Jurisprudență (20), Practică judiciară (399)

b) împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează gravitatea infracțiunii sau periculozitatea infractorului. Jurisprudență (26), Practică judiciară (63), Reviste (2)

Efectele circumstanțelor atenuante

Art. 76. - Jurisprudență (7), Practică judiciară (1621), Reviste (5), Doctrină (3), Referințe în cărți (2)

(1) În cazul în care există circumstanțe atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc cu o treime. Jurisprudență (21), Practică judiciară (71), Reviste (4)

(2) Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață, în cazul reținerii circumstanțelor atenuante se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(3) Reducerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată, indiferent de numărul circumstanțelor atenuante reținute. Jurisprudență (1), Practică judiciară (3)

Circumstanțe agravante

Art. 77. - Legislație conexă (1), Practică judiciară (250), Reviste (1), Doctrină (3), Referințe în cărți (4)

Următoarele împrejurări constituie circumstanțe agravante: Practică judiciară (7)

a) săvârșirea faptei de trei sau mai multe persoane împreună; Jurisprudență (19), Practică judiciară (622), Reviste (2), Doctrină (1)

b) săvârșirea infracțiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante; Jurisprudență (1), Practică judiciară (22)

c) săvârșirea infracțiunii prin metode sau mijloace de natură să pună în pericol alte persoane ori bunuri; Practică judiciară (4)

d) săvârșirea infracțiunii de către un infractor major, dacă aceasta a fost comisă împreună cu un minor; Jurisprudență (11), Practică judiciară (550), Reviste (1)

e) săvârșirea infracțiunii profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmității sau altor cauze; Jurisprudență (2), Practică judiciară (22), Reviste (1)

f) săvârșirea infracțiunii în stare de intoxicație voluntară cu alcool sau cu alte substanțe psihoactive, când a fost provocată în vederea comiterii infracțiunii; Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1)

g) săvârșirea infracțiunii de către o persoană care a profitat de situația prilejuită de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgență; Practică judiciară (3)

h) săvârșirea infracțiunii pentru motive legate de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de același fel, considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte. Practică judiciară (2), Reviste (2)

Efectele circumstanțelor agravante

Art. 78. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (34), Reviste (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) În cazul în care există circumstanțe agravante, se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adăuga un spor până la 2 ani, care nu poate depăși o treime din acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special. Jurisprudență (1), Practică judiciară (11)

(2) Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singură dată, indiferent de numărul circumstanțelor agravante reținute. Practică judiciară (1)

Concursul între cauze de atenuare sau de agravare

Art. 79. - Jurisprudență (17), Practică judiciară (331), Reviste (3), Doctrină (3), Referințe în cărți (2)

(1) Când în cazul aceleiași infracțiuni sunt incidente două sau mai multe dispoziții care au ca efect reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc prin aplicarea succesivă a dispozițiilor privitoare la tentativă, circumstanțe atenuante și cazuri speciale de reducere a pedepsei, în această ordine. Jurisprudență (6), Practică judiciară (45), Reviste (1)

(2) Dacă sunt incidente două sau mai multe dispoziții care au ca efect agravarea răspunderii penale, pedeapsa se stabilește prin aplicarea succesivă a dispozițiilor privitoare la circumstanțe agravante, infracțiune continuată, concurs sau recidivă. Jurisprudență (5), Practică judiciară (43)

(3) Când în cazul aceleiași infracțiuni sunt incidente una sau mai multe cauze de reducere a pedepsei și una sau mai multe cauze de majorare a pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc conform alin. (1), după care limitele de pedeapsă rezultate se majorează conform alin. (2). Jurisprudență (9), Practică judiciară (12), Reviste (1)

Mergi la:
Aplicarea legii penale în timp
Aplicarea legii penale în spațiu
Detențiunea pe viață
Închisoarea
Amenda
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Dispoziții generale
Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante
Renunțarea la aplicarea pedepsei
Amânarea aplicării pedepsei
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Liberarea condiționată

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...