Circumstanțe personale și reale | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiunea - Autorul și participanții -
Circumstanțe personale și reale

Art. 50. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Circumstanțele privitoare la persoana autorului sau a unui participant nu se răsfrâng asupra celorlalți. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Circumstanțele privitoare la faptă se răsfrâng asupra autorului și a participanților numai în măsura în care aceștia le-au cunoscut sau le-au prevăzut. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Exceptând referirea la autor sau participant, absolut necesară pentru a se realiza corelația cu teoria restrictivă asupra noțiunii de autor, noul C. pen. nu aduce modificări de substanță, în raport de C. pen. din 1968, în materia circumstanțelor personale și reale. 
    Circumstanțele sunt împrejurările în care se săvârșește infracțiunea, susceptibile a particulariza fie fapta, fie pe făptuitor. Rolul lor se manifestă în individualizarea sancțiunilor aplicabile participanților la săvârșirea aceleiași fapte. După cum privesc fapta și ambianța acesteia ori pe făptuitor și biografia lui, circumstanțele se împart în reale și personale. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Reglementarea este similară celei din art. 28 C. pen. din 1969.Noua distincție dintre autor și participanții la infracțiune aimpus ca și în cuprinsul art. 50 C. pen.. să se facă referire expres la autor, alături de participant. Doctrina și jurisprudența anterioare își mențin actualitatea. 
    2. Distincția dintre circumstanțele reale și cele personale 
    2.1. Criterii. Împrejurările subsumate fiecăreia dintre cele două categorii sunt, în principiu, delimitate de criteriul legăturii pe care o anumită împrejurare o are cu persoana făptuitorului, urmând ca acelea care au un caracter obiectiv să se răsfrângă asupra autorului și participanților care le-au cunoscut sau prevăzut, iar celelalte, cu caracter personal, să producă efecte numai cu privire la persoana în legătură cu care se regăsesc. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Efectele circumstanțelor personale și ale circumstanțelor reale asupra pedepsei participanților. Efectele circumstanțelor personale și ale celor reale asupra participanților la infracțiune sunt reglementate în art. 50 C. pen., în care se prevede: "(1) Circumstanțele privitoare la persoana autorului sau a unui participant nu se răsfrâng asupra celorlalți. 
   (2) Circumstanțele privitoare la faptă se răsfrâng asupra autorului și a participanților numai în măsura în care aceștia le-au cunoscut sau le-au prevăzut". [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Prin dispozițiile art. 50 NCP se prevede regimul circumstanțelor personale și al celor reale în materie de participație, textul corespondent din Codul penal din 1969 fiind art. 28, față de care s-a adus o completare, prin introducerea explicită a referirii la persoana autorului. 
    În mod constant, în materia participației, teoria penală face distincție între două categorii de circumstanțe (lato sensu), anume cele personale, respectiv cele reale, dată fiind importanța practică a acestei clasificări, după cum afectează răspunderea penală a tuturor participanților sau doar a unora dintre aceștia. Circumstanțele personale sunt stări, situații, calități etc. care rezidă în persoana fiecărui făptuitor, autor sau participant, caracterizându-l din punct de vedere al periculozității sociale pe care o prezintă, subclasificându-se în circumstanțe personale subiective și circumstanțe personale de individualizare. Se înscriu în categoria celor subiective, spre exemplu: circumstanțele legate de poziția psihică pe care s-a situat autorul/participantul; cauzele generale de excludere a infracțiunii, din registrul celor de neimputabilitate, cu efect in personam; alte cauze (de înlăturare a răspunderii penale, de impunitate etc.) dintre acelea de ordin strict personal. Se înscriu în categoria circumstanțelor personale de individualizare, spre exemplu: o anumită calitate a făptuitorului, starea civilă, raporturile cu victima ș.a. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
Recidiva
Condamnări care nu atrag starea de recidivă
Pedeapsa în caz de recidivă
Pluralitatea intermediară
Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni
Autorul și coautorii
Instigatorul
Complicele
Pedeapsa în cazul participanților
Circumstanțe personale și reale
Împiedicarea săvârșirii infracțiunii
Participația improprie
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Durata executării
Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Scopul măsurilor de siguranță
Categoriile măsurilor de siguranță
Reviste:
Scurte observații critice privind unele prevederi ale legii de modificare a Codului penal
Vătămarea fătului
Unele controverse privind infracțiunile de serviciu
Despre (ne)constituționalitatea art. 13^2 din Legea nr. 78/2000
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...