Cazul fortuit | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiunea - Cauzele de neimputabilitate -
Cazul fortuit

Art. 31. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (5)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală al cărei rezultat e consecința unei împrejurări care nu putea fi prevăzută. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 31 noul C. pen. sunt identice cu cele incluse în art. 47 C. pen. din 1968.Singurul element de diferențiere este cel care privește indicarea noii naturi juridice acazului fortuit, „nu este imputabilă” spre deosebire de „nu constituie infracțiune” (folosită în C. pen. din 1968). 
    2. Aplicarea legii în timp. Nu pot apărea dificultăți de aplicare în situații tranzitorii, soluțiile de reglementare din cele două texte comparate fiind asemănătoare. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Reglementarea are corespondent în art. 47 C. pen. din 1969, ale cărui dispoziții le preia. Inclusiv sub aspectul efectelor există identitate, respectiv cazul fortuit produce efecte in rem, prin excepție față de celelalte cauze de imputabilitate, conform art. 23 alin. (2) teza finală C. pen. În acest context, doctrina și jurisprudența anterioare își păstrează valabilitatea. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Potrivit art. 31 din noul Cod penal, având ca titlu marginal, Cazul fortuit: „Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală al cărei rezultat e consecința unei împrejurări ce nu putea fi prevăzută. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Conceptul de caz fortuit 

    Cazul fortuit este reglementat în art. 31 C. pen., în care se prevede: "Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală al cărei rezultat e consecința unei împrejurări care nu putea fi prevăzută". 
    În temeiul acestor dispoziții, cazul fortuit poate fi definit ca acea împrejurare sau eveniment (forță, energie) a cărui intervenție imprevizibilă se suprapune peste acțiunea sau inacțiunea unei persoane, dând naștere unui rezultat pe care făptuitorul nu l-a conceput și nu l-a urmărit(499). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Prin dispozițiile art. 31 NCP sunt preluate prevederile din art. 47 CP 1969 refe­ritoare la cazul fortuit. Legiuitorul a intenționat inițial să renunțe la prevederea acestei cauze de excludere a infracțiunii, apreciind că "reglementarea legală a cazului fortuit nu se justifică, în condițiile în care pentru a înlătura existența infrac­țiunii este suficientă imposibilitatea subiectivă de prevedere (...)"(95), însă această opțiune a fost ulterior abandonată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații
Consimțământul persoanei vătămate
Dispoziții generale
Constrângerea fizică
Constrângerea morală
Excesul neimputabil
Minoritatea făptuitorului
Iresponsabilitatea
Intoxicația
Eroarea
Cazul fortuit
Tentativa
Pedepsirea tentativei
Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului
Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe
Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă
Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Concursul de infracțiuni
Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni
Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
Recidiva
Reviste:
Revizuire
Cauzele justificative și de neimputabilitate în noul Cod penal
Aspecte discutabile și controversate pe marginea prevederilor actuale ale Codului penal
Răspunderea disciplinară a polițiștilor
Lipsa de temei a acțiunii penale. Cazuri
Codul muncii - Art. 247. Abaterile disciplinare (comentariu)
Considerații generale privind răspunderea penală
Excesul neimputabil. Evoluția istorică a conceptului, aspecte de drept comparat și practică judiciară
Răspunderea penală a funcționarilor publici
Uzul și abuzul de drept
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...