Cauzele justificative | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

PARTEA GENERALĂ - Infracțiunea -
CAPITOLUL II
Cauzele justificative

Dispoziții generale

Art. 18. - Practică judiciară (2), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (2)

(1) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există vreuna dintre cauzele justificative prevăzute de lege. Reviste (1)

(2) Efectul cauzelor justificative se extinde și asupra participanților. Reviste (3)

Legitima apărare

Art. 19. - Legislație conexă (1), Jurisprudență (19), Practică judiciară (102), Reviste (9), Doctrină (5), Modele (2), Referințe în cărți (3)

(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită în legitimă apărare. Jurisprudență (11), Practică judiciară (25)

(2) Este în legitimă apărare persoana care săvârșește fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat și injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, dacă apărarea este proporțională cu gravitatea atacului. Jurisprudență (24), Practică judiciară (48), Reviste (5), Doctrină (1)

(3) Se prezumă a fi în legitimă apărare, în condițiile alin. (2), acela care comite fapta pentru a respinge pătrunderea unei persoane într-o locuință, încăpere, dependință ori loc împrejmuit ținând de aceasta, fără drept, prin violență, viclenie, efracție ori alte asemenea modalități nelegale ori în timpul nopții. Jurisprudență (21), Practică judiciară (37), Reviste (2)

Starea de necesitate

Art. 20. - Jurisprudență (16), Practică judiciară (29), Reviste (5), Doctrină (4), Referințe în cărți (2)

(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită în stare de necesitate. Jurisprudență (1), Practică judiciară (8), Reviste (1)

(2) Este în stare de necesitate persoana care săvârșește fapta pentru a salva de la un pericol imediat și care nu putea fi înlăturat altfel viața, integritatea corporală sau sănătatea sa ori a altei persoane sau un bun important al său ori al altei persoane sau un interes general, dacă urmările faptei nu sunt vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce în cazul în care pericolul nu era înlăturat. Jurisprudență (7), Practică judiciară (21), Reviste (2), Doctrină (1)

Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații

Art. 21. - Practică judiciară (3), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (2)

(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală constând în exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligații impuse de lege, cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de aceasta. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (3), Reviste (3)

(2) Este de asemenea justificată fapta prevăzută de legea penală constând în îndeplinirea unei obligații impuse de autoritatea competentă, în forma prevăzută de lege, dacă aceasta nu este în mod vădit ilegală. Reviste (2)

Consimțământul persoanei vătămate

Art. 22. - Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Reviste (6), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârșită cu consimțământul persoanei vătămate, dacă aceasta putea să dispună în mod legal de valoarea socială lezată sau pusă în pericol. Reviste (1)

(2) Consimțământul persoanei vătămate nu produce efecte în cazul infracțiunilor contra vieții, precum și atunci când legea exclude efectul justificativ al acestuia. Reviste (1)

Mergi la:
Principii generale
Aplicarea legii penale
Dispoziții generale
Cauzele justificative
Cauzele de neimputabilitate
Tentativa
Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
Autorul și participanții
Categoriile pedepselor
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Calculul duratei pedepselor
Individualizarea pedepselor
Dispoziții generale

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...