Cauzele de neimputabilitate | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

PARTEA GENERALĂ - Infracțiunea -
CAPITOLUL III
Cauzele de neimputabilitate Reviste (1)

Dispoziții generale

Art. 23. - Practică judiciară (2), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (3)

(1) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă a fost comisă în condițiile vreuneia dintre cauzele de neimputabilitate. Practică judiciară (1)

(2) Efectul cauzelor de neimputabilitate nu se extinde asupra participanților, cu excepția cazului fortuit. Reviste (1), Doctrină (1)

Constrângerea fizică

Art. 24. - Jurisprudență (7), Practică judiciară (15), Reviste (5), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită din cauza unei constrângeri fizice căreia făptuitorul nu i-a putut rezista. Practică judiciară (1)

Constrângerea morală

Art. 25. - Jurisprudență (7), Practică judiciară (16), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită din cauza unei constrângeri morale, exercitată prin amenințare cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia și care nu putea fi înlăturat în alt mod. Jurisprudență (1), Practică judiciară (7)

Excesul neimputabil

Art. 26. - Jurisprudență (19), Practică judiciară (35), Reviste (5), Doctrină (3), Referințe în cărți (2)

(1) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana aflată în stare de legitimă apărare, care a depășit, din cauza tulburării sau temerii, limitele unei apărări proporționale cu gravitatea atacului. Jurisprudență (4), Practică judiciară (8), Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana aflată în stare de necesitate, care nu și-a dat seama, în momentul comiterii faptei, că pricinuiește urmări vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

Minoritatea făptuitorului

Art. 27. - Jurisprudență (5), Practică judiciară (3), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de un minor, care la data comiterii acesteia nu îndeplinea condițiile legale pentru a răspunde penal.

Iresponsabilitatea

Art. 28. - Jurisprudență (21), Practică judiciară (33), Reviste (3), Doctrină (4), Referințe în cărți (2)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-și dea seama de acțiunile sau inacțiunile sale ori nu putea să le controleze, fie din cauza unei boli psihice, fie din alte cauze. Practică judiciară (1)

Intoxicația

Art. 29. - Jurisprudență (19), Practică judiciară (30), Reviste (3), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-și dea seama de acțiunile sau inacțiunile sale ori nu putea să le controleze, din cauza intoxicării involuntare cu alcool sau cu alte substanțe psihoactive. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Practică judiciară (5)

Eroarea

Art. 30. - Jurisprudență (9), Practică judiciară (48), Reviste (3), Doctrină (4), Referințe în cărți (3)

(1) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu cunoștea existența unei stări, situații ori împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei. Jurisprudență (7), Practică judiciară (15), Reviste (2)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și faptelor săvârșite din culpă pe care legea penală le pedepsește, numai dacă necunoașterea stării, situației ori împrejurării respective nu este ea însăși rezultatul culpei. Jurisprudență (1), Practică judiciară (2)

(3) Nu constituie circumstanță agravantă sau element circumstanțial agravant starea, situația ori împrejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o în momentul săvârșirii infracțiunii. Practică judiciară (5), Reviste (1)

(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul necunoașterii unei dispoziții legale extrapenale. Practică judiciară (1), Reviste (2)

(5) Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită ca urmare a necunoașterii sau cunoașterii greșite a caracterului ilicit al acesteia din cauza unei împrejurări care nu putea fi în niciun fel evitată. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Reviste (1)

Cazul fortuit

Art. 31. - Jurisprudență (18), Practică judiciară (47), Reviste (10), Doctrină (4), Referințe în cărți (3)

Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală al cărei rezultat e consecința unei împrejurări care nu putea fi prevăzută. Practică judiciară (1)

Mergi la:
Principii generale
Aplicarea legii penale
Dispoziții generale
Cauzele justificative
Cauzele de neimputabilitate
Tentativa
Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
Autorul și participanții
Categoriile pedepselor
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Calculul duratei pedepselor
Individualizarea pedepselor
Dispoziții generale
Regimul măsurilor de siguranță

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...