Cauzele care înlătură răspunderea penală | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ -
TITLUL VII
Cauzele care înlătură răspunderea penală Reviste (1)

Efectele amnistiei

Art. 152. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Amnistia înlătură răspunderea penală pentru infracțiunea săvârșită. Dacă intervine după condamnare, ea înlătură și executarea pedepsei pronunțate, precum și celelalte consecințe ale condamnării. Amenda încasată anterior amnistiei nu se restituie. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranță și asupra drepturilor persoanei vătămate. Doctrină (1)

Prescripția răspunderii penale

Art. 153. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Prescripția înlătură răspunderea penală. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Prescripția nu înlătură răspunderea penală în cazul infracțiunilor de genocid, contra umanității și de război. Modificări (1), Reviste (3), Doctrină (1)

Termenele de prescripție a răspunderii penale

Art. 154. - Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (4)

(1) Termenele de prescripție a răspunderii penale sunt: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

a) 15 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani; Jurisprudență, Reviste (2)

b) 10 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depășește 20 de ani; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

c) 8 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10 ani; Jurisprudență, Reviste (3)

d) 5 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depășește 5 ani; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6)

e) 3 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii care nu depășește un an sau amenda. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Termenele prevăzute în prezentul articol încep să curgă de la data săvârșirii infracțiunii. În cazul infracțiunilor continue termenul curge de la data încetării acțiunii sau inacțiunii, în cazul infracțiunilor continuate, de la data săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni, iar în cazul infracțiunilor de obicei, de la data săvârșirii ultimului act. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

(3) În cazul infracțiunilor progresive, termenul de prescripție a răspunderii penale începe să curgă de la data săvârșirii acțiunii sau inacțiunii și se calculează în raport cu pedeapsa corespunzătoare rezultatului definitiv produs. Reviste (6)

(4) În cazul infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale, săvârșite față de un minor, termenul de prescripție începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. Dacă minorul a decedat înainte de împlinirea majoratului, termenul de prescripție începe să curgă de la data decesului. Modificări (1), Reviste (2)

Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale

Art. 155. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză. Respingeri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (12), Comentarii expert (3)

(2) După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Întreruperea cursului prescripției produce efecte față de toți participanții la infracțiune, chiar dacă actul de întrerupere privește numai pe unii dintre ei. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Termenele prevăzute în art. 154, dacă au fost depășite cu încă o jumătate, vor fi socotite îndeplinite oricâte întreruperi ar interveni. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (10)

(5) Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face să curgă un nou termen de prescripție a răspunderii penale. Reviste (2)

Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale

Art. 156. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Cursul termenului prescripției răspunderii penale este suspendat pe timpul cât o dispoziție legală sau o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale sau continuarea procesului penal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Prescripția își reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare. Jurisprudență

Lipsa plângerii prealabile

Art. 157. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) În cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată, lipsa acestei plângeri înlătură răspunderea penală. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Fapta care a adus o vătămare mai multor persoane atrage răspunderea penală, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai de către una dintre ele. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Fapta atrage răspunderea penală a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la săvârșirea acesteia, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai cu privire la una dintre acestea. Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(4) În cazul în care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu ori cu capacitatea de exercițiu restrânsă sau o persoană juridică ce este reprezentată de făptuitor, acțiunea penală se poate pune în mișcare și din oficiu. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(5) Dacă persoana vătămată a decedat sau în cazul persoanei juridice aceasta a fost lichidată, înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare din oficiu. Reviste (1)

Retragerea plângerii prealabile

Art. 158. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Retragerea plângerii prealabile poate interveni până la pronunțarea unei hotărâri definitive, în cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de introducerea unei plângeri prealabile. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care plângerea a fost retrasă. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercițiu, retragerea plângerii prealabile se face numai de reprezentanții lor legali. În cazul persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă, retragerea se face cu încuviințarea persoanelor prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(4) În cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de introducerea unei plângeri prealabile, dar acțiunea penală a fost pusă în mișcare din oficiu în condițiile legii, retragerea plângerii produce efecte numai dacă este însușită de procuror. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Împăcarea

Art. 159. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în mișcare a acțiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Împăcarea înlătură răspunderea penală și stinge acțiunea civilă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1), Modele (1)

(3) Împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit și dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1), Modele (1)

(4) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercițiu, împăcarea se face numai de reprezentanții lor legali, iar persoanele cu capacitate de exercițiu restrânsă se pot împăca cu încuviințarea persoanelor prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(5) În cazul persoanei juridice, împăcarea se realizează de reprezentantul său legal sau convențional ori de către persoana desemnată în locul acestuia. Împăcarea intervenită între persoana juridică ce a săvârșit infracțiunea și persoana vătămată nu produce efecte față de persoanele fizice care au participat la comiterea aceleiași fapte. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(6) În cazul în care infracțiunea este săvârșită de reprezentantul persoanei juridice vătămate, dispozițiile art. 158 alin. (4) se aplică în mod corespunzător. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cauze care înlătură răspunderea penală. Retragerea plângerii prealabile. Împăcarea. Deosebiri - Mădălina Moceanu
Potrivit dispozițiilor 159 al. 1 Cod penal împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în mișcare a acțiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres.
În speță aceste condiții nu sunt îndeplinite, întrucât, pe de o parte, punerea în mișcarea acțiunii penale nu s-a făcut din oficiu, ci la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar pe de altă parte, legea nu prevede posibilitatea împăcării în cazul infracțiunilor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată.
[ Mai mult... ]

Comunicat ICCJ din 21 martie 2019 - Decizia nr. 5 în dosarul nr.41/1/2019 - respingere HP - Marian Orzață
În ședința din 21 martie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit a soluționat sesizarea în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțată următoarea soluție:
Decizia nr.5 în dosarul nr.41/1/2019
[ Mai mult... ]

Comunicat Î.C.C.J. din 11 noiembrie 2019 - Decizia nr.25 în dosarul nr.2060/1/2019 - respingere RIL - Marian Orzață
În ședința din 11 noiembrie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, legal constituit în cauză, prin Decizia nr.25 în dosarul nr.2060/1/2019, a respins, ca inadmisibil, recursul în interesul legii declarat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind „interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal privind întreruperea cursului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză, ulterior publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curții Constituționale nr.297 din 26 aprilie 2018”.
Obligatorie, conform dispozițiilor art. 474 alin. (4) din Codul de procedură penală.
[ Mai mult... ]

RIL: Care este data săvârșirii infracțiunii în cazul producerii unei pagube sau realizării unui folos necuvenit? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr. 5/11.02.2019 în dosarul nr.2715/1/2018 ÎCCJ– Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie penală a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință a stabilit că (în interpretarea și aplicarea art. 174, cu referire la art. 154 alin.2 teza I din Codul penal):
„Prin data săvârșirii infracțiunii și, implicit, data de la care începe să curgă termenul de prescripție a răspunderii penale în cazul infracțiunilor simple a căror latură obiectivă implică producerea unei pagube ori realizarea unui folos necuvenit pe o perioadă de timp se înțelege momentul apariției primei pagube ori al obținerii primului folos necuvenit”.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Procedând la un examen comparativ între dispozițiile referitoare la amnistie cuprinse în noul C. pen. și cele ale C. pen. din 1968, constatăm că nu există diferențe esențiale, principiile reglementării vechi regăsindu-se și în conținutul normelor corespondente noi. Remarcăm, totuși, două deosebiri. 
    Prima diferență se referă la înlocuirea expresiei „înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârșită” cu expresia – mai riguroasă –înlătură răspunderea penală pentru infracțiunea săvârșită. Justificarea acestei modificări rezidă în aceea că, pentru a fi incidentă amnistia, în prealabil, trebuie să se constate că fapta săvârșită întrunește conținutul unei infracțiuni. În caz contrar, amnistia nu poate opera, deoarece este lipsită de obiect (I. Pascu, P. Buneci, Noul Cod penal. Partea generală și Codul penal. Partea generală în vigoare. Prezentare comparativă, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 206; M.A. Hotca, în Noul Cod penal comentat, vol. I, p. 743). Dacă fapta nu constituie infracțiune, nu există o problemă a răspunderii penale și, prin urmare, nici a incidenței unei cauze care înlătură răspunderea penală. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Amnistia, alături de prescripția răspunderii penale, lipsa plângerii prealabile, respectiv retragerea acesteia și împăcarea, este o cauză care înlătură răspunderea penală. Actualul Cod penal grupează aceste cauze exclusive de răspundere penală într-un titlu separat (Titlul VII); aceeași abordare vizează și cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei (Titlul VIII – grațierea, prescripția executării pedepsei), precum și pe cele care înlătură consecințele condamnării (Titlul IX – reabilitarea de drept și judecătorească). S-a realizat o reorganizare a Titlului VII din Codul penal anterior care grupa toate aceste cauze, reorganizare justificată de opiniile exprimate în doctrină referitor la natura diferită a acestor cauze, temeiurile diferite care stau la baza incidenței lor (Expunere de motive, pct. 2.39). În contextul actualei sistematizări se impune precizarea că amnistia, în funcție de momentul în care intervine – ante sau postcondamnatoriu – poate fi o cauză de înlăturare a răspunderii penale (atunci când intervine înainte de pronunțarea unei condamnări, ea va paraliza pronunțarea unei pedepse, înlăturând răspunderea penală) sau o cauză care înlătură și executarea pedepsei (intervenind după pronunțarea unei pedepse, amnistia postcondamnatorie va înlătura executarea acelei pedepse, situație care ar putea justifica încadrarea amnistiei postcondamnatorii în rândul cauzelor de înlăturare a executării, alături de grațiere ori prescripția executării). Aceste particularități sunt prevăzute de primele două fraze ale art. 152 alin. (1) C. pen.. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Noțiunea de "amnistie" 

    Amnistia(782) este un act de clemență acordat prin lege organică în temeiul unor considerente social-politice și de politică penală, prin care se înlătură răspunderea penală, executarea pedepsei și alte consecințe ale condamnării, pentru infracțiuni săvârșite până la data apariției legii de amnistie. 
    Această uitare a infracțiunilor săvârșite într-o anumită perioadă de timp este dictată de rațiuni de politică penală superioare celor care ar fi legitimat reacția coercitivă a societății împotriva infractorilor, considerându-se mai utilă și mai eficientă, sub raportul realizării scopurilor politicii penale, înlăturarea incidenței legii penale față de infracțiunile săvârșite până la intrarea în vigoare a actului de amnistie. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Prin dispozițiile acestui articol se reglementează amnistia, din punct de vede­re al efectelor (și al limitelor efectelor) acestei instituții juridico-penale, act de clemență al forului legiuitor (Parlamentul României), care se acordă prin lege orga­nică [art. 73 alin. (3) lit. i) din Constituție], prin care se înlătură răspunderea penală și, în unele cazuri, (și) executarea pedepsei pronunțate, precum și celelalte consecin­țe ale condamnării, pentru infracțiuni comise anterior momentului adoptării/apariției sale (data intrării în vigoare sau altă dată indicată în cuprinsul actului de amnistie). Se păstrează în general o reglementare asemănătoare Codului penal din 1969 (art. 119), operând unele modificări, prin fixarea precisă a obiectului amnistiei - infracțiunea comisă -, cât și o restrângere a limitelor sale în raport de sancțiunile aplicabile persoanelor fizice infractori minori. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
§1. Noțiunea de "amnistie" 

    Amnistia(782) este un act de clemență acordat prin lege organică în temeiul unor considerente social-politice și de politică penală, prin care se înlătură răspunderea penală, executarea pedepsei și alte consecințe ale condamnării, pentru infracțiuni săvârșite până la data apariției legii de amnistie. 
    Această uitare a infracțiunilor săvârșite într-o anumită perioadă de timp este dictată de rațiuni de politică penală superioare celor care ar fi legitimat reacția coercitivă a societății împotriva infractorilor, considerându-se mai utilă și mai eficientă, sub raportul realizării scopurilor politicii penale, înlăturarea incidenței legii penale față de infracțiunile săvârșite până la intrarea în vigoare a actului de amnistie. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Legea penală și limitele ei de aplicare
Infracțiunea
Pedepsele
Măsurile de siguranță
Minoritatea
Răspunderea penală a persoanei juridice
Cauzele care înlătură răspunderea penală
Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
Cauzele care înlătură consecințele condamnării
Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală
Infracțiuni contra persoanei
Infracțiuni contra patrimoniului
Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat
Infracțiuni contra înfăptuirii justiției
Infracțiuni de corupție și de serviciu
Infracțiuni de fals
Infracțiuni contra siguranței publice
Reviste:
Evidențierea noutăților aduse de reglementarea instituției prescripției în noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile
Existența unei boli cu caracter cronic și ireversibil care îl împiedică pe inculpat să participe la proces. Prescripția specială a răspunderii penale/Existence of a chronic and irreversible disease preventing the defendant from participating in the trial. Special limitation period for criminal liability
De lege lata, există cauze de întrerupere a termenului prescripției răspunderii penale?
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
Despre claritate și obscuritate normativă în materia conținutului infracțiunii atunci când se reglementează tendințe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal
De ce retragerea plângerii prealabile duce la încetarea procesului penal în cazul lovirilor sau a altor violențe în familie?
Este medierea o cauză sui-generis de înlăturare a răspunderii penale?
Numirea unui curator special în cazul săvârșirii infracțiunii de folosire a bunurilor sau creditului societății în scop contrar intereselor acesteia
Medierea – proces restaurativ în cauzele cu minori
Violarea de domiciliu. Legea penală mai favorabilă (Curtea de Apel Brașov, decizia nr. 21/A/2014) - comentariu
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Cerere de continuare a procesului penal.
Declarație de împăcare a părților.
Sentință de încetare a procesului penal
Cerere de înlăturare sau modificare a pedepsei.
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 9/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală, prin Încheierea din 21 ianuarie 2015 pronunțată în Dosarul nr. 9.018/4/2014 (număr în format vechi 3.969/2014)
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 297/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal
Decizia nr. 508/2014 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal
Legislație conexă :
Convenția privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanității și a crimelor de război din 25.01.1974 *)
Convenția asupra imprescriptibilității crimelor de război și a crimelor contra umanității, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 26 noiembrie 1968 (Rezoluția 2391/XXIII)*)
;
se încarcă...