Categoriile pedepselor | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Pedepsele -
CAPITOLUL I
Categoriile pedepselor

Pedepsele principale

Art. 53. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3)

Pedepsele principale sunt:

a) detențiunea pe viață; Jurisprudență

b) închisoarea; Jurisprudență

c) amenda. Jurisprudență

Pedeapsa accesorie

Art. 54. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării unor drepturi, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei privative de libertate.

Pedepsele complementare

Art. 55. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Pedepsele complementare sunt: Jurisprudență

a) interzicerea exercitării unor drepturi; Jurisprudență, Reviste (1)

b) degradarea militară;

c) publicarea hotărârii de condamnare. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. a păstrat aceleași trei categorii de pedepse principale pe care le prevedea și C. pen. din 1968, anume detențiunea pe viață, închisoarea și amenda. 
    S-a renunțat la definirea pedepsei și ascopului acesteia, așa cum proceda art. 52 C. pen. din 1968.Limitele generale ale pedepselor principale ale închisorii și amenzii sunt indicate în art. 60 și, respectiv, art. 61 noul C. pen.. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ 
    1.1.Pedepsele principale. Codul penal în vigoare menține aceleași categorii de pedepse ca și Codul din 1969: pedepse principale, pedepse complementare și pedepse accesorii. Pedepsele principale au aceeași natură ca și cele prevăzute de reglementarea anterioară (detențiunea pe viață, închisoarea și amenda), iar ca limite generale pedeapsa închisorii reia dispozițiile Codului anterior (15 zile - 30 ani). În cazul pedepsei amenzii limitele generale prevăzute de Codul penal din 1969 erau de la 100 la 50.000 lei. În cazul amenzilor stabilite definitiv sub imperiul Codului anterior, aplicarea obligatorie alegii penale mai favorabile se face prin compararea amenzii aplicate cu suma ce rezultă din prevederile art. 61 alin. (2) și (4) C. pen.., prin utilizarea unui cuantum de referință pentru ozi-amendă în sumă de 150 lei. Dispozițiile se aplică în mod corespunzător și amenzilor definitive stabilite pentru persoane juridice, în acest caz cuantumul de referință pentru ozi-amendă, utilizat pentru aplicarea prevederilor art. 137 alin. (2) și (4) C. pen.., fiind de 2.000 lei (art. 13 din Legea nr. 187/2012). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În dreptul penal român, pedepsele principale pentru persoana fizică sunt deten­țiunea pe viață, închisoarea și amenda. Ele pot fi aplicate singure sau înso­țite de pedeapsa accesorie ori de pedepse complementare. Spre deosebire de reglementarea anterioară (art. 53 pct. 1 CP 1969), art. 53 NCP enumeră pedepsele principale fără a mai arăta, în cazul închisorii și al amenzii, limitele generale, ele fiind specificate în secțiunile pe care noul cod le dedică acestor pedepse. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. a păstrat aceleași trei categorii de pedepse principale pe care le prevedea și C. pen. din 1968, anume detențiunea pe viață, închisoarea și amenda. 
    S-a renunțat la definirea pedepsei și ascopului acesteia, așa cum proceda art. 52 C. pen. din 1968.Limitele generale ale pedepselor principale ale închisorii și amenzii sunt indicate în art. 60 și, respectiv, art. 61 noul C. pen.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În dreptul penal român, pedepsele principale pentru persoana fizică sunt deten­țiunea pe viață, închisoarea și amenda. Ele pot fi aplicate singure sau înso­țite de pedeapsa accesorie ori de pedepse complementare. Spre deosebire de reglementarea anterioară (art. 53 pct. 1 CP 1969), art. 53 NCP enumeră pedepsele principale fără a mai arăta, în cazul închisorii și al amenzii, limitele generale, ele fiind specificate în secțiunile pe care noul cod le dedică acestor pedepse. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Principii generale
Aplicarea legii penale
Dispoziții generale
Cauzele justificative
Cauzele de neimputabilitate
Tentativa
Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
Autorul și participanții
Categoriile pedepselor
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Calculul duratei pedepselor
Individualizarea pedepselor
Dispoziții generale
Regimul măsurilor de siguranță
Regimul răspunderii penale a minorului
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Regimul măsurilor educative privative de libertate
Dispoziții comune
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală
19. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Interzicerea exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca pedeapsă accesorie
RIL: Aplicarea pedepselor accesorii sunt posibile în cazul dispunerii unei soluții de condamnare la pedeapsa amenzii?
Interdicția instituită de art. 3 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, raportat la pedepsele principale aplicabile persoanei fizice și la faza de investigație pentru pregătirea procesului penal
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
CCR: Se încalcă dreptul la un proces echitabil?
Amenda contravențională și amenda penală
Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice (I)
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 65 alin. (3) din Codul penal și anume că aplicarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și d) - o) din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă de instanță ca pedeapsă complementară, nu este posibilă în cazul dispunerii unei soluții de condamnare la pedeapsa amenzii
Săvârșirea infracțiunii de luare de mită. Achitarea inculpaților pentru faptele săvârșite ca urmare a provocării active din partea investigatorilor sub acoperire. Antrenare răspundere penală numai pentru faptele comise fără intervenția investigatorilor. Reținere circumstanțe atenuante. Suspendare executare pedeapsă
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Legislație conexă :
Codul Muncii din 2003
;
se încarcă...