Categoriile măsurilor de siguranță | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Măsurile de siguranță - Dispoziții generale -
Categoriile măsurilor de siguranță

Art. 108. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4), Modele (1)

Măsurile de siguranță sunt:

a) obligarea la tratament medical; Jurisprudență, Reviste (1)

b) internarea medicală; Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

c) interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii; Jurisprudență, Reviste (3)

d) confiscarea specială. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Obligarea la tratament medical - Mădălina Moceanu
Obligarea la tratament medical se poate lua pentru o persoană care prezintă pericol pentru societate din cauza unei boli (inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool sau de alte substanțe psihoactive).
Respectiva măsură de siguranță poate fi luată până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol, indiferent dacă s-a aplicat și o pedeapsă sau nu.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Echivalentul art. 108 noul C. pen. este art. 112 C. pen. din 1968.Din compararea celor două texte normative se observă că în reglementarea actuală au fost calificate drept pedepse complementare oparte dintre sancțiunile care în C. pen. din 1968 erau circumscrise materiei măsurilor de siguranță. Este vorba, în concret, despre: interzicerea de ase afla în anumite localități, expulzarea străinilor și interdicția de areveni în locuința familiei pe operioadă determinată. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Precedent legislativ și situații tranzitorii. Art. 108 stabilește sistemul și natura măsurilor de siguranță. Noul Cod penal a menținut măsurile cu caracter medical (obligarea la tratament medical și internarea medicală), interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii și confiscarea cu cele două forme, specială și extinsă. 
    În Expunerea de motive s-a arătat că măsurile de siguranță referitoare la interzicerea de a se afla în anumite localități, expulzarea străinilor, interdicția de a reveni în locuința familiei pe o perioadă determinată, existente în Codul penal anterior, au fost trecute în rândul pedepselor complementare (art. 66). Potrivit art. 67 C. pen.., pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda și instanța constată necesitatea sa față de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana infractorului. Legiuitorul a considerat că astfel se completează eficient represiunea directă realizată prin aplicarea pedepsei principale. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Dispozițiile privitoare la măsurile de siguranță erau prevăzute în Titlul VI din Partea generală a Codului penal anterior, în doua capitole: primul capitol (art. 111-112) se ocupa de aspectele generale ale măsurilor de siguranță, iar al doilea (art. 113-1182) stabilea conținutul și regimul fiecărei măsuri de siguranță în parte. 
    Codul penal actual consacră măsurilor de siguranță întreg Titlul IV al Părții generale, structurat pe două capitole. În primul capitol al acestui titlu legea prevede, în art. 107, scopul și principiile de reglementare și de luare a măsurilor de siguranță, iar în art. 108 sunt enumerate categoriile măsurilor de siguranță. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Textul de lege enumeră categoriile măsurilor de siguranță. În comparație cu art. 112 CP 1969, în noua reglementare s-a renunțat la unele dintre măsurile de sigu­ranță, acestea fiind reglementate în prezent ca pedepse complementare și acce­sorii. Astfel, interzicerea de a se afla în anumite localități, expulzarea străinilor sau interdicția de a reveni în locuința familiei pe o perioadă determinată sunt în prezent prevăzute de art. 66 NCP, legiuitorul accentuând astfel caracterul lor punitiv. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Circumstanțe personale și reale
Împiedicarea săvârșirii infracțiunii
Participația improprie
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Durata executării
Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Scopul măsurilor de siguranță
Categoriile măsurilor de siguranță
Obligarea la tratament medical
Internarea medicală
Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
Confiscarea specială
Limitele răspunderii penale
Consecințele răspunderii penale
Măsurile educative
Referatul de evaluare
Stagiul de formare civică
Supravegherea
Reviste:
Camera preliminară. Cine poate propune luarea măsurii de siguranță a obligării la tratament medical/internare medicală?
Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 22/1969 în sensul stabilirii efectelor juridice și a implicațiilor procedurale ale interdicției legale exprese prevăzute de textul indicat, în cazul în care condamnarea penală definitivă a salariatului cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere intervine în timpul derulării unui contract de muncă, ce presupune exercitarea atribuțiilor de gestionar
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea art. 112 lit. d) din Codul penal anterior raportat la art. 288 alin. (1) din Codul penal actual, în sensul de a se stabili dacă prin modul în care a fost reglementată fapta de încălcare a interdicției de a se afla în anumite localități, aplicată în perioada de activitate a Codului penal anterior, cu titlu de măsură de siguranță, și modul în care a fost reglementată aceeași faptă de încălcare a interdicției de a se afla în anumite localități, însă cu titlu de pedeapsă complementară, ca efect al intrării în vigoare a Codului penal actual, s-au schimbat condițiile de tipicitate în raport de norma actuală de incriminare în vigoare la data comiterii activității infracționale în cauză
Despre neconstituționalitatea prevederilor art. 112^1 din Codul penal din 2009 și a art. 118 din Codul penal din 1969
ÎCCJ: Cum trebuie procedat în cazul unui concurs de infracțiuni între infracțiunea de evaziune fiscală și cea de spălarea banilor?
Modificări la Codul penal în privința minorilor. Ce drepturi noi vor avea copiii suspectați
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 și art. 9 din Legea nr. 241/2005 în sensul stabilirii dacă, în ipoteza concursului de infracțiuni dintre infracțiunea de evaziune fiscală și infracțiunea de spălare a banilor, se impune luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale a sumelor de bani ce au făcut obiectul infracțiunii de spălare a banilor și care provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală concomitent cu obligarea inculpaților la plata sumelor reprezentând obligații fiscale datorate statului ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă obligația inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. (2) lit. i) din Codul de procedură penală, constituie o suspendare a exercitării dreptului de a conduce și întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii prevăzute de art. 335 alin. (2) din Codul penal
Abuz în serviciu. Subiect activ calificat psihologul cu drept de liberă practică ce elaborează avizul psihologic necesar înscrierii la școala de șoferi
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Hotărâre conform art. 315 alin. (2) lit. c) C. proc. pen., în cazul sesizării judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare a măsurii de siguranță a confiscării speciale
Legislație conexă :
Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
;
se încarcă...