Calculul timpului | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală -
Calculul timpului

Art. 186. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3)

(1) La calcularea timpului ziua se socotește de 24 de ore, săptămâna de 7 zile, iar anul de 12 luni. Luna și anul se socotesc împlinite cu o zi înainte de ziua corespunzătoare datei de la care au început să curgă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Dacă limita de pedeapsă este exprimată într-un termen pe luni care nu este divizibil cu fracția de majorare sau reducere ce ar urma să se aplice, fracția se va aplica asupra termenului transformat în zile, după care durata obținută se transformă în luni. În acest caz, luna se socotește de 30 de zile și se iau în calcul doar zilele întregi rezultate din aplicarea fracției.

(3) În cazul limitelor de pedeapsă exprimate în ani se aplică în mod corespunzător dispozițiile alin. (2), transformarea făcându-se între ani și luni. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În noua reglementare, formularea este relativ diferită, noul C. pen. acoperind mult mai multe ipoteze de aplicare. 
    Dintre deosebiri, prima este aceea privitoare la procedeul efectiv la care calculul timpului se va raporta, și anume, s-a adăugat și raportarea la anul de 12 luni. Ca urmare a unor modalități noi de majorare sau reducere a pedepsei, cu o anumită fracție, legiuitorul a considerat necesar să prevadă explicit operațiunea practică de calcul al pedepselor în asemenea situații, evitând astfel soluțiile greșite la care s-ar fi putut ajunge în momentul individualizării efective a pedepsei. Astfel că, dacă limita de pedeapsă este exprimată într-un termen pe luni care nu este divizibil cu fracția de majorare sau de reducere ce ar urma să se aplice, fracția se va aplica asupra termenului transformat în zile, după care durata obținută se transformă în luni. În acest caz, luna se socotește de 30 de zile și se iau în calcul doar zilele întregi rezultate din aplicarea fracției. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Precedent legislativ. Sunt menținute dispozițiile Codului penal anterior (art. 154 C. pen. din 1969), fiind completate cu explicații referitoare la calculul timpului în cazurile de majorare sau reducere a pedepsei cu o fracție. 
    Textul are relevanță în ceea ce privește concursul de infracțiuni [art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen..], circumstanțele atenuante [art. 76 alin. (1) C. pen..], faptele care au produs consecințe deosebit de grave [art. 309 C. pen..]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Articolul 186 NCP are echivalent (parțial) în art. 154 CP 1969, a cărui dispoziție unică a fost preluată (cu o adăugare) în cuprinsul actualului alin. (1), prevederea legală fiind suplimentată prin introducerea normelor din alin. (2) și (3) (element de noutate). Sunt astfel stabilite regulile de calculare substanțială a timpului, incidente (doar) în raport de dreptul penal material. Separat, aspectele corespunzătoare interesând însă în materie de procedură penală sunt reglementate în codificarea specifică domeniului procesual-penal: noul Cod de procedură penală(462). În ceea ce privește unele instituții cu dublă natură juridică în materie penală (spre exemplu, instituția plângerii prealabile) care leagă producerea unor efecte specifice de un anumit termen (art. 296 NCPP - termenul de introducere a plângerii prealabile), apreciem că, dat fiind caracterul special al acestora din punct de vedere al modului de calculare a timpului, ele urmează regimul stabilit de legea procesual penală. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Public
Membru de familie
Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Arme
Instrument de plată electronică
Sistem informatic și date informatice
Exploatarea unei persoane
Consecințe deosebit de grave
Faptă săvârșită în public
Timp de război
Calculul timpului
Pedeapsă prevăzută de lege
Nedenunțarea
Omisiunea sesizării
Inducerea în eroare a organelor judiciare
Favorizarea făptuitorului
Tăinuirea
Obstrucționarea justiției
Influențarea declarațiilor
Mărturia mincinoasă
Răzbunarea pentru ajutorul dat justiției
Reviste:
Umanismul dreptului penal în materia pedepselor și măsurilor preventive
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
Despre pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei
îCCJ: Din nou despre primul termen al recidivei
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2019
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 43 alin. (1) și (5) din Codul penal, în sensul de a se stabili dacă pentru pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei, prin pedeapsă "executată sau considerată ca executată" se are în vedere pedeapsa astfel recalculată urmare a aplicării art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 sau durata pedepsei aplicată anterior prin hotărârea definitivă de condamnare calculată conform dispozițiilor art. 71 din Codul penal raportat la art. 186 din Codul penal
Contrabanda - afacere sau spargere?
Contrabanda - afacere sau spargere?
Calculul termenelor prescripției răspunderii penale ioan-paul chiș
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...