Calculul termenului de reabilitare | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Cauzele care înlătură consecințele condamnării -
Calculul termenului de reabilitare

Art. 167. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1)

(1) Termenele prevăzute în art. 165 și art. 166 se socotesc de la data când a luat sfârșit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Pentru cei condamnați la pedeapsa amenzii, termenul curge din momentul în care amenda a fost achitată integral sau executarea ei s-a stins în orice alt mod. Jurisprudență

(3) În caz de grațiere totală sau de grațiere a restului de pedeapsă, termenul curge de la data actului de grațiere, dacă la acea dată hotărârea de condamnare era definitivă, sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, dacă actul de grațiere se referă la infracțiuni în curs de judecată. Jurisprudență

(4) În caz de suspendare sub supraveghere a executării pedepsei, termenul curge de la data împlinirii termenului de supraveghere. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) În cazul condamnărilor succesive, termenul de reabilitare se calculează în raport cu pedeapsa cea mai grea și curge de la data executării ultimei pedepse. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Modul de calcul al termenelor de reabilitare s-a păstrat nemodificat față de C. pen. din 1968, noul C. pen. adăugând și consacrând explicit o serie de reguli unanim admise de doctrină și practica judiciară. 
    Astfel, termenele curg de la data când aluat sfârșit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris. Pedeapsa închisorii este considerată executată din ziua în care condamnatul afost pus în libertate de la locul de deținere. Dacă durata pedepsei aplicate prin hotărâre definitivă este mai mică sau egală cu durata privării de libertate prin arest la domiciliu sau arestare preventivă, aceasta se deduce conform art. 72 noul C. pen., astfel că termenul de reabilitare curge din ziua rămânerii definitive ahotărârii de condamnare. Atunci când condamnatul este liberat condiționat, pedeapsa se consideră executată la expirarea termenului de supraveghere (art. 106 noul C. pen.), astfel că termenul de reabilitare curge de la acest moment, și nu din cel al liberării condiționate. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Art. 167 alin. (1) C. pen.., preluând dispoziția art. 136 alin. (1) C. pen. din 1969, menține momentul inițial, respectiv data de la care începe să se socotească termenul de reabilitare ca fiind aceea când a luat sfârșit executarea pedepsei principale sau data la care aceasta s-a stins prin prescripția executării pedepsei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Ca regulă generală, termenele de reabilitare (indiferent de formă) se socotesc de la data executării sau stingerii în alt mod a executării pedepsei, altfel spus, din momentul în care pedeapsa a fost executată sau considerată ca fiind executată în modurile prevăzute de lege. Stă în preocuparea legiuitorului fixarea datei de la care se calculează termenul de reabilitare, constatând astfel că, prin conținutul normativ al art. 167 NCP - într-o privire comparativă asupra textului corespondent din Codul penal din 1969 (art. 136) -, are loc menținerea unor dispoziții, dar și apariția unor completări în materie (în sensul comentariilor din doctrina anterioară, cât și al unor soluții de ordin practic), după cum și introducerea unei noi soluții, ce reflectă o viziune diferită a noului legiuitor. Astfel, alin. (1) și (2) [corespondent: art. 136 alin. (1) și (2) CP 1969] reproduc normele anterioare în privința datei de debut al termenelor de reabilitare, care se socotesc de la data când a luat sfârșit executarea pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris, iar în cazul amenzii, de la data achitării integrale sau a executării în orice alt mod. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Lipsa plângerii prealabile
Retragerea plângerii prealabile
Împăcarea
Efectele grațierii
Prescripția executării pedepsei
Termenele de prescripție a executării pedepsei
Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Reabilitarea de drept
Reabilitarea judecătorească
Calculul termenului de reabilitare
Condițiile reabilitării judecătorești
Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Anularea reabilitării
Dispoziții generale
Legea penală
Săvârșirea unei infracțiuni
Funcționar public
Public
Membru de familie
Reviste:
Evaziunea fiscală organizată
Constituirea unui grup infracțional organizat
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal prin raportare la dispozițiile art. 169 din Codul penal, stabilindu-se dacă intervenirea reabilitării sau împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana unui inculpat condamnat anterior definitiv pentru o infracțiune de omor sau tentativă la infracțiunea de omor împiedică reținerea agravantei prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal, în cazul comiterii unei noi infracțiuni de omor sau tentative la infracțiunea de omor
Efectele liberării condiționate
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2018
Instituția reabilitării în legislația și practica judiciară a ultimelor cinci decenii
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Cerere de reabilitare judecătorească.
;
se încarcă...