Calculul duratei măsurilor educative | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Minoritatea - Regimul măsurilor educative privative de libertate -
Calculul duratei măsurilor educative

Art. 127. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

În cazul măsurilor educative privative de libertate, dispozițiile art. 71-73 se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 127 noul C. pen. nu au corespondent în reglementarea anterioară. Ele completează regimul măsurilor educative privative de libertate, prevăzând modul de calculare, data de la care se socotește începută măsura educativă privativă de libertate, ziua în care încetează, precum și regulile referitoare la computare (C. Bulai, în Explicații preliminare ale noului Cod penal, vol. II, p. 358). Astfel, durata executării măsurii educative privative de libertate se socotește din ziua în care condamnatul aînceput executarea hotărârii definitive de condamnare. Ziua în care începe executarea măsurii educative și ziua în care încetează se socotesc în durata executării. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Deducerea prevenției privative de libertate din sancțiunea aplicată este o dispoziție constantă în legislația penală, având anterior corespondent în art. 88 C. pen. din 1969. 
    Calculul duratei măsurii educative privative de libertate se realizează în aceleași condiții cu calculul duratei pedepsei. 
    În cazul înlocuirii pedepsei închisorii executabilă, aplicată în baza Codului penal din 1969 pentru infracțiuni comise în timpul minorității, cu măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o perioadă egală cu durata pedepsei închisorii partea executată din pedeapsa închisorii, precum și durata reținerii și arestării preventive se deduc din durata măsurii educative a internării în centrul de detenție (art. 21 din Legea nr. 187/2012). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Potrivit art. 127 C. pen., în cazul măsurilor educative privative de libertate, dispo­zițiile art. 71-73 C. pen. privind durata executării pedepsei, computarea duratei măsurilor privative de libertate și computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării se aplică în mod corespunzător. 
    Raportat la art. 72 alin. (1) C. pen., perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade din durata măsurii educative privative de libertate. Scăderea se face și atunci când persoana a fost urmărită sau judecată, în același timp ori în mod separat, pentru mai multe infracțiuni concurente, chiar dacă a fost sancționată pentru o altă faptă decât cea care a determinat dispunerea măsurii preventive. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Deși natura măsurilor educative este diferită de cea a pedepselor penale, calculul duratei acestora este se face după aceleași reguli. Textul de lege analizat reprezintă o normă de trimitere la dispozițiile art. 71-73 NCP, care reglementează durata executării pedepselor, precum și computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate, executate atât în țară, cât și în afara țării. Regulile respective se aplică în mod corespunzător și măsurilor educative privative de libertate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Stagiul de formare civică
Supravegherea
Consemnarea la sfârșit de săptămână
Asistarea zilnică
Obligații ce pot fi impuse minorului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Internarea într un centru educativ
Internarea într un centru de detenție
Schimbarea regimului de executare
Calculul duratei măsurilor educative
Efectele cauzelor de atenuare și agravare
Pluralitatea de infracțiuni
Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității
Prescripția răspunderii penale a minorilor
Prescripția executării măsurilor educative
Efectele măsurilor educative
Minorul devenit major
Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice
Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
Reviste:
ÎCCJ: Sistemul sancționator în cazul concursului de infracțiuni comise de minori
Regimul răspunderii penale a minorului
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...