Avertismentul | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Individualizarea pedepselor - Renunțarea la aplicarea pedepsei -
Avertismentul

Art. 81. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Când dispune renunțarea la aplicarea pedepsei, instanța aplică infractorului un avertisment. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Avertismentul constă în prezentarea motivelor de fapt care au determinat renunțarea la aplicarea pedepsei și atenționarea infractorului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) În caz de concurs de infracțiuni se aplică un singur avertisment. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Având în vedere noutatea reglementării instituției în noul C. pen., pe cale de consecință nici dispozițiile art. 81 nu își găsesc corespondent în reglementarea anterioară. 
    Art. 81 noul C. pen. stabilește măsura aplicabilă infractorului în cazul în care instanța dispune renunțarea aplicării pedepsei, respectiv dispunerea de către instanța de judecată aunui singur avertisment (chiar și în cazul concursului de infracțiuni) [a se vedea, mutatis mutandis, Decizia I.C.C.J. nr. XXXV/2006 (M.Of. nr. 368 din 30 mai 2007), prin care aadmis recursul în interesul legii și astabilit faptul că, în aplicarea dispozițiilor art. 181 C. pen. din 1968, în cazul săvârșirii de către aceeași persoană aunor fapte concurente care, în accepțiunea textului de lege menționat, nu prezintă gradul de pericol social al unor infracțiuni, se va aplica osingură sancțiune cu caracter administrativ, conform dispozițiilor art. 91 C. pen. din 1968]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Avertismentul constă în prezentarea motivelor de fapt care au determinat renunțarea la aplicarea pedepsei și atenționarea infractorului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni. 
    Persoana față de care s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei nu este supusă niciunei decăderi, interdicții sau incapacități ce ar putea decurge din infracțiunea săvârșită. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Renunțarea la aplicarea pedepsei este reglementată în art. 80, art. 81 și art. 82 C. pen. Potrivit acestor dispoziții, aceasta constă în dreptul recunoscut instanței de judecată de a renunța definitiv la stabilirea și aplicarea unei pedepse pentru o persoană găsită vinovată de comiterea unei infracțiuni, pentru îndreptarea căreia, ținând seama de infracțiunea săvârșită, de persoana infractorului și de conduita avută de acesta anterior și ulterior comiterii faptei, este suficientă aplicarea unui avertisment, deoarece stabilirea, aplicarea sau executarea unei pedepse ar risca să producă mai mult rău decât să ajute la recuperarea inculpatului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Când instanța renunță la aplicarea pedepsei, va aplica infractorului, obligatoriu, un avertisment, care va cuprinde motivele de fapt, concrete, care au fost avute în vedere pentru a nu fi aplicată pedeapsa. De asemenea, avertismentul va mai cu­prinde și atragerea atenției infractorului cu privire la comportamentul său viitor, precum și la consecințele pe care le va suporta dacă va mai săvârși noi infracțiuni. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Degradarea militară
Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Circumstanțe atenuante
Efectele circumstanțelor atenuante
Circumstanțe agravante
Efectele circumstanțelor agravante
Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei
Avertismentul
Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Condițiile amânării aplicării pedepsei
Termenul de supraveghere
Măsurile de supraveghere și obligațiile
Supravegherea
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Revocarea amânării aplicării pedepsei
Anularea amânării aplicării pedepsei
Efectele amânării aplicării pedepsei
Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Reviste:
Renunțare la aplicarea pedepsei. Condiții de aplicare. Conducerea fără permis a unui ATV, pe o distanță de 500 metri, justifică aplicarea instituției
STUDIU DE CAZ: Se poate renunța la aplicarea unei pedepse în cazul conducerii fără permis?
CCR a motivat decizia sa referitoare la neconstituționalitatea prevederilor legale prin care procurorul putea renunța în anumite cazuri la urmărirea penală
Individualizarea aplicării și executării pedepselor. Aspecte pro și contra
Legea penală mai favorabilă în cazul renunțării la aplicarea pedepsei
Acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității - Comentariu (C.A. Galați, S. pen. - decizia nr. 352/A/2014)
Amânarea aplicării pedepsei reprezintă legea penală mai favorabilă din perspectiva în care nu implică anularea permisului de conducere
Renunțarea la aplicarea pedepsei. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Studiu de caz privind infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 în jurisprudența Curții de apel Alba Iulia
STUDIU DE CAZ: Acordul de recunoaștere a vinovăției și modalitatea de executare a pedepsei
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentință de renunțare la aplicarea unei pedepse
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
;
se încarcă...