Art 99 Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Liberarea condiționată - Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață -
Art. 99. -
Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Liberarea condiționată în cazul detențiunii pe viață poate fi dispusă, dacă: Doctrină (1)

a) cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detențiune; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) cel condamnat a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei; Jurisprudență

c) cel condamnat a îndeplinit integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească; Jurisprudență

d) instanța are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat și se poate reintegra în societate. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiționate și atenționarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune, dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori dacă nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

(3) De la data liberării condiționate, condamnatul este supus unui termen de supraveghere de 10 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Liberarea condiționată constă în punerea în libertate a condamnatului din executarea unei pedepse cu închisoarea ori detențiunea pe viață înainte de executarea în întregime a pedepsei privative de libertate la care a fost condamnat, printr-o hotărâre definitivă a instanței de judecată, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. 
    În măsura în care persoana respectă toate măsurile de supraveghere și obligațiile impuse de instanța de judecată și nu săvârșește din nou o infracțiune descoperită până la expirarea termenului de supraveghere, pedeapsa se consideră executată. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Capitolul VIII (intitulat „Liberarea condiționată”) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, este format din 3 articole referitoare la liberarea condiționată, redate în continuare. 
    Art. 95. Condițiile de acordare a liberării condiționate. Persoana condamnată poate fi liberată condiționat înainte de executarea în întregime a pedepsei privative de libertate, dacă îndeplinește condițiile prevăzute la art. 99 sau, după caz, la art. 100 C. pen.. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Codul penal în vigoare reglementează instituția liberării condiționate în Titlul III "Pedepsele", Capitolul V "Individualizarea pedepselor", Secțiunea a 6-a "Liberarea condiționată", art. 99-106. 
    O examinare comparativă a dispozițiilor prin care se reglementează liberarea condiționată în Codul penal în vigoare și a celor cuprinse în Codul penal anterior pune în evidență deosebiri, pe de o parte, în ceea ce privește sistematizarea acestora, iar, pe de altă parte, referitoare la conținutul lor. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În cazul detențiunii pe viață, liberarea condiționată poate fi acordată de către instanță dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute în primul alineat: exe­cutarea efectivă a 20 de ani din pedeapsă, conduita bună în timpul acestei exe­cutări, executarea obligațiilor civile și existența convingerii instanței că per­soana condamnată s-a îndreptat și se poate reintegra în societate. Hotărârea jude­cătorească prin care se acordă liberarea condiționată trebuie să conțină motivele concrete care au format convingerea instanței, precum și avertizarea condamnatului cu privire la comportamentul său viitor și la consecințele pe care le va suporta dacă va mai săvârși noi infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu își va îndeplini obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere, termen­ care este de 10 ani. Liberarea condiționată nu este însă un drept al persoanei condamnate; chiar dacă sunt îndeplinite toate condițiile menționate, acordarea ei nu este obligatorie, ci este lăsată la latitudinea instanței de judecată, ca un mijloc de individualizare a executării pedepsei detențiunii pe viață. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Codul penal în vigoare reglementează instituția liberării condiționate în Titlul III "Pedepsele", Capitolul V "Individualizarea pedepselor", Secțiunea a 6-a "Liberarea condiționată", art. 99-106. 
    O examinare comparativă a dispozițiilor prin care se reglementează liberarea condiționată în Codul penal în vigoare și a celor cuprinse în Codul penal anterior pune în evidență deosebiri, pe de o parte, în ceea ce privește sistematizarea acestora, iar, pe de altă parte, referitoare la conținutul lor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 89 Anularea amânării aplicării pedepsei
Art 90 Efectele amânării aplicării pedepsei
Art 91 Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 92 Termenul de supraveghere
Art 93 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 94 Supravegherea condamnatului
Art 95 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 96 Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 97 Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 98 Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 99 Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață
Art 100 Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii
Art 101 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 102 Supravegherea condamnatului
Art 103 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 104 Revocarea liberării condiționate
Art 105 Anularea liberării condiționate
Art 106 Efectele liberării condiționate
Art 107 Scopul măsurilor de siguranță
Art 108 Categoriile măsurilor de siguranță
Art 109 Obligarea la tratament medical
Reviste:
Liberarea condiționată. Legalitate. Oportunitate. Reziliență
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Aplicarea monitorizării electronice în România: Cum și în ce condiții supravegherea la distanță facilitează reintegrarea persoanei condamnate în societate?
Efectele liberării condiționate
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...