Art 98 Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere -
Art. 98. -
Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Dacă până la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu a săvârșit o nouă infracțiune, nu s-a dispus revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere și nu s-a descoperit o cauză de anulare, pedeapsa se consideră executată. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu produce efecte asupra măsurilor de siguranță și a obligațiilor civile prevăzute în hotărârea de condamnare. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Sub aspectul efectelor, la împlinirea termenului de supraveghere apersoanei față de care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dacă nu afost descoperită onouă infracțiune până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere și nu s-a descoperit ocauză de anulare, pedeapsa se consideră executată. De notat faptul că alin. (1) al art. 98 afost modificat prin Legea nr. 187/2012, prin includerea în mod expres acondiției descoperirii noii infracțiuni până la expirarea termenului de supraveghere. S-a realizat, astfel, corelarea cu dispozițiile art. 96 alin. (4), potrivit cărora revocarea se poate dispune „dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat asăvârșit onouă infracțiune, descoperită până la împlinirea termenului și pentru care s-a pronunțat ocondamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen”. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Spre deosebire de Codul anterior care prevedea ca efect al expirării termenului de încercare al suspendării executării pedepsei sub supraveghere fără să se fi săvârșit o infracțiune reabilitarea de drept, Codul actual prevede ca efect al expirării termenului de supraveghere fără să se fi săvârșit o infracțiune, considerarea pedepsei ca executată. 
    Nu se produc efecte asupra măsurilor de siguranță (al căror scop este protejarea societății) și nici asupra obligațiilor civile. De altfel, condamnatul trebuie să îndeplinească integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere, iar pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă persoana supravegheată nu a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere este reglementată în Codul penal în vigoare în Secțiunea a 5-a din Capitolul V al Titlului III din Partea generală, art. 91-98, al căror conținut vizează: condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art. 91); termenul de supraveghere (art. 92); măsurile de supraveghere și obligațiile (art. 93); supravegherea condamnatului (art. 94); modificarea sau încetarea obligațiilor (art. 95); revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art. 96); anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art. 97); efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art. 98). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Principalul efect al suspendării executării pedepsei sub supraveghere este acela că pedeapsa se consideră executată dacă până la sfârșitul termenului de su­praveghere condamnatul nu a săvârșit o nouă infracțiune descoperită în acest interval, dacă nu s-a dispus revocarea suspendării pedepsei ori dacă nu s-a desco­perit o cauză de anulare. Prin urmare, pedeapsa considerându-se executată, condamnatul nu mai poate fi pus în situația executării acesteia în mod efectiv(233). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 88 Revocarea amânării aplicării pedepsei
Art 89 Anularea amânării aplicării pedepsei
Art 90 Efectele amânării aplicării pedepsei
Art 91 Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 92 Termenul de supraveghere
Art 93 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 94 Supravegherea condamnatului
Art 95 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 96 Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 97 Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 98 Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 99 Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață
Art 100 Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii
Art 101 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 102 Supravegherea condamnatului
Art 103 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 104 Revocarea liberării condiționate
Art 105 Anularea liberării condiționate
Art 106 Efectele liberării condiționate
Art 107 Scopul măsurilor de siguranță
Art 108 Categoriile măsurilor de siguranță
Reviste:
CCR a motivat decizia sa referitoare la neconstituționalitatea prevederilor legale prin care procurorul putea renunța în anumite cazuri la urmărirea penală
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Efectele liberării condiționate
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Cerere de constatare a reabilitării de drept în cazul suspendării executării pedepsei.
;
se încarcă...