Art 94 Supravegherea condamnatului | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Supravegherea condamnatului -
Art. 94. -
Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) -e) se comunică serviciului de probațiune. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Supravegherea executării obligațiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. a) și lit. b), alin. (3) și alin. (5) se face de serviciul de probațiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. c) și lit. d) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probațiune cu privire la orice încălcare a acestora. Jurisprudență

(3) Serviciul de probațiune va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligațiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. a) și lit. b), precum și alin. (3) într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Jurisprudență

(4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă: Jurisprudență, Reviste (1)

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea; Reviste (1)

b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile care îi revin;

c) persoana supravegheată nu a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Supravegherea condamnatului este reglementată într-un articol distinct, spre deosebire de C. pen. din 1968, care ainclus câteva astfel de dispoziții în cuprinsul art. 863, referitor la măsurile de supraveghere și obligațiile condamnatului. De asemenea, au fost introduse oserie de prevederi noi, iar cele preluate din C. pen. din 1968 au fost actualizate și armonizate cu celelalte dispoziții noul C. pen. [(http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=Wpo7d56II%2fQ%3d&tabid=2604), p. 70, accesat la 20.02.2014]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Munca neremunerată în folosul comunității dispusă în cazul persoanei condamnate la opedeapsă cu suspendarea sub supraveghere aexecutării se execută într-un interval de cel mult un an de la data începerii prestării muncii, cu excepția situațiilor în care persoana nu mai este aptă pentru prestarea unei sau unor activități dintre cele stabilite de consilierul de probațiune ori starea de incapacitate temporară de muncă aîncetat, situații în care munca neremunerată în folosul comunității poate fi prestată până la expirarea termenului de supraveghere (art. 57 din Legea nr. 253/2013). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Supravegherea condamnatului pe durata termenului de supraveghere este reglementată de art. 94 C. pen. În acest text, legiuitorul stabilește instituțiile și autoritățile care urmăresc, pe durata termenului de supraveghere, respectarea măsurilor și executarea obligațiilor impuse de instanța de judecată. 
    Astfel, potrivit art. 94 alin. (1) C. pen., pe durata termenului de supraveghere, persoana față de care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere trebuie să comunice serviciului de probațiune datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c)-e). Aceasta înseamnă că persoana condamnată cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere trebuie să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, să comunice schimbarea locului de muncă și informații sau documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Supravegherea se exercită în principal de către serviciul de probațiune(228), care ia toate măsurile care se impun pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor de către persoana condamnată, primește informațiile necesare atât de la condamnat, cât și de la organele abilitate cu privire la respectarea măsurilor de supraveghere și la exe­cutarea obligațiilor stabilite de instanță. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 84 Termenul de supraveghere
Art 85 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 86 Supravegherea
Art 87 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 88 Revocarea amânării aplicării pedepsei
Art 89 Anularea amânării aplicării pedepsei
Art 90 Efectele amânării aplicării pedepsei
Art 91 Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 92 Termenul de supraveghere
Art 93 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 94 Supravegherea condamnatului
Art 95 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 96 Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 97 Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 98 Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 99 Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață
Art 100 Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii
Art 101 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 102 Supravegherea condamnatului
Art 103 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 104 Revocarea liberării condiționate
Reviste:
De ce este Serviciul de probațiune subiect procesual?
Calcularea termenului de supraveghere când suntem în prezența suspendării sub supraveghere
Judecata în apel. Admitere. înlăturarea obligației de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității
Infracțiune de mărturie mincinoasă. Achitare. Efectele deciziilor Curții Constituționale. Achitare
Contestație la executare. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Aspecte doctrinare și jurisprudențiale privind măsurile de supraveghere și obligațiile impuse de instanță în cazul amânării aplicării pedepsei și suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
;
se încarcă...