Art 93 Măsurile de supraveghere și obligațiile | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Măsurile de supraveghere și obligațiile -
Art. 93. -
Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (3), Modele (1)

(1) Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (1), Modele (3)

a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta; Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4)

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; Referințe (1), Reviste (1)

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; Jurisprudență, Reviste (2)

d) să comunice schimbarea locului de muncă; Jurisprudență, Reviste (1)

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. Jurisprudență, Reviste (6)

(2) Instanța impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligații: Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

a) să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională; Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Modele (3)

b) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate; Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (14)

c) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală; Jurisprudență

d) să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanței. Jurisprudență, Reviste (5), Modele (1)

(3) Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă cuprinsă între 60 și 120 de zile, în condițiile stabilite de instanță, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Numărul zilnic de ore se stabilește prin legea de executare a pedepselor. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (24), Modele (3)

(4) Pentru stabilirea conținutului obligațiilor prevăzute în alin. (2) lit. a) și lit. b), precum și în alin. (3), instanța va consulta serviciul de probațiune, care este obligat să formuleze recomandări în acest sens. Modificări (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Condamnatul trebuie să îndeplinească integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Măsurile de supraveghere cuprinse în art. 93 alin. (1) noul C. pen. sunt similare celor cuprinse în art. 85 alin. (1) noul C. pen. privind amânarea aplicării pedepsei, singura diferență reprezentând-o faptul că măsura de supraveghere constând în comunicarea în prealabil aoricărei deplasări care depășește 5 zile este însoțită, în cazul amânării aplicării pedepsei, și de necesitatea comunicării datei de întoarcere. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Măsurile de supraveghere au un caracter obligatoriu, iar obligațiile un caracter facultativ, trebuind individualizate în concret. 
    1. Constituționalitate. Curtea Constituțională s-a pronunțat prin numeroase decizii [de exemplu, DCC nr. 95/1999 (M.Of. nr. 357 din 28 iulie 1999) și DCC nr. 167/1999 (M.Of. nr. 585 din 30 noiembrie 1999)] și a respins toate excepțiile de neconstituționalitate, subliniind că suspendarea executării pedepsei sub supraveghere este creată de legiuitor și pusă la dispoziție instanței ca mijloc de individualizare judiciară a executării pedepsei, dând inculpatului numai o vocație, iar nu un drept de a beneficia de aceste măsuri [mutatis mutandis, DCC nr. 131/2000 (M.Of. nr. 393 din 23 august 2000)]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere menționate în primul alineat al textului analizat și să execute obligațiile stabilite de instanță [obligațiile pe care le poate impune instanța sunt enumerate în alin. (2)]. Așadar, măsurile de supraveghere sunt stabilite prin lege și ele sunt impuse de drept persoanei față de care se dispune amânarea aplicării pedepsei, în timp ce alegerea obligațiilor este lăsată la latitudinea jude­cătorului, care impune una sau mai multe dintre obligațiile enumerate în alin. (2). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Măsurile de supraveghere pe care condamnatul trebuie să le respecte pe durata termenului de supraveghere sunt prevăzute în art. 93 alin. (1) C. pen., iar obligațiile impuse condamnatului a fi executate pe durata termenului de supraveghere sunt stabilite în art. 93 alin. (2) C. pen. 
    Potrivit dispozițiilor art. 93 alin. (1) C. pen., pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: [ Mai mult... ] 

.....
    Măsurile de supraveghere pe care condamnatul trebuie să le respecte pe durata termenului de supraveghere sunt prevăzute în art. 93 alin. (1) C. pen., iar obligațiile impuse condamnatului a fi executate pe durata termenului de supraveghere sunt stabilite în art. 93 alin. (2) C. pen. 
    Potrivit dispozițiilor art. 93 alin. (1) C. pen., pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 83 Condițiile amânării aplicării pedepsei
Art 84 Termenul de supraveghere
Art 85 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 86 Supravegherea
Art 87 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 88 Revocarea amânării aplicării pedepsei
Art 89 Anularea amânării aplicării pedepsei
Art 90 Efectele amânării aplicării pedepsei
Art 91 Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 92 Termenul de supraveghere
Art 93 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 94 Supravegherea condamnatului
Art 95 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 96 Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 97 Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 98 Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 99 Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață
Art 100 Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii
Art 101 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 102 Supravegherea condamnatului
Art 103 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Reviste:
Contestație la executare. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Abuz în serviciu. Subiect activ calificat psihologul cu drept de liberă practică ce elaborează avizul psihologic necesar înscrierii la școala de șoferi
Infracțiune de mărturie mincinoasă. Achitare. Efectele deciziilor Curții Constituționale. Achitare
De ce este Serviciul de probațiune subiect procesual?
Interpretarea sintagmei "drum public"/Interpretation of the phrase "public road"
Judecata în apel. Admitere. înlăturarea obligației de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Dezlegarea următoarei chestiune de drept: "dacă medicul care funcționează în cadrul unei societăți comerciale care are contract de prestări servicii medicale cu CNAS, trimis în judecată sub acuzația săvârșirii infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. (1) din Codul penal, se încadrează în categoria funcționarilor publici prevăzută de disp. art. 175 alin. (2) teza a II-a din Codul penal
Infracțiunea de spălare a banilor. Elemente constitutive. Cunoașterea provenienței ilicite a bunurilor
Confiscare extinsă. Infracțiunea prevăzută în art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005. Infracțiuni prevăzute în Codul fiscal
20. Luare de mită. Abuz în serviciu. Concurs ideal de infracțiuni. Condiții
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentință de admitere a acordului de recunoaștere a vinovăției
Sentință de condamnare la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei
Sentința prin care instanța se pronunță asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor impuse ori stabilite de lege [I] / neîndeplinirea obligațiilor civile [II]
Sentința prin care instanța se pronunță asupra anulării renunțării la aplicarea pedepsei
Încheierea privind acordul instanței de părăsire a țării
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
;
se încarcă...