Art 91 Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere - Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere -
Art. 91. -
Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (48), Doctrină (4), Modele (8), Comentarii expert (2)

(1) Instanța poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite următoarele condiții: Jurisprudență, Reviste (10)

a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracțiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani; Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

c) infractorul și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracțiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Când pedeapsa închisorii este însoțită de pedeapsa amenzii aplicate în condițiile art. 62, amenda se execută chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere. Reviste (2)

(3) Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dacă: Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

a) pedeapsa aplicată este numai amenda; Reviste (1)

b) aplicarea pedepsei a fost inițial amânată, dar ulterior amânarea a fost revocată; Reviste (1)

c) infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a întemeiat condamnarea, precum și a celor ce au determinat suspendarea executării pedepsei și atenționarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere. Jurisprudență, Reviste (11), Modele (3)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comunicat Î.C.C.J. din 20 ianuarie 2020 - Decizia nr.4 în dosarul nr.1141/1/2019 - admitere RIL - Marian Orzață
În ședința din 20 ianuarie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, legal constituit în cauză, prin Decizia nr.4 în dosarul nr.1141/1/2019, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov și a stabilit că:
În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Codul penal, când pedeapsa amenzii se adaugă pedepsei închisorii, amenda penală se execută, chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere.
[ Mai mult... ]

Comunicat Î.C.C.J. din 20 ianuarie 2020 - Decizia nr.4 în dosarul nr.1141/1/2019 - respingere RIL - Marian Orzață
În ședința din 20 ianuarie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursurilor în interesul legii, legal constituit în cauză, prin Decizia nr.4 în dosarul nr.1141/1/2019, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov și a stabilit că:
În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Codul penal, când pedeapsa amenzii se adaugă pedepsei închisorii, amenda penală se execută, chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere.
[ Mai mult... ]

Depășirea termenului rezonabil. Modalitatea de individualizare a pedepselor - Mădălina Moceanu
Cu privire la modalitatea de individualizare a executării pedepsei, aspect criticat de procuror în apelul formulat, Curtea reține că fapta a fost săvârșită la data de 01.11.2008, referatul de terminare a urmăririi penale a fost întocmit la 01.09.2011, dar trimiterea în judecată a avut loc în 05.06.2013, în toată această perioadă inculpatul având interzis dreptul de a conduce autoturisme, în total aproape 6 ani, la care se adaugă încă un an după rămânerea definitivă a prezentei sentințe penale.
În acest caz de depășire a termenului rezonabil de desfășurare a urmăririi penale, stabilirea unei suspendării sub supraveghere a executării pedepsei cu interzicerea pe durata termenului de încercare a dreptului de a conduce (deci pe cel puțin încă 5 ani) ar fi o sancțiune disproporționat de mare în raport cu gravitatea faptei.
[ Mai mult... ]

RIL: Se execută pedeapsa amenzii când se adaugă pedeapsa închisorii? - Mădălina Moceanu
Instanța supremă a stabilit, printr-un recurs în interesul legii, și anume prin Decizia nr. 4/20.01.2020,că:
În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Codul penal, când pedeapsa amenzii se adaugă pedepsei închisorii, amenda penală se execută, chiar dacă executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. aregândit cadrul legal al individualizării judiciare apedepsei – arenunțat la instituția suspendării condiționate aexecutării pedepsei, prevăzută de art. 81-86 C. pen. din 1968, iar instituția suspendării executării pedepsei sub supraveghere afost redimensionată în vederea facilitării rolului instanței de judecată în stabilirea modului în care condamnatul va suporta coerciția aplicată ca urmare ainfracțiunii săvârșite, realizând în acest fel caracterul proporțional al pedepsei în raport cu gravitatea infracțiunii și periculozitatea infractorului [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Caracterizare. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere implică o soluție de condamnare și obligarea condamnatului, pe toată durata termenului de încercare, unor măsuri de supraveghere speciale și cerinței de a respecta anumite obligații, stabilite de instanța de judecată în baza legii. 
    Spre deosebire de celelalte mijloace de individualizare (prevederea de pedepse alternative, aplicarea facultativă a pedepsei complementare, prevederea în lege a circumstanțelor agravante și atenuante) ce dau judecătorului posibilitatea să stabilească în mod just cuantumul pedepsei, prin suspendare instanța se pronunță și asupra modului de executare a acesteia, înlocuind o măsură privativă de libertate cu una restrictivă de libertate. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere este reglementată în Codul penal în vigoare în Secțiunea a 5-a din Capitolul V al Titlului III din Partea generală, art. 91-98, al căror conținut vizează: condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art. 91); termenul de supraveghere (art. 92); măsurile de supraveghere și obligațiile (art. 93); supravegherea condamnatului (art. 94); modificarea sau încetarea obligațiilor (art. 95); revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art. 96); anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art. 97); efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere (art. 98). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere este o formă de indivi­dualizare judiciară a executării pedepselor(224). Aplicarea ei este facultativă, fiind la latitudinea instanței să o dispună, în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de lege. Din această perspectivă, pedeapsa aplicată trebuie să fie închisoarea de cel mult 3 ani, indiferent dacă această pedeapsă este aplicată pentru o singură infracțiune sau este pedeapsa rezultantă în cazul unui concurs de infracțiuni. De asemenea, trebuie ca infractorul să nu fi fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepția situațiilor când a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare, precum și cu excepția situațiilor prevăzute de art. 42 NCP (condamnare anterioară pentru fapte care nu mai sunt prevăzute de legea penală, pentru infracțiuni ulterior amnistiate sau pentru infracțiuni săvârșite din culpă); de asemenea, conform art. 9 alin. (2) din Legea nr. 187/2012, infracțiunile comise în timpul minorității, pentru care s-au aplicat pedepse în baza dispozițiilor Codului penal din 1969, nu constituie impedimente pentru dispunerea suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru o infracțiune comisă ulterior condamnării definitive. În plus, este nevoie ca infractorul să își manifeste acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității. În fine, instanța trebuie ca, pe baza unor criterii de apreciere care țin de persoana infractorului, să își formeze convingerea că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără ca aceasta să fie executată, inculpatul nu va săvârși noi infracțiuni, fiind necesară doar supravegherea conduitei sale pe o perioadă determinată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 81 Avertismentul
Art 82 Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Art 83 Condițiile amânării aplicării pedepsei
Art 84 Termenul de supraveghere
Art 85 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 86 Supravegherea
Art 87 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 88 Revocarea amânării aplicării pedepsei
Art 89 Anularea amânării aplicării pedepsei
Art 90 Efectele amânării aplicării pedepsei
Art 91 Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 92 Termenul de supraveghere
Art 93 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 94 Supravegherea condamnatului
Art 95 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 96 Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 97 Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 98 Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 99 Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață
Art 100 Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii
Art 101 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Reviste:
Calcularea termenului de supraveghere când suntem în prezența suspendării sub supraveghere
RIL: Se execută pedeapsa amenzii când se adaugă pedeapsa închisorii?
Abuz în serviciu. Subiect activ calificat psihologul cu drept de liberă practică ce elaborează avizul psihologic necesar înscrierii la școala de șoferi
Interpretarea sintagmei "drum public"/Interpretation of the phrase "public road"
Infracțiunea de spălare a banilor. Elemente constitutive. Cunoașterea provenienței ilicite a bunurilor
Infracțiune de mărturie mincinoasă. Achitare. Efectele deciziilor Curții Constituționale. Achitare
Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Drumuri publice
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 43 alin. (1) și (5) din Codul penal, în sensul de a se stabili dacă pentru pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei, prin pedeapsă "executată sau considerată ca executată" se are în vedere pedeapsa astfel recalculată urmare a aplicării art. 55^1 din Legea nr. 254/2013 sau durata pedepsei aplicată anterior prin hotărârea definitivă de condamnare calculată conform dispozițiilor art. 71 din Codul penal raportat la art. 186 din Codul penal
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Dezlegarea următoarei chestiune de drept: "dacă medicul care funcționează în cadrul unei societăți comerciale care are contract de prestări servicii medicale cu CNAS, trimis în judecată sub acuzația săvârșirii infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. (1) din Codul penal, se încadrează în categoria funcționarilor publici prevăzută de disp. art. 175 alin. (2) teza a II-a din Codul penal
Circumstanțe atenuante judiciare. Luare de mită. Trafic de influență
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentință de admitere a acordului de recunoaștere a vinovăției
Sentință de condamnare la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei
Sentința prin care instanța se pronunță asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor impuse ori stabilite de lege [I] / neîndeplinirea obligațiilor civile [II]
Cerere de revocare în cazul neexecutării obligațiilor civile.
Cerere de constatare a reabilitării de drept în cazul suspendării executării pedepsei.
Cerere de anulare a suspendării condiționate a executării pedepsei, ori de anulare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, pentru infracțiuni săvârșite anterior suspendării.
Încheierea privind acordul instanței de părăsire a țării
Sentința prin care instanța se pronunță asupra anulării renunțării la aplicarea pedepsei
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 4/2020 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 1.141/1/2019
Legislație conexă :
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
;
se încarcă...