Art 90 Efectele amânării aplicării pedepsei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Amânarea aplicării pedepsei - Efectele amânării aplicării pedepsei -
Art. 90. -
Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4)

(1) Persoanei față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei nu i se mai aplică pedeapsa și nu este supusă niciunei decăderi, interdicții sau incapacități ce ar putea decurge din infracțiunea săvârșită, dacă nu a săvârșit din nou o infracțiune până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea amânării și nu s-a descoperit o cauză de anulare. Jurisprudență

(2) Amânarea aplicării pedepsei nu produce efecte asupra executării măsurilor de siguranță și a obligațiilor civile prevăzute în hotărâre.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Sub aspectul efectelor, la împlinirea termenului de supraveghere a persoanei față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, dacă nu a săvârșit din nou o infracțiune până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea amânării și nu s-a descoperit o cauză de anulare, nu i se mai aplică pedeapsa și pe cale de consecință nu este supusă niciunei decăderi, interdicții sau incapacități ce ar putea decurge din infracțiunea săvârșită. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Amânarea aplicării pedepsei este o soluție în procesul penal diferită de soluția de condamnare. Ca o consecință, persoana față de care s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei nu poate fi supusă niciunei interdicții, incapacități sau decăderi dintre cele specifice soluției de condamnare și nici nu poate constitui primul termen al recidivei. 
    Soluția se pronunță ca urmare a constatării existenței infracțiunii. În consecință, dat fiind interesul apărării societății și nevoia protecției drepturilor persoanei vătămate în cazul săvârșirii unei infracțiuni, soluția privind acțiunea penală nu afectează măsurile de siguranță sau obligațiile civile. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Amânarea aplicării pedepsei este o instituție juridico-penală nouă prevăzută de Codul penal în vigoare. Introducerea acesteia în legea penală română a constituit rezolvarea unei probleme resimțite de mult timp în dreptul penal al statelor membre ale Uniunii Europene, și anume lipsa unei alternative la aplicarea pedepsei închisorii. Dacă alternativele la executarea pedepsei închisorii existau (suspendarea executării pedepsei în statele membre ale Uniunii Europene, iar în România, pe lângă suspendarea executării pedepsei închisorii, exista și executarea pedepsei prin muncă), alternativele la aplicarea pedepsei nu intraseră în ansamblul de măsuri și sancțiuni puse la dispoziția instanței de către legea penală(951). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dacă persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei nu a săvârșit nicio infracțiune în cursul termenului de supraveghere și nici nu s-a dispus față de ea revocarea amânării ori nu s-a descoperit vreo cauză de anulare, atunci acesteia nu i se mai aplică pedeapsa și nici nu suportă vreo decădere, interdicție sau incapacitate care ar putea rezulta din săvârșirea infracțiunii. 
    Amânarea aplicării pedepsei nu produce niciun efect asupra măsurilor de siguranță, persoana față de care s-a dispus această măsură fiind datoare să se supună executării ei chiar de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, întrucât scopul este acela de a înlătura o stare de pericol și de a preîntâmpina săvârșirea faptelor prevăzute de legea penală. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 80 Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei
Art 81 Avertismentul
Art 82 Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Art 83 Condițiile amânării aplicării pedepsei
Art 84 Termenul de supraveghere
Art 85 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 86 Supravegherea
Art 87 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 88 Revocarea amânării aplicării pedepsei
Art 89 Anularea amânării aplicării pedepsei
Art 90 Efectele amânării aplicării pedepsei
Art 91 Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 92 Termenul de supraveghere
Art 93 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 94 Supravegherea condamnatului
Art 95 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 96 Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 97 Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 98 Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 99 Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață
Art 100 Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii
Reviste:
CCR a motivat decizia sa referitoare la neconstituționalitatea prevederilor legale prin care procurorul putea renunța în anumite cazuri la urmărirea penală
Aspecte deontologice și standarde privind acordul de recunoaștere a vinovăției
Renunțarea la aplicarea pedepsei. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Aspectul procesual al stingerii acțiunii penale
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Reflectarea principiului prezumției de nevinovăție în dispozițiile actualului Cod de procedură penală
O altă noutate în Codul Penal: Amânarea aplicării pedepsei
STUDIU DE CAZ: Ce trebuie să conțină obligația inculpatului de a nu conduce un autovehicul (stabilită de instanță)?
Calcularea termenului de supraveghere când suntem în prezența suspendării sub supraveghere
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...