Art 88 Revocarea amânării aplicării pedepsei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Amânarea aplicării pedepsei - Revocarea amânării aplicării pedepsei -
Art. 88. -
Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse, instanța revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei. Jurisprudență, Reviste (4), Modele (1)

(2) În cazul când, până la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheată nu îndeplinește integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, instanța revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei, afară de cazul când persoana dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

(3) Dacă după amânarea aplicării pedepsei persoana supravegheată a săvârșit o nouă infracțiune, cu intenție sau intenție depășită, descoperită în termenul de supraveghere, pentru care s-a pronunțat o condamnare chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei. Pedeapsa aplicată ca urmare a revocării amânării și pedeapsa pentru noua infracțiune se calculează conform dispozițiilor privitoare la concursul de infracțiuni. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (2)

(4) Dacă infracțiunea ulterioară este săvârșită din culpă, instanța poate menține sau revoca amânarea aplicării pedepsei. În cazul revocării, dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Ce trebuie să dispună inst. în cazul săv. unei noi infracțiuni intenționate în termenul de suprav. al amânării aplicării unei pedepse? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr. 24/19.09.2017 în dosarul nr.1785/1/2017 ÎCCJ– Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Brașov, Secția Penală, în dosarul nr.14607/197/2016 și, în consecință a stabilit că:
„În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 83 alin. 1 lit. b) din Codul penal și art. 88 alin. 3 din Codul penal stabilește că:
[ Mai mult... ]

De ce trebuie revocată amanarea aplic. pedepsei anterioare dacă se săvârșește o infracțiune intenționată in termenul de suprav.? - Mădălina Moceanu
(...) Considerentele Deciziei nr. 1/17.01.2011 a Secțiilor Unite ale ÎCCJ sunt aplicabile, în mod corespunzător, în ipoteza amânării aplicării pedepsei, în sensul că:
a) În cazul amânării aplicării pedepsei, pe toate durata termenului de supraveghere, persoana supravegheată este amenințată să piardă beneficiul amânării, în cazul în care ar săvârși o altă infracțiune.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Similar cu dispozițiile art. 83-87 noul C. pen., prevederile art. 88 nu se regăsesc în C. pen. din 1968, ele conținând dispoziții exprese cu privire la revocarea amânării aplicării pedepsei. 
    Încrederea de care beneficiază infractorul în realizarea scopului pedepsei – prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni – chiar și fără executarea efectivă aunei pedepse (cu închisoarea sau cu amenda) nu este necondiționată, ci infractorul trebuie să respecte anumite măsuri de supraveghere și, dacă instanța de judecată apreciază necesar, să îndeplinească oserie de obligații prevăzute la art. 85 alin. (2) noul C. pen.. În consecință, orice nerespectare amăsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor impuse, realizată cu rea-credință, atrage revocarea măsurii de către instanță și dispunerea aplicării și executării pedepsei. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Cazuri. Revocarea intervine: 
    - atunci când, cu rea-credință, persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse, caz în care instanța revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei; 
    - în cazul când, până la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheată nu îndeplinește integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, caz în care instanța revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei, afară de cazul când persoana dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească; [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    În art. 88 C. pen. sunt prevăzute trei situații în care instanța revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei. 
    Prima situație este aceea în care persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse. Această situație este reglementată cu art. 88 alin. (1) C. pen., în care se prevede: "Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse, instanța revocă amânarea și dispune aplicarea și executarea pedepsei" (s.n.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Revocarea amânării aplicării pedepsei(222) are drept consecință aplicarea și executarea pedepsei. Există patru cazuri de revocare a amânării aplicării pedepsei, trei obligatorii și unul facultativ. Instanța revocă în mod obligatoriu această măsură în următoarele situații: când persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu își execută obligațiile impuse; când nu își îndeplinește la timp obligațiile civile, cu excepția situațiilor de imposibilitate; când, după amânarea aplicării pedepsei, săvârșește o nouă infracțiune cu intenție sau intenție depășită. Condițiile de aplicare a acestor cazuri de revocare obligatorie a amânării aplicării pedepsei sunt detaliate în primele trei alineate ale textului de lege analizat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 78 Efectele circumstanțelor agravante
Art 79 Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
Art 80 Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei
Art 81 Avertismentul
Art 82 Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Art 83 Condițiile amânării aplicării pedepsei
Art 84 Termenul de supraveghere
Art 85 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 86 Supravegherea
Art 87 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 88 Revocarea amânării aplicării pedepsei
Art 89 Anularea amânării aplicării pedepsei
Art 90 Efectele amânării aplicării pedepsei
Art 91 Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 92 Termenul de supraveghere
Art 93 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 94 Supravegherea condamnatului
Art 95 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 96 Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 97 Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 98 Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretare a dispozițiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal și art. 88 alin. (3) din Codul penal. Revocarea amânării aplicării pedepsei
Revocarea și anularea amânării aplicării pedepsei
20. Interzicerea exercitării unor drepturi exclusiv prin hotărârea de revocare a amânării aplicării pedepsei. Nelegalitate
O altă noutate în Codul Penal: Amânarea aplicării pedepsei
Instanța supremă a motivat decizia sa referitor la revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare dacă se săvârșește o infracțiune intenționată în termenul de supraveghere
Renunțarea la aplicarea pedepsei. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
21. Furt calificat. Fapte distincte încadrate juridic într-o singură infracțiune. Reținerea concursului real de infracțiuni direct în apel. Inadmisibilitate
STUDIU DE CAZ: Cum procedează instanța când dispune amânarea aplicării pedepsei într-o cauză?
Ce trebuie să știm despre cazierul judiciar?
STUDIU DE CAZ: Ce trebuie să conțină obligația inculpatului de a nu conduce un autovehicul (stabilită de instanță)?
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentință de revocare a amânării aplicării pedepsei pentru nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor impuse ori stabilite de lege [I] / neîndeplinirea obligațiilor civile [II]
Sentința prin care instanța se pronunță cu privire la anularea amânării aplicării pedepsei
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 24/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov, Secția penală, în Dosarul nr. 14.607/197/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând modalitatea de interpretare a dispozițiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal și art. 88 alin. (3) din Codul penal, respectiv: dacă "în ipoteza săvârșirii unei noi infracțiuni intenționate în termenul de supraveghere al amânării aplicării unei pedepse este obligatorie dispunerea condamnării pentru noua infracțiune ori se poate dispune din nou amânarea aplicării pedepsei pentru aceasta, fără revocarea amânării aplicării pedepsei anterioare"
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...