Art 87 Modificarea sau încetarea obligațiilor | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Amânarea aplicării pedepsei - Modificarea sau încetarea obligațiilor -
Art. 87. -
Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate șanse sporite de îndreptare. Jurisprudență

(2) Instanța dispune încetarea executării unora dintre obligațiile pe care le-a impus, atunci când apreciază că menținerea acestora nu mai este necesară. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Reglementarea unui sistem flexibil și funcțional de obligații a determinat instituirea unei palete generoase de obligații ce pot fi stabilite în sarcina persoanei vinovate pe durata termenului de supraveghere, pe care le are la îndemână instanța de judecată, permițându-i acesteia alegerea și adaptarea acestora în raport de conduita persoanei supravegheate. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Comentariu Art. 87  
    A se vedea supra comentariul art. 85. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    În art. 87 C. pen., legiuitorul a instituit cadrul legal pentru ca instanța de judecată să poată modifica obligațiile impuse persoanei față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, cu scopul de a-i asigura șanse sporite de îndreptare. Potrivit acestui text, dacă pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura în acest fel persoanei supravegheate șanse sporite de îndreptare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    COMENTARIU Art. 87. 
    Pe tot parcursul termenului de supraveghere, atunci când intervin motive întemeiate, instanța poate impune noi obligații, poate dispune încetarea executării unor obligații sau modificarea acestora, astfel încât să îi fie asigurate persoanei supravegheate șanse sporite de îndreptare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 77 Circumstanțe agravante
Art 78 Efectele circumstanțelor agravante
Art 79 Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
Art 80 Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei
Art 81 Avertismentul
Art 82 Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Art 83 Condițiile amânării aplicării pedepsei
Art 84 Termenul de supraveghere
Art 85 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 86 Supravegherea
Art 87 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 88 Revocarea amânării aplicării pedepsei
Art 89 Anularea amânării aplicării pedepsei
Art 90 Efectele amânării aplicării pedepsei
Art 91 Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 92 Termenul de supraveghere
Art 93 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 94 Supravegherea condamnatului
Art 95 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 96 Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 97 Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Reviste:
Aspecte doctrinare și jurisprudențiale privind măsurile de supraveghere și obligațiile impuse de instanță în cazul amânării aplicării pedepsei și suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...