Art 85 Măsurile de supraveghere și obligațiile | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Amânarea aplicării pedepsei - Măsurile de supraveghere și obligațiile -
Art. 85. -
Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3)

(1) Pe durata termenului de supraveghere, persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1), Modele (3)

a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta; Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; Referințe (1), Jurisprudență

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea; Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

d) să comunice schimbarea locului de muncă; Jurisprudență

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

(2) Instanța poate impune persoanei față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei să execute una sau mai multe dintre următoarele obligații: Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1), Modele (2)

a) să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională; Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență

b) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă cuprinsă între 30 și 60 de zile, în condițiile stabilite de instanță, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă. Numărul zilnic de ore se stabilește prin legea de executare a pedepselor; Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

c) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate; Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Modele (1)

d) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală; Legislație conexă (1)

e) să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracțiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanță, ori să nu se apropie de acestea; Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1)

f) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță; Legislație conexă (1), Reviste (1)

g) să nu conducă anumite vehicule stabilite de instanță; Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (1)

h) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte nicio categorie de arme; Legislație conexă (1), Jurisprudență

i) să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanței; Legislație conexă (1), Modele (1)

j) să nu ocupe sau să nu exercite funcția, profesia, meseria ori activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii. Legislație conexă (1), Jurisprudență

(3) Pentru stabilirea conținutului obligațiilor prevăzute în alin. (2) lit. a)-c), instanța va consulta serviciul de probațiune, care este obligat să formuleze recomandări în acest sens. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Când stabilește obligația prevăzută în alin. (2) lit. e), instanța individualizează, în concret, conținutul acestei obligații, ținând seama de împrejurările cauzei. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Persoana supravegheată trebuie să îndeplinească integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Ce trebuie să conțină obligația inculpatului de a nu conduce anumite vehicule stabilită de instanță? - Mădălina Moceanu
Dat fiind caracterul de limitare al exercițiului unor drepturi, obligația prevăzută de art. 85 alin.2 lit. g din noul Cod penal, impusă în sarcina inculpatului, trebuie să fie individualizată sub un dublu aspect: sub aspectul duratei în timp și sub aspectul categoriilor de autovehicule la care interdicția se referă.
Extras din Decizia penală nr. 422/A/21.04.2015 , Curtea de Apel Alba Iulia, Secția penală și pentru cauze cu minori, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Reglementând pentru prima dată în dreptul românesc instituția amânării aplicării pedepsei, în mod întemeiat, legiuitorul a găsit de cuviință să introducă o serie de măsuri de supraveghere și obligații în sarcina infractorului, pe care acesta se obligă să le respecte în interiorul termenului de supraveghere de 2 ani. Este de reținut că dispunerea tuturor măsurilor de supraveghere prevăzute la alin. (1) este obligatorie pentru instanță, ca de altfel și respectarea acestora în totalitate de către infractor. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal prevede dispoziții incidente în cazul amânării aplicării pedepsei: 
    1. Informarea instanței de judecată. Pentru stabilirea de către instanța de judecată aobligației prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. b) C. pen.., serviciile de probațiune transmit Direcției de probațiune informații specifice, în vederea centralizării acestora și apublicării listei privind posibilitățile concrete de executare existente la nivelul fiecărui serviciu de probațiune pe pagina de internet aMinisterului Justiției și acurților de apel. Lista cuprinde instituțiile din comunitate în cadrul cărora poate fi prestată muncă neremunerată în folosul comunității și tipurile de activități care pot face obiectul acesteia. Lista este inclusă în baza de date. La solicitarea serviciilor de probațiune, instituțiile din comunitate vor comunica date în vederea includerii acestora în listă, potrivit specificului activităților pe care le desfășoară. Autoritățile publice locale sunt obligate să pună la dispoziția serviciilor de probațiune datele solicitate, în termen de 7 zile. În caz de neexecutare, serviciile de probațiune vor sesiza judecătorul delegat cu executarea. Necomunicarea datelor la solicitarea judecătorului delegat constituie abatere judiciară. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Prin amânarea aplicării pedepsei, infractorul, pe parcursul termenului de supra­veghere, trebuie să respecte măsurile menționate în primul alineat al textului analizat și să execute obligațiile stabilite de instanță [obligațiile pe care le poate impune instanța sunt enumerate în alin. (2) al art. 85]. Așadar, măsurile de supra­ve­ghere sunt stabilite prin lege și ele sunt impuse de drept persoanei față de care se dispune amânarea aplicării pedepsei, în timp ce obligațiile sunt lăsate la lati­tudinea judecătorului. Acesta poate să impună infractorului una sau mai multe dintre obligațiile enumerate în textul de lege. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Măsurile de supraveghere pe care persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să le respecte și obligațiile pe care urmează să le execute pe durata termenului de supraveghere sunt prevăzute în art. 85 C. pen. Conform dispozițiilor alin. (1) al acestui text, pe durata termenului de supraveghere, persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: [ Mai mult... ] 

.....
    Măsurile de supraveghere pe care persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să le respecte și obligațiile pe care urmează să le execute pe durata termenului de supraveghere sunt prevăzute în art. 85 C. pen. Conform dispozițiilor alin. (1) al acestui text, pe durata termenului de supraveghere, persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 75 Circumstanțe atenuante
Art 76 Efectele circumstanțelor atenuante
Art 77 Circumstanțe agravante
Art 78 Efectele circumstanțelor agravante
Art 79 Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
Art 80 Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei
Art 81 Avertismentul
Art 82 Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Art 83 Condițiile amânării aplicării pedepsei
Art 84 Termenul de supraveghere
Art 85 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 86 Supravegherea
Art 87 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 88 Revocarea amânării aplicării pedepsei
Art 89 Anularea amânării aplicării pedepsei
Art 90 Efectele amânării aplicării pedepsei
Art 91 Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 92 Termenul de supraveghere
Art 93 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 94 Supravegherea condamnatului
Art 95 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Reviste:
O altă noutate în Codul Penal: Amânarea aplicării pedepsei
STUDIU DE CAZ: Ce trebuie să conțină obligația inculpatului de a nu conduce un autovehicul (stabilită de instanță)?
Aspecte doctrinare și jurisprudențiale privind măsurile de supraveghere și obligațiile impuse de instanță în cazul amânării aplicării pedepsei și suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Infracțiune de lovire sau alte violențe. Vinovăția inculpatului sub forma intentiei indirecte. Reducere cuantum daune morale
STUDIU DE CAZ: Cum procedează instanța când dispune amânarea aplicării pedepsei într-o cauză?
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Amânarea aplicării pedepsei. Condiții
21. Furt calificat. Fapte distincte încadrate juridic într-o singură infracțiune. Reținerea concursului real de infracțiuni direct în apel. Inadmisibilitate
Importanța motivării hotărârilor în materie penală. Propunere de lege ferenda
CCR a motivat decizia sa referitoare la neconstituționalitatea prevederilor legale prin care procurorul putea renunța în anumite cazuri la urmărirea penală
Reflecții privind activitatea Serviciului de probațiune în procesul penal
Doctrină:
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentință de amânare a aplicării pedepsei
Sentință de revocare a amânării aplicării pedepsei pentru nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor impuse ori stabilite de lege [I] / neîndeplinirea obligațiilor civile [II]
Sentința prin care instanța se pronunță cu privire la anularea amânării aplicării pedepsei
Încheierea privind acordul instanței de părăsire a țării
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
Codul de Procedură Penală din 2010
;
se încarcă...