Art 84 Termenul de supraveghere | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Amânarea aplicării pedepsei - Termenul de supraveghere -
Art. 84. -
Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Termenul de supraveghere este de 2 ani și se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pe durata termenului de supraveghere, persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să respecte măsurile de supraveghere și să execute obligațiile ce îi revin, în condițiile stabilite de instanță. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Având în vedere că amânarea aplicării pedepsei este oinstituție nou introdusă în noul C. pen., pe cale de consecință nici dispozițiile art. 84 noul C. pen. nu își găsesc corespondent în C. pen. din 1968. 
    Prin acest articol este stabilită durata termenului de supraveghere – 2 ani, care se calculează de la data rămânerii definitive ahotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării (hotărârea instanței de judecată rămâne definitivă potrivit celor prevăzute în art. 551 și 552 noul C. proc. pen.). Este prevăzută, totodată, și obligația persoanei subiect al acestei măsuri de arespecta măsurile de supraveghere și de aexecuta obligațiile ce îi revin, astfel cum acestea sunt reglementate de art. 85 noul C. pen.. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Comentariu Art. 84  
    Termenul de supraveghere este fix, având odurată de doi ani, indiferent de pedeapsa prevăzută de lege sau de pedeapsa stabilită. Este de observat că durata termenului de supraveghere este egală cu pedeapsa maximă ce poate face obiectul amânării conform art. 83 alin. (1) lit. a) C. pen.. 
    Nu se poate deduce arestarea preventivă din durata termenului de încercare. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Potrivit dispozițiilor art. 84 alin. (1) C. pen., termenul de supraveghere în cazul amânării aplicării pedepsei este de 2 ani, indiferent de cuantumul pedepsei amenzii sau de durata pedepsei cu închisoarea stabilite de instanța de judecată. 
    Termenul de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei. 
    În temeiul art. 84 alin. (2) C. pen., persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să respecte, pe durata termenului de supraveghere, măsu­rile de supraveghere prevăzute de lege și, totodată, să execute obligațiile ce îi revin, în condițiile stabilite de instanță. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Termenul de supraveghere fixat de instanță în cazul în care dispune amânarea aplicării pedepsei este de 2 ani și curge din momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus amânarea. Pe tot parcursul acestui interval de timp, trebuie respectate măsurile de supraveghere și trebuie executate obligațiile stabilite de instanță prin hotărâre, în caz contrar, fiind incidente dispozițiile art. 88 alin. (1) NCP privind revocarea amânării aplicării pedepsei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 74 Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Art 75 Circumstanțe atenuante
Art 76 Efectele circumstanțelor atenuante
Art 77 Circumstanțe agravante
Art 78 Efectele circumstanțelor agravante
Art 79 Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
Art 80 Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei
Art 81 Avertismentul
Art 82 Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Art 83 Condițiile amânării aplicării pedepsei
Art 84 Termenul de supraveghere
Art 85 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 86 Supravegherea
Art 87 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 88 Revocarea amânării aplicării pedepsei
Art 89 Anularea amânării aplicării pedepsei
Art 90 Efectele amânării aplicării pedepsei
Art 91 Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Art 92 Termenul de supraveghere
Art 93 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 94 Supravegherea condamnatului
Reviste:
Amânarea aplicării unei pedepse. Necesitatea existenței unui acord pozitiv de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității. Stabilire, aplicare (condamnare), două stagii distincte în cadrul procesului sancționator
Extrădarea pasivă. Aspecte teoretice și practice
17. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul, având o îmbibație alcoolică de 2,20 g/mie. Agent șef adjunct de poliție. Periculozitate prin prisma calității inculpatului și a gradului de îmbibație alcoolică
STUDIU DE CAZ: Cum procedează instanța când dispune amânarea aplicării pedepsei într-o cauză?
Constituționalitatea obligației ca pe durata termenului de supraveghere să nu se conducă nicio categorie de autovehicule
STUDIU DE CAZ: Ce trebuie să conțină obligația inculpatului de a nu conduce un autovehicul (stabilită de instanță)?
Netemeinicie amânare aplicare pedeapsă. Condamnare cu suspendare. Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului
Calcularea termenului de supraveghere când suntem în prezența suspendării sub supraveghere
Infracțiune de lovire sau alte violențe. Vinovăția inculpatului sub forma intentiei indirecte. Reducere cuantum daune morale
Renunțarea la aplicarea pedepsei. Condiții de aplicare. Conducerea autovehicului pe drumurile publice fără permis
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentință de revocare a amânării aplicării pedepsei pentru nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor impuse ori stabilite de lege [I] / neîndeplinirea obligațiilor civile [II]
;
se încarcă...