Art 80 Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Renunțarea la aplicarea pedepsei - Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei -
Art. 80. -
Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (4), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Instanța poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei dacă sunt întrunite următoarele condiții: Jurisprudență, Reviste (1)

a) infracțiunea săvârșită prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura și întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul și împrejurările în care a fost comisă, motivul și scopul urmărit; Jurisprudență, Reviste (2)

b) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea unei pedepse ar fi inoportună din cauza consecințelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Nu se poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei dacă: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) infractorul a mai suferit anterior o condamnare, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 42 lit. a) și lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare; Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

b) față de același infractor s-a mai dispus renunțarea la aplicarea pedepsei în ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infracțiunii pentru care este judecat; Jurisprudență, Modele (1)

c) infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților; Jurisprudență

d) pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea mai mare de 3 ani. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență, Reviste (6), Modele (1)

(3) În caz de concurs de infracțiuni, renunțarea la aplicarea pedepsei se poate dispune dacă pentru fiecare infracțiune concurentă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în alin. (1) și alin. (2). Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Renunțarea la aplicarea pedepsei. Condiții - Mădălina Moceanu
Potrivit art. 80 C. pen. „Instanța poate dispune renunțarea la aplicarea pedepsei dacă sunt întrunite următoarele condiții:
a) infracțiunea săvârșită prezintă o gravitate redusă, având în vedere natura și întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul și împrejurările în care a fost comisă, motivul și scopul urmărit;
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Instituție nou introdusă în peisajul legislativ românesc, renunțarea la aplicarea pedepsei constă în dreptul recunoscut instanței de judecată de a renunța definitiv la stabilirea și aplicarea unei pedepse pentru o persoană găsită vinovată de comiterea unei infracțiuni, pentru îndreptarea căreia, ținând seama de gravitatea redusă a infracțiunii săvârșite, având în vedere natura și întinderea urmărilor produse, mijloacele folosite, modul și împrejurările în care a fost comisă, motivul și scopul urmărit, observând și persoana infractorului, conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii și de posibilitățile sale de îndreptare, este necesară și suficientă aplicarea unui avertisment, deoarece stabilirea, aplicarea sau executarea unei pedepse ar fi inoportună, existând riscul de a produce mai mult rău (atât cu privire la situația curentă, cât și cu privire la viitoarea reintegrare socială) decât să ajute la recuperarea inculpatului. Cu alte cuvinte, instanța de judecată este chemată să aprecieze asupra oportunității aplicării unei pedepse. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Codul propune o nouă reglementare în materia mijloacelor alternative la executarea pedepsei. Sunt prevăzute două instituții noi: renunțarea la pedeapsă și amânarea aplicării pedepsei, la care se adaugă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. 
    Reintegrarea socială a infractorului prin mijloace alternative la executarea pedepsei este condiționată în același timp de evaluarea conduitei acestuia pe parcursul procesului penal și de atitudinea față de actul de justiție. Astfel, infractorul care s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților, nu poate beneficia de renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei ori de suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, întrucât între conduita acestuia pe parcursul procesului penal și natura și scopul acestor măsuri există o vădită incompatibilitate. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Renunțarea la aplicarea pedepsei este reglementată în art. 80, art. 81 și art. 82 C. pen. Potrivit acestor dispoziții, aceasta constă în dreptul recunoscut instanței de judecată de a renunța definitiv la stabilirea și aplicarea unei pedepse pentru o persoană găsită vinovată de comiterea unei infracțiuni, pentru îndreptarea căreia, ținând seama de infracțiunea săvârșită, de persoana infractorului și de conduita avută de acesta anterior și ulterior comiterii faptei, este suficientă aplicarea unui avertisment, deoarece stabilirea, aplicarea sau executarea unei pedepse ar risca să producă mai mult rău decât să ajute la recuperarea inculpatului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Renunțarea la aplicarea pedepsei, instituție juridică nou-introdusă în legislația penală din România, permite judecătorului ca, în anumite condiții, atunci când are convingerea că infractorul se poate îndrepta prin aplicarea unui avertisment, să nu îi aplice o pedeapsă pentru infracțiunea ce face obiectul judecății. Chiar dacă toate condițiile cerute de lege sunt îndeplinite, utilizarea acestei instituții nu este obligatorie, ci facultativă, instanța de judecată fiind cea care apreciază dacă este sau nu oportună. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 70 Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Art 71 Durata executării
Art 72 Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Art 73 Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Art 74 Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Art 75 Circumstanțe atenuante
Art 76 Efectele circumstanțelor atenuante
Art 77 Circumstanțe agravante
Art 78 Efectele circumstanțelor agravante
Art 79 Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
Art 80 Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei
Art 81 Avertismentul
Art 82 Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Art 83 Condițiile amânării aplicării pedepsei
Art 84 Termenul de supraveghere
Art 85 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 86 Supravegherea
Art 87 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 88 Revocarea amânării aplicării pedepsei
Art 89 Anularea amânării aplicării pedepsei
Art 90 Efectele amânării aplicării pedepsei
Reviste:
Condițiile dispunerii renunțării la aplicarea pedepsei (I)
Condițiile dispunerii renunțării la aplicarea pedepsei (II)
Noul Cod Penal: Renunțarea la aplicarea pedepsei
Instituția renunțării la urmărirea penală. Contribuții teoretice și practice privitoare la ultimele reglementări în materie
CCR a motivat decizia sa referitoare la neconstituționalitatea prevederilor legale prin care procurorul putea renunța în anumite cazuri la urmărirea penală
Dare de mită. Art. 308 alin. (1) C. pen. Renunțarea la aplicarea pedepsei. Amânarea aplicării pedepsei. Pedeapsă prevăzută de lege
Infracțiune de lovire sau alte violențe. Vinovăția inculpatului sub forma intentiei indirecte. Reducere cuantum daune morale
Considerații privind despăgubirea salariatului în cazul în care contractul său de muncă a fost suspendat de către angajator - art. 52 alin. (2) din Codul muncii
Individualizarea aplicării și executării pedepselor. Aspecte pro și contra
Legea penală mai favorabilă în cazul renunțării la aplicarea pedepsei
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentință de renunțare la aplicarea unei pedepse
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
;
se încarcă...