Art 8 Teritorialitatea legii penale | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Aplicarea legii penale în spațiu - Teritorialitatea legii penale -
Art. 8. -
Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4)

(1) Legea penală română se aplică infracțiunilor săvârșite pe teritoriul României. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Prin teritoriul României se înțelege întinderea de pământ, marea teritorială și apele cu solul, subsolul și spațiul aerian, cuprinse între frontierele de stat. Jurisprudență

(3) Prin infracțiune săvârșită pe teritoriul României se înțelege orice infracțiune comisă pe teritoriul arătat în alin. (2) sau pe o navă sub pavilion românesc ori pe o aeronavă înmatriculată în România. Jurisprudență

(4) Infracțiunea se consideră săvârșită pe teritoriul României și atunci când pe acest teritoriu ori pe o navă sub pavilion românesc sau pe o aeronavă înmatriculată în România s-a efectuat un act de executare, de instigare sau de complicitate ori s-a produs, chiar în parte, rezultatul infracțiunii. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Examinând comparativ dispozițiile celor două coduri, observăm că noul C. pen. aduce anumite modificări față de C. pen. din 1968.Astfel, referitor la principiul teritorialității legii penale, în afară de includerea, în cadrul aceluiași articol, adefinițiilor termenilor folosiți în art. 8 noul C. pen., legiuitorul face și anumite precizări foarte importante. Este vorba despre prevederile legale conform cărora infracțiunea se consideră săvârșită pe teritoriul României și atunci când pe acest teritoriu ori pe onavă sub pavilion românesc sau pe oaeronavă înmatriculată în România s-a efectuat un act de executare, de instigare sau de complicitate ori s-a produs, chiar în parte, rezultatul infracțiunii. Textul echivalent din C. pen. din 1968 prevede că „Infracțiunea se consideră săvârșită pe teritoriul țării și atunci când pe acest teritoriu ori pe onavă sau aeronavă română s-a efectuat numai un act de executare ori s-a produs rezultatul infracțiunii”. Din analiza comparativă acelor două texte legale rezultă că noile dispoziții în materie sunt mult mai clare putându-se spune că cel puțin oparte din controversele existente în doctrină sunt excluse în viitor. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Textul reia modul în care Codul penal din 1969 reglementa principiul teritorialității, dar include în același articol și ubicuitatea legii penale, respectiv definiția unor noțiuni ca faptă comisă pe teritoriul României, teritoriu, care erau reglementate în Codul anterior în titlul dedicat înțelesului unor termeni din legea penală. 
    2. Aplicarea legii penale față de infracțiunile săvârșite pe teritoriul țării noastre. Aceasta presupune: calificarea faptei ca infracțiune potrivit legii penale române; condițiile răspunderii penale stabilite potrivit legii penale române; stabilirea, aplicarea și executarea sancțiunilor pentru potrivit legii penale române. Făptuitorul, cetățean străin, nu poate pretinde să fie judecat și sancționat potrivit dispozițiilor mai favorabile cuprinse în legea penală ațării sale. În același timp însă, opersoană nu va mai putea fi acuzată pe teritoriul României dacă afost judecată și condamnată pe teritoriul altui stat (a se vedea pct. 5 din comentariul comun al Secțiunii a2-a – Aplicarea legii penale în spațiu) sau dacă un tratat internațional prevede altfel (art. 12 C. pen..) ori dacă există imunitate de jurisdicție (art. 13 C. pen..). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Noțiune și conținut. Principiul teritorialității este principiul de bază în aplicarea legii penale în spațiu, fiind consacrat în art. 8 alin. (1) C. pen., în care se prevede: "Legea penală română se aplică infracțiunilor săvârșite pe teritoriul României". Potrivit acestor dispoziții, legea penală, ca expresie a voinței suverane a statului român, se aplică pe întreg teritoriul țării pe care se exercită, oricare ar fi calitatea făptuitorului: cetățean român sau străin, persoană fără cetățenie domiciliată în România sau în afara teritoriului ei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Primul articol al secțiunii privind aplicarea legii penale în spațiu din noul Cod penal consacră - ca și în codificarea anterioară - principiul de bază în materie, denumit explicit "teritorialitatea legii penale", după criteriul pe care este fundamen­tat: locul săvârșirii infracțiunii. Astfel, aplicarea principală a legii penale române (emanație a suveranității statale proprii) are loc în primul rând în reprimarea infracțiunilor care au fost săvârșite pe teritoriul național, indiferent de identitatea sau calitatea persoanei care le comite (persoană fizică ori juridică, de cetățenie ori naționalitate română sau străină etc.). Prin comparație cu prevederea din art. 3 CP 1969, remarcăm în noua legislație o mai strictă circumstanțiere a faptului că față de infracțiunile comise pe teritoriul României se aplică legea penală română. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 1 Legalitatea incriminării
Art 2 Legalitatea sancțiunilor de drept penal
Art 3 Activitatea legii penale
Art 4 Aplicarea legii penale de dezincriminare
Art 5 Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Art 6 Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei
Art 7 Aplicarea legii penale temporare
Art 8 Teritorialitatea legii penale
Art 9 Personalitatea legii penale
Art 10 Realitatea legii penale
Art 11 Universalitatea legii penale
Art 12 Legea penală și tratatele internaționale
Art 13 Imunitatea de jurisdicție
Art 14 Extrădarea
Art 15 Trăsăturile esențiale ale infracțiunii
Art 16 Vinovăția
Art 17 Săvârșirea infracțiunii comisive prin omisiune
Art 18 Dispoziții generale
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Infracțiunea de proxenetism
Despre spațialitatea normei juridice
Umanismul dreptului penal în materia pedepselor și măsurilor preventive
17. Trimitere spre rejudecare. Nepronunțarea instanței asupra tuturor infracțiunilor cu care a fost învestită și asupra cererilor esențiale ale inculpaților
Infracțiunea de distrugere - art. 253. Analiza elementelor constitutive. Unitate de infracțiune. Analiza legii mai favorabile/Property damage offence - art. 253. Review of the constituent elements. Unity of offences. Analysis of the more favourable law
Uniunea Europeană - spațiu de securitate și justiție în vederea unei legi penale europene
Considerații privind infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României
Ordonanța de urgență nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
;
se încarcă...