Art 79 Concursul între cauze de atenuare sau de agravare | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante - Concursul între cauze de atenuare sau de agravare -
Art. 79. -
Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Când în cazul aceleiași infracțiuni sunt incidente două sau mai multe dispoziții care au ca efect reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc prin aplicarea succesivă a dispozițiilor privitoare la tentativă, circumstanțe atenuante și cazuri speciale de reducere a pedepsei, în această ordine. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Dacă sunt incidente două sau mai multe dispoziții care au ca efect agravarea răspunderii penale, pedeapsa se stabilește prin aplicarea succesivă a dispozițiilor privitoare la circumstanțe agravante, infracțiune continuată, concurs sau recidivă. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Când în cazul aceleiași infracțiuni sunt incidente una sau mai multe cauze de reducere a pedepsei și una sau mai multe cauze de majorare a pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc conform alin. (1), după care limitele de pedeapsă rezultate se majorează conform alin. (2). Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Concurs între cauzele de maj. și cele de reduc. a limitelor de ped. Ordinea aplicării cauzelor în procesul de individ. jud. a ped. rezultant - Mădălina Moceanu
În conformitate cu dispozițiile art. 43 alin. (5) Cod penal, în caz de recidivă postexecutorie limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majorează cu jumătate.
În același timp, inculpatul beneficiază de prevederile art. 396 alin. (10) Cod procedură penală – respectiv de reducerea cu 1/3 a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru cele două infracțiuni de furt calificat.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Toate cauzele de agravare și atenuare sunt elemente de fapt sau personale, materiale ori psihice, exterioare conținutului infracțiunii [I. Ristea, în G. Antoniu (coord.), Explicații preliminare ale noului Cod penal, vol. II, p. 154]. 
    Spre deosebire de prevederile art. 80 C. pen. din 1968, dispozițiile art. 79 noul C. pen. propun oreglementare mai clară aconcursului între cauzele de atenuare, de agravare și între cauzele de agravare și atenuare, instanța de judecată fiind obligată să facă aplicarea acestor cauze în ordinea exactă prevăzută de textul art. 79 noul C. pen., nicio derogare nefiind acceptată. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Stabilirea limitelor de pedeapsă în cazul concursului între stări și circumstanțe de atenuare. În cazul tentativei la infracțiunea de furt simplu, cu reținerea circumstanțelor atenuante și aprocedurii recunoașterii vinovăției, limitele pedepsei de la 6 luni la trei ani vor fi reduse cu jumătate ca urmare atentativei (3 luni - un an și șase luni), iar apoi cu otreime ca urmare acircumstanțelor atenuante (2 luni - 1 an), cu otreime ca urmare aincidenței art. 396 alin. (10) C. proc. pen.. (o lună și 10 zile - 8 luni). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Cadrul de reglementare. În art. 79 C. pen. sunt reglementate trei ipoteze de concurs între cauze de atenuare sau de agravare. 
    Prima ipoteză vizează cazul în care la aceeași infracțiune devin incidente două sau mai multe dispoziții care au ca efect reducerea pedepsei; a doua ipoteză se referă la cazul în care sunt incidente două sau mai multe dispoziții care au ca efect agravarea răspunderii penale, iar a treia ipoteză are în vedere cazul când la aceeași infracțiune sunt incidente una sau mai multe cauze de reducere a pedepsei și una sau mai multe cauze de majorare a pedepsei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Noul Cod penal oferă soluții diferite pentru concursul între cauze de atenuare sau de agravare față de cele existente în art. 80 CP 1969. Noua reglementare este mai clară și mai sistematizată, fiind în concordanță cu celelalte norme relevante din noul Cod penal. 
    Atunci când cu privire la aceeași infracțiune sunt aplicabile două sau mai multe cauze de atenuare, limitele speciale prevăzute de lege pentru acea infracțiune se reduc succesiv prin aplicarea mai întâi a dispozițiilor privitoare la tentativă (art. 33 NCP), apoi a dispozițiilor referitoare la circumstanțele atenuante (art. 76 NCP) și, în cele din urmă, a dispozițiilor legale privind cazuri speciale de reducere a pedepsei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Art 69 Degradarea militară
Art 70 Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Art 71 Durata executării
Art 72 Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Art 73 Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Art 74 Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Art 75 Circumstanțe atenuante
Art 76 Efectele circumstanțelor atenuante
Art 77 Circumstanțe agravante
Art 78 Efectele circumstanțelor agravante
Art 79 Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
Art 80 Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei
Art 81 Avertismentul
Art 82 Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Art 83 Condițiile amânării aplicării pedepsei
Art 84 Termenul de supraveghere
Art 85 Măsurile de supraveghere și obligațiile
Art 86 Supravegherea
Art 87 Modificarea sau încetarea obligațiilor
Art 88 Revocarea amânării aplicării pedepsei
Art 89 Anularea amânării aplicării pedepsei
Reviste:
Unele probleme privind semnificația normativă a expresiei "pedeapsă prevăzută de lege"
Considerații asupra pluralității intermediare de infracțiuni. Condiții și tratament sancționator
Uzul și abuzul de drept
Scurte observații critice privind unele prevederi ale legii de modificare a Codului penal
Regimul răspunderii penale a minorului
Dare de mită. Art. 308 alin. (1) C. pen. Renunțarea la aplicarea pedepsei. Amânarea aplicării pedepsei. Pedeapsă prevăzută de lege
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Infracțiunea de proxenetism
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Pedeapsa în caz de recidivă
Șantaj. Lipsa laturii subiective. Existența infracțiunii de amenințare/Blackmail. Lack of subjective part. Existence of the crime of threat
Fapta putativă în cazul traficului de droguri de risc și eroarea de fapt în cazul efectuării fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Aspecte de practică judiciară
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...